Ludzie jedzący w restauracji

W ubiegłym roku wartość eksportu polskiej żywności była rekordowa

28.02.2023
Redakcja
Czas czytania: < 1 minuta

Pomimo trudności na rynku międzynarodowym w ubiegłym roku odnotowano dalszy wzrost wartości polskiego eksportu żywności. Osiągnęła ona rekordowy poziom 47,6 mld euro (223 mld zł). To o 26,7 proc. więcej niż przed rokiem. Jest to efekt m.in. odrodzenia branży gastronomicznej i hotelarskiej po trudnych latach pandemii.

W tym samym okresie import towarów rolno-spożywczych wyniósł 32,1 mld euro (ok. 150 mld zł). Był tym samym o 28,6 proc. wyższy niż przed rokiem. Dodatnie saldo wymiany handlowej ukształtowało się na poziomie 15,5 mld euro (73 mld zł), o 23 proc. wyższym niż w 2021 r.

Rosnące ceny po wybuchu wojny

Wpływ na przychody uzyskane ze sprzedaży zagranicznej przez krajowych eksporterów miały rosnące ceny transakcyjne produktów rolno-spożywczych na rynku międzynarodowym, które odnotowano po rozpoczęciu konfliktu zbrojnego w Ukrainie.

Skłonności do deprecjacji złotówki wobec euro były czynnikiem wspierającym konkurencyjność cenową polskich produktów rolno-spożywczych. Ponad 80 proc. wpływów uzyskanych z eksportu żywności do UE wygenerowała sprzedaż do krajów strefy euro. 

Odrodzenie po pandemii

W pierwszej połowie 2022 r.  wreszcie odżył po pandemii unijny sektor hotelarski i gastronomia. Wraz z rosnącymi cenami żywności w krajach UE generowało to zwiększony popyt na konkurencyjną cenowo i jakościowo żywność z Polski.

Uzyskiwane dobre wyniki w eksporcie były także konsekwencją aktywności krajowych przedsiębiorców w kierunku dywersyfikacji relacji biznesowych. Działo się to zarówno na rynkach krajów unijnych, jak i krajów trzecich, dzięki umiejętności dostosowania oferty asortymentowej do zróżnicowanych preferencji konsumentów zagranicznych.

Logo KOWR

MD

Masz temat, o którym powinniśmy napisać? Skontaktuj się z nami!
Opisujemy ciekawe sprawy nadsyłane przez naszych czytelników. Napisz do nas, opisz dokładnie fakty i prześlij wraz z ewentualnymi załącznikami na adres: redakcja@pkb24.pl.
REKLAMA
REKLAMA