Warzywa

Ten projekt pozwoli poznać dokładne pochodzenie żywności

09.02.2023
Redakcja
Czas czytania: 2 minut/y

Dzięki niemu możliwym stanie się zidentyfikowanie żywności – jej pochodzenia, jakości oraz zabiegów jakim została poddana.  Projekt Paszportyzacja polskiej żywności przewiduje bowiem budowę cyfrowego systemu który zagwarantuje efektywne monitorowanie i identyfikowanie informacji o produktach rolno-spożywczych w łańcuchu dostaw, tj. „od pola do stołu”. 

Jako przykład może posłużyć tu ziemniak. W „paszporcie” będą zawarte informacje dotyczące jego produkcji: sadzenia, uprawy, zbioru, magazynowania, transportu, konfekcjonowania, oceny jakości handlowej. „Paszport” tego warzywa będzie zawierał także informacje dotyczące zastosowanej agrotechniki: nawadniania, nawozów, środków ochrony roślin, wyników kontroli zdrowotności oraz przedplonu. 

– podaje Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który stoi za tym projektem.

Pilotaż

Pierwsza faza realizacji projektu będzie polegać na przeprowadzeniu pilotażu na trzech rynkach: wołowiny, wieprzowiny i ziemniaka. Jego celem jest sprawdzenie w praktyce możliwości zbudowania jednego, kompatybilnego systemu IT dla różnych produktów żywnościowych. 

W realizację pilotażu są zaangażowane organizacje branżowe z powyższych rynków. Z ich inicjatywy do projektu włączono producentów rolnych, zakłady przetwórcze (rzeźnie, zakłady rozbioru, ubojowe, porcjowania i pakowania), firmy transportowe i magazynujące. To one są bezpośrednimi uczestnikami łańcucha dostaw żywności. 

Wdrożenie systemu

Po zrealizowaniu pilotażu i uzyskaniu pewności, że jest możliwość zapewnienia logicznego i niepodważalnego ciągu danych pochodzących od producenta, przetwórstwo, po transport i magazynowanie projekt przejdzie do fazy drugiej. 

Wówczas zostaną podjęte działania zmierzające do zbudowania i wdrożenia systemu docelowego. Udostępni on w określonym zakresie informacje wszystkim uczestnikom łańcucha dostaw żywności, w tym konsumentom, a także innym zainteresowanym. System docelowy mógłby być rozbudowywany o nowe produkty i funkcjonalności. 

“Paszportyzacja polskiej żywności” jest pierwszym tego typu projektem na całym świecie. Nigdzie indziej nie wdrożono publicznego narzędzia informatycznego, które w swoich założeniach obejmowałoby tak szeroki zakres informacji o produkcie żywnościowym. 

Na wprowadzeniu systemu zyskaliby przede wszystkim polscy producenci żywności.

Paszporty umożliwiłyby im optymalizację produkcji, zwiększenie jej opłacalności, przekształcenie w kierunku bardziej zrównoważonym jak i uzyskanie wyższych ceny.

Prócz tego  „paszportyzacja” mogłaby przyczynić się także do zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego w Polsce, a także dalszego rozwoju eksportu rodzimej żywności cenionej w świecie za wysoką jakość.

Pilotaż realizuje Naukowa Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa jest koordynatorem działań, wsparcie świadczy Centrum GovTech Polska z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, a nadzór nad całością projektu sprawuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Logo KOWR
Masz temat, o którym powinniśmy napisać? Skontaktuj się z nami!
Opisujemy ciekawe sprawy nadsyłane przez naszych czytelników. Napisz do nas, opisz dokładnie fakty i prześlij wraz z ewentualnymi załącznikami na adres: redakcja@pkb24.pl.
REKLAMA
REKLAMA