Fotowoltaika

Spółdzielnie energetyczne. Ogromne korzyści dla mieszkańców wsi

02.02.2023
Redakcja
Czas czytania: 2 minut/y

Od niedawna Polacy mogą zakładać spółdzielnie energetyczne. Mimo, że zasady ich funkcjonowania są bardzo korzystne, to w naszym kraju działają póki co tylko 3 takie zrzeszenia.

Korzyści ze spółdzielni energetycznej

Spółdzielnia energetyczna to zrzeszenie, którego przedmiotem działalności jest wytwarzanie energii elektrycznej, biogazu lub ciepła w instalacjach OZE, a także równoważenie zapotrzebowania na tę energię na potrzeby własne spółdzielni i jej członków. 

Co istotne, spółdzielnie energetyczne mogą rozliczać wytworzoną energię elektryczną w systemie opustów. Innymi słowy, mogą one „magazynować” w sieci nadwyżki wytworzonej energii, a następnie odebrać ją w stosunku ilościowym 1 do 0,6. Spółdzielnia energetyczna nie może sprzedawać nadwyżek wytworzonej energii elektrycznej.

System wsparcia dla spółdzielni energetycznej wytwarzającej energię elektryczną zwalnia ją z części opłat. Nie musi ona płacić: opłaty dystrybucyjnej, opłaty rozliczeniowej oraz części opłat stałych. 

Prócz tego spółdzielnia nie ma obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia. Podlega też zwolnieniu od podatku akcyzowego, w przypadku gdy łączna moc zainstalowana energii elektrycznej wszystkich instalacji OZE nie przekracza 1 MW.

Dofinansowania

Od niedawna, spółdzielnie energetyczne mogą ubiegać się o dofinansowanie na instalacje odnawialnych źródeł energii w ramach programu priorytetowego „Energia dla wsi”. Głównym celem programu jest wzrost wykorzystania OZE na terenach gmin wiejskich
i wiejsko-miejskich.

Wsparcie finansowe w ramach programu może zostać wypłacone w formie dotacji lub pożyczki dla: instalacji fotowoltaicznych lub turbin wiatrowych, biogazowni i elektrowni wodnych oraz magazynów energii zintegrowanych z tymi źródłami. Program realizowany jest przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Jak powołać spółdzielnie energetyczną?

W celu utworzenia spółdzielni energetyczną jej założyciele muszą uchwalić statut. Potrzeba do tego  co najmniej 10 osób fizycznych lub 3 osób prawnych oraz zarejestrowania w KRS. w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Z chwilą zarejestrowania w KRS, spółdzielnia nabywa osobowość prawną i może ubiegać się o wpis do wykazu spółdzielni energetycznych. Prowadzi go Dyrektor Generalny KOWR.

Warunkami uzyskania wpisu jest zrzeszanie nie więcej niż 1 000 członków. Spółdzielnia musi też prowadzić działalność na obszarze gminy wiejskiej lub miejsko-wiejskiej albo na obszarze trzech tego rodzaju gmin bezpośrednio sąsiadujących ze sobą.

Kolejnym warunkiem jest działanie na obszarze jednego operatora sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej, gazowej lub sieci ciepłowniczej, do której przyłączeni są wytwórcy i odbiorcy energii elektrycznej, biogazu lub ciepła, będący członkami tej spółdzielni.

Ostatni wymóg to posiadanie łącznej zainstalowanej mocy wszystkich instalacji OZE do produkcji energii elektrycznej umożliwiającej pokrycie w ciągu roku nie mniej niż 70 proc. potrzeb własnych spółdzielni i jej członków. Jednocześnie moc zainstalowana instalacji nie może przekroczyć 10 MW (w przypadku ciepła – łączna moc instalacji nie powinna przekroczyć 30 MW, a biogazu – roczna wydajność instalacji nie powinna przekroczyć 40 mln m3).

Logo KOWR

MD

Masz temat, o którym powinniśmy napisać? Skontaktuj się z nami!
Opisujemy ciekawe sprawy nadsyłane przez naszych czytelników. Napisz do nas, opisz dokładnie fakty i prześlij wraz z ewentualnymi załącznikami na adres: redakcja@pkb24.pl.
REKLAMA
REKLAMA