Ślad węglowy firmy i produktu. PGNiG tłumaczy dlaczego warto go znać i jak go obliczyć

26.04.2023
Redakcja
Czas czytania: 2 minut/y

W dzisiejszych czasach zwiększająca się świadomość ekologiczna oraz rosnące wymagania regulacyjne sprawiają, że obliczanie śladu węglowego staje się coraz ważniejsze dla firm. Dlatego też coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na przygotowanie raportów dotyczących emisji gazów cieplarnianych. W obliczeniach i przygotowaniu raportów, spełniających wymagania dotyczące sprawozdawczości pomaga także PGNiG Obrót Detaliczny.

Ślad węglowy w dzisiejszych czasach jest jednym z kluczowych czynników decydujących o tym, jakie wybory podejmują zarówno konsumenci jak i przedsiębiorcy. Jest to miara ilości gazów cieplarnianych, takich jak dwutlenek węgla, metan i podtlenek azotu, emitowanych przez organizację, produkt, proces lub działalność.

Z roku na rok ślad węglowy zyskuje na znaczeniu. W wielu firmach jest to już nie tylko trend, ale także konieczność. Jednak by móc zmniejszyć wytwarzany ślad węglowy, należy najpierw go obliczyć.

Tu z pomocą służyć mogą m.in. specjaliści z PGNiG Obrót Detaliczny. Przygotowują oni raport, spełniający wymagania dotyczące sprawozdawczości oczekiwane m.in. przez: GRI (ang. Global Reporting Initiative), GHG Protocol (w opcji dla organizacji oraz produktu), czy też CDP (ang. Carbon Disclosure Project). PGNiG do obliczeń wykorzystuje wiodące źródła danych i wskaźniki emisji. Ponadto szczegółowo i transparentnie opisuje też metodykę obliczeniową, co umożliwia samodzielnie przeprowadzanie obliczeń śladu węglowego w przyszłości.

Ślad węglowy organizacji

Ślad węglowy może zostać obliczony zarówno dla całej organizacji, jak i dla jednego produktu. Obliczenia śladu węglowego dla organizacji, jak podaje PGNiG, może przedstawić w odniesieniu do trzech zakresów badania.

Pierwszy dotyczy emisji powstałych bezpośrednio w urządzeniach będących własnością danej organizacji bądź będących pod jej kontrolą operacyjną. Drugi to emisje powstałe poza granicami organizacji z tytułu wykorzystania nośników energii.

Ostatni dotyczy emisji powstałych w całym łańcuchu dostaw. GHG PROTOCOL wyróżnia 15 kategorii badania. Są to m.in. podróże służbowe, dojazd pracowników do pracy czy transport materiałów i produktó).

Od kołyski do bram zakładu

Z kolei jeśli chodzi o obliczanie śladu węglowego produktu, to przeprowadza się je w ujęciu jednego z dwóch zakresów.

Pierwszy obejmuje obliczenia emisji gazów cieplarnianych od „kołyski do bram zakładu” – czyli już od fazy wydobycia surowców związanych z produkcją danego produktu do samego końca, czyli wytworzenia gotowego wyrobu.

Drugi zakres rozszerza poprzedni o pełen cykl życia produktu. Uwzględnia on więc między innymi jego eksploatację oraz fazę utylizacji.

Dlaczego warto znać ślad węglowy swojej firmy?

Obliczanie śladu węglowego pomaga firmom zrozumieć, jakie są ich źródła emisji gazów cieplarnianych i gdzie można wprowadzić zmiany w celu zmniejszenia emisji. Dzięki temu, przedsiębiorcy mogą zmniejszyć swoje oddziaływanie na środowisko naturalne, co z kolei pozwala na wizerunkowe korzyści dla firmy. Konsumenci coraz bardziej doceniają firmy, które dbają o środowisko i podejmują kroki w kierunku zrównoważonego rozwoju.

Prócz tego, obliczanie śladu węglowego może pomóc firmom zwiększyć ich efektywność energetyczną i obniżyć koszty. Świadomość kosztów związanych z emisjami gazów cieplarnianych może zachęcić firmy do poszukiwania sposobów na zmniejszenie swojego śladu węglowego, co z kolei prowadzi do zmniejszenia kosztów związanych z energią.

Last but not least, raportowanie śladu węglowego jest wymagane przez interesariuszy oraz regulacje ze strony rządów czy organizacji międzynarodowych.

MD

Masz temat, o którym powinniśmy napisać? Skontaktuj się z nami!
Opisujemy ciekawe sprawy nadsyłane przez naszych czytelników. Napisz do nas, opisz dokładnie fakty i prześlij wraz z ewentualnymi załącznikami na adres: redakcja@pkb24.pl.
REKLAMA
REKLAMA