Pożyczka

W ciągu roku wartość kredytów udzielonych mikroprzedsiębiorcom wzrosła o 30 proc.

28.11.2023
Redakcja
Czas czytania: 2 minut/y

W październiku 2023 r., w porównaniu do października 2022 r., banki udzieliły o 20,1 proc. więcej kredytów mikroprzedsiębiorcom i na wyższą wartość o 30,0 proc..

Sprzedaż kredytów dla mikroprzedsiębiorców według produktów kredytowych

W ujęciu produktowym banki udzieliły więcej kredytów obrotowych (+30,0 proc.) i inwestycyjnych (+26,3 proc.). Nieco mniej udzielono kredytów w rachunku bieżącym (-1,0 proc.). W ujęciu wartościowym dodatnią dynamikę odnotowały kredyty obrotowe (+46,7 proc.) oraz kredyty inwestycyjne (+44,7 proc.). Ujemną dynamiką charakteryzowały się kredyty w rachunku bieżącym (-2,1 proc.).

W okresie styczeń–październik 2023 w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku banki udzieliły więcej o (+12,3 proc.) kredytów mikroprzedsiębiorcom i na kwotę wyższą o (+10,4 proc.). W okresie tym banki udzieliły mniej o (-7,6 proc.) i o niższej wartości (-12,1 proc.) kredytów inwestycyjnych. Wzrosty w aspekcie liczbowym i wartościowym dotyczą kredytów obrotowych: odpowiednio (+18,7 proc.) i (+16,2 proc.) oraz kredytów w rachunku bieżącym (+0,4 proc.) i (+6,0 proc.).

Jakość Portfeli Kredytów dla mikroprzedsiębiorców według produktów kredytowych

Październikowy odczyt Indeksu jakości kredytów mikroprzedsiębiorców wyniósł 5,66 proc. w ujęciu wartościowym. Nadal jest on na w miarę bezpiecznym poziomie. Produktowe Indeksy jakości w październiku 2023 r. kształtowały się w ujęciu wartościowym następująco: kredyty inwestycyjne 3,24 proc., kredyty w rachunku bieżącym 4,23 proc., oraz kredyty obrotowe 9,74 proc.. W październiku 2023 r. w porównaniu do września 2023 r. pogorszył się (wzrósł) ogólny Indeks jakości o (+0,03).

Natomiast w okresie 12 miesięcy, czyli w porównaniu do października 2022, ogólny Indeks polepszył się (spadł) o (-0,05). W okresie 12-miesięcznym polepszyły się (spadły) także Indeksy dwóch rodzajów kredytów: kredytów obrotowych (-0,32) oraz kredytów inwestycyjnych (-0,11). Pogorszył się (wzrósł) Indeks kredytów. w rachunku bieżącym (+0,20).

Sprzedaż kredytów dla mikrofirm według sektorów

Na 13,0 tys. kredytów udzielonych mikroprzedsiębiorcom w październiku br., 6,2 tys. zaciągnęły firmy usługowe (47,8 proc.) i 3,1 tys. handlowe (24 proc.). Łącznie 71,8 proc. udzielonych w październiku 2023 r. kredytów przypada na te dwa sektory. Z całkowitej kwoty 1,988 mld zł, banki udzieliły 703 mln zł (35,4 proc.) kredytów firmom z sektora usług oraz 638 mln zł (32 proc.) mikroprzedsiębiorcom prowadzącym działalność handlową. Finansowanie tych dwóch sektorów to w październiku 2023 r. 67,4 proc. łącznej wartości udzielonych kredytów mikroprzedsiębiorcom.

W październiku 2023 r. najwyższy wzrost r/r liczby udzielonych kredytów dotyczył finansowania usług (+20,6 proc.) oraz budownictwa (+19,5 proc.). W ujęciu wartościowym w październiku 2023 r. w porównaniu do października 2022 r. dodatnia dynamika dotyczyła kredytów dla firm ze wszystkich branż. Najwyższe dynamiki odnotowały kredyty udzielone firmom handlowym (+40,6 proc.) oraz produkcyjnym (+28,7 proc.).

W ciągu dziesięciu miesięcy 2023 w porównaniu do analogicznego okresu 2022 dodatnie dynamiki w ujęciu liczbowym dotyczyły kredytów udzielonych firmom ze wszystkich czterech sektorów. Najwyższa dynamika dotyczyła firm usługowych (+13,7 proc.) oraz budowlanych (+12,7 proc.). W ujęciu wartościowym w tym okresie banki udzieliły o (+15,9 proc.) wyższą kwotę kredytów firmom budowlanym oraz o (+11,1 proc.) usługowym. 

Jakość Portfeli Kredytów dla mikrofirm według branż

Według odczytów Indeksu Jakości najgorzej (najwyższy poziom wskaźnika) w październiku 2023 r. spłacane były kredyty przez firmy produkcyjne – wartość Indeksu wyniosła 5,97 proc. oraz handlowe (5,84 proc.). Najlepszy (najniższy) odczyt w październiku br. odnotował Indeks Jakości firm z sektora budownictwo i wyniósł 5,28 proc.. 

W porównaniu do października 2022 r. Indeks pogorszył się (wzrósł) w dwóch branżach: w produkcji (+1,06) oraz budownictwie (+0,05). Indeks polepszył się (spadł) w branży usługowej (-0,47) oraz handlowej (-0,08).

MD

Masz temat, o którym powinniśmy napisać? Skontaktuj się z nami!
Opisujemy ciekawe sprawy nadsyłane przez naszych czytelników. Napisz do nas, opisz dokładnie fakty i prześlij wraz z ewentualnymi załącznikami na adres: redakcja@pkb24.pl.
REKLAMA
REKLAMA