Sezon letni sprzyja bardziej firmom usługowym niż produkcyjnym

21.07.2023
Redakcja
Czas czytania: 2 minut/y

Według lipcowego badania Miesięcznego Indeksu Koniunktury (MIK), sytuację firm usługowych i produkcyjnych charakteryzuje przewaga pozytywnych nastrojów, z wyższym wskaźnikiem dla firm usługowych (105,4 pkt.) niż produkcyjnych (103,8 pkt.). W okresie styczeń-maj br. MIK dla firm usługowych był słabszy niż dla produkcyjnych, ale w czerwcu i lipcu wskaźniki dotyczące wartości sprzedaży, liczby nowych zamówień, zatrudnienia i nakładów na inwestycje są korzystniejsze w firmach usługowych niż produkcyjnych – czytamy w najnowszym tygodniku Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Sezon letni sprzyja popytowi na usługi

Wzrost wartości sprzedaży m/m deklarowało w czerwcu aż 26 proc. firm usługowych i tylko 16 proc. firm produkcyjnych. Większą liczbę nowych zamówień m/m obserwowaliśmy w czerwcu wśród 18 proc. przedsiębiorstw usługowych i tylko wśród 9 proc. firm produkcyjnych. W lipcu udziały firm obserwujących większą liczbę zamówień zarówno w usługach, jak i w produkcji były na zbliżonym poziomie (odpowiednio 13 proc. i 14 proc.), ale spadek liczby nowych zamówień deklarowało aż 39 proc. przedsiębiorstw produkcyjnych i tylko 28 proc. firm usługowych.

Sytuacja w zatrudnieniu jest korzystniejsza w firmach usługowych. Już od kwietnia wyższy odsetek firm usługowych niż produkcyjnych planuje wzrost zatrudnienia w najbliższych trzech miesiącach. W badaniu lipcowym 82 proc. firm usługowych deklarowało utrzymanie poziomu zatrudnienia, 12 proc. wzrost, a 6 proc. spadek, podczas gdy niemal dwukrotnie więcej firm produkcyjnych (11 proc.) przewidywało zmniejszenie zatrudnienia. Nie zaobserwowano natomiast różnic w opiniach przedsiębiorstw usługowych i produkcyjnych dotyczących wynagrodzeń pracowników. W obu grupach firm po około 80 proc. przedsiębiorców deklarowało utrzymanie poziomu wynagrodzenia pracowników, a jego wzrost – 18 proc. firm produkcyjnych i 19 proc. usługowych.

Inwestycje częściej w usługach niż przemyśle

W okresie letnim więcej firm usługowych niż produkcyjnych poniosło wydatki na inwestycje. W badaniu lipcowym blisko połowa (47 proc.) firm usługowych przyznała, że w ostatnich trzech miesiącach zainwestowała w aktywa materialne lub niematerialne,
natomiast w produkcji nieco więcej niż jedna trzecia (35 proc.) przedsiębiorstw poczyniła inwestycje.

W firmach usługowych obserwujemy lepszą koniunkturę, mimo silniejszego niż w firmach produkcyjnych postrzegania niektórych barier działalności. Największe różnice między opiniami firm usługowych i produkcyjnych na temat uciążliwości barier dotyczą
niedostępności pracowników (60 proc. wskazań firm usługowych wobec 44 proc. firm produkcyjnych), niepewności sytuacji gospodarczej (odpowiednio: 76 proc. i 64 proc.) oraz zatorów płatniczych (47 proc. wobec 38 proc.). Jedynie ceny energii silniej utrudniają działalność firmom produkcyjnym (72 proc.) niż usługowym (67 proc.).

W najbliższych miesiącach można się spodziewać utrzymania korzystniejszej niż w poprzednich miesiącach sytuacji firm usługowych, wynikającej z wejścia sektora usług w prace sezonowe oraz wzrostu popytu konsumentów na różne usługi związane z remontami mieszkań oraz wakacjami (hotelarstwo, gastronomia, kultura i rozrywka). Z drugiej strony, w miesiącach letnich produkcja w przemyśle może rosnąć wolniej na skutek spadku liczby nowych zamówień i wykorzystywania zapasów.

MD/źródło: Polski Instytut Ekonomiczny

Masz temat, o którym powinniśmy napisać? Skontaktuj się z nami!
Opisujemy ciekawe sprawy nadsyłane przez naszych czytelników. Napisz do nas, opisz dokładnie fakty i prześlij wraz z ewentualnymi załącznikami na adres: redakcja@pkb24.pl.
REKLAMA
REKLAMA