W marcu płace rosły szybciej niż prognozowano

21.04.2022
Redakcja
Czas czytania: < 1 minuta

Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, w marcu tego roku przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, w których liczba pracujących przekracza 9 osób, wzrosło o 12,4 proc. w ujęciu rocznym. W porównaniu z marcem 2021 wzrosło także zatrudnienie – o 2,4 proc.

Płace wzrosły także w ujęciu miesięcznym. W marcu 2022 roku były średnio o 7,2 proc. wyższe niż miesiąc wcześniej i wyniosły 6 665,64 zł. Także zatrudnienie w ujęciu miesięcznym wzrosło. Było wyższe o 0,2 proc., co oznacza, że zatrudnionych w tym sektorze było prawie 6,485 mln osób.

Zwiększenie przeciętnego zatrudnienia w marcu 2022 roku było wynikiem m.in. przyjęć w jednostkach, w tym także zatrudniania pracowników sezonowych oraz powrotu osób z urlopów bezpłatnych

– podał GUS.

Płace wzrosły bardziej niż zakładały prognozy. Konsensus rynkowy wynosił bowiem 10,5 proc. wzrostu płac w ujęciu rocznym.

Również zatrudnienie wzrosło bardziej, niż według oczekiwań, które zakładały wzrost na poziomie 2,4 proc. rok do roku.

Wśród banków, wzrostu płac wyższego niż wg konsensusu spodziewał się m. in. ING. Analitycy tego banku wskazywali:

Biorąc pod uwagę napiętą sytuację na rynku pracy spodziewamy się kontynuacji dwucyfrowego wzrostu płac z uwagi na rosnącą presję inflacyjną i nakręcającą się spiralę cenowo-płacową.

Ekonomiści banku Pekao przedstawiają tempo wzrostu wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw od 2016 roku. Ich zdaniem, marcowe dane wskazują, że wojna nie wpłynęła na pogorszenie pozycji negocjacyjnej pracowników:

MD

Masz temat, o którym powinniśmy napisać? Skontaktuj się z nami!
Opisujemy ciekawe sprawy nadsyłane przez naszych czytelników. Napisz do nas, opisz dokładnie fakty i prześlij wraz z ewentualnymi załącznikami na adres: redakcja@pkb24.pl.
REKLAMA
REKLAMA