BHP na budowie

W 2022 roku nastąpił dwukrotny wzrost zagranicznych pracowników w Polsce

01.06.2023
Redakcja
Czas czytania: 2 minut/y

W 2022 roku dział cudzoziemców wśród pracujących w Polsce wyniósł 3,8 proc. Ukraińcy otrzymali 81,6 proc. zezwoleń na pracę. Ponad 110,3 tys. cudzoziemców pracowało w przetwórstwie przemysłowym – czytamy w najnowszym tygodniku Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

W ubiegłym roku wśród 15,2 mln pracujących w Polsce 3,8 proc. stanowili cudzoziemcy. Rok wcześniej udział pracujących cudzoziemców wynosił 1,6 proc., a w 2017 r. tylko 0,7 proc. W latach 2017-2021 liczba pracujących cudzoziemców rosła średnio z roku na rok o 23 proc., z poziomu 106,2 tys. do 245,5 tys. Natomiast w 2022 r. nastąpił dwukrotny wzrost r/r liczby zagranicznych pracowników do 571,8 tys. osób.

Tak wielu pracowników z zagranicy jeszcze nie było

Rok 2022, rekordowy pod względem liczby pracujących w Polsce cudzoziemców, ma związek z podejmowaniem pracy przez uchodźców z Ukrainy, którzy byli zatrudniani w ramach tzw. powiadomień o pracę. Gdy weźmiemy pod uwagę wszystkie rodzaje zezwoleń na pracę wydanych dla cudzoziemców w 2022 r., to 81,6 proc. dotyczyło zatrudnienia obywateli z Ukrainy, 5,8 proc. z Białorusi, 3,8 proc. z Gruzji, a 2,5 proc. z Mołdawii. Pozostałe 6,3 proc. stanowiły pozwolenia na pracę cudzoziemców z innych 174 krajów.

W 2022 r. najwięcej cudzoziemców pracowało w przedsiębiorstwach zajmujących się przetwórstwem przemysłowym – 110,3 tys. osób, z czego 47,1 tys. stanowiły kobiety. Niewiele mniej pracowników z zagranicy było zatrudnionych w branży transportowej (109,8 tys. osób, w tym niecałe 11 tys. kobiet). Trzecią najczęściej wybieraną przez cudzoziemców branżą było budownictwo, w której pracowało blisko 70 tys. obcokrajowców.

Jest kilka branż, w których nawet więcej niż co dziesiąty pracownik jest cudzoziemcem. W branży transportowej 11,5 proc. pracowników pochodzi z zagranicy. Niewiele mniejszy (11,4 proc.) jest udział cudzoziemców pracujących w przedsiębiorstwach zajmujących
się administrowaniem i działalnością wspierającą. Co dziesiąty zatrudniony w zakwaterowaniu i gastronomii to cudzoziemiec. Również w informatyce i komunikacji dość często pojawiają się pracownicy spoza Polski (8,3 proc.).

Zatrudnianie cudzoziemców jest sposobem na uzupełnianie braków zasobów ludzkich, które z roku na rok będą się w Polsce powiększać. Niekorzystne trendy demograficzne, które przejawiają się przyrostem naturalnym poniżej poziomu zastępowalności pokoleń, spadkiem udziału osób w wieku produkcyjnym i szybkim wzrostem udziału osób starszych w całej populacji, stają się największym wyzwaniem rynku pracy.

Trzeba mieć świadomość, że duży przyrost liczby cudzoziemców pracujących w Polsce odnotowany w 2022 r. jest zjawiskiem wyjątkowym, spowodowanym wojną w Ukrainie. Po zakończeniu wojny może się okazać, że znaczna część pracowników powróci do Ukrainy, a polski rynek pracy będzie odnotowywał większe deficyty pracowników.

– zaznaczają eksperci PIE.

MD/źródło: Tygodnik PIE

Masz temat, o którym powinniśmy napisać? Skontaktuj się z nami!
Opisujemy ciekawe sprawy nadsyłane przez naszych czytelników. Napisz do nas, opisz dokładnie fakty i prześlij wraz z ewentualnymi załącznikami na adres: redakcja@pkb24.pl.
REKLAMA
REKLAMA