Prognozy dla rosyjskiej gospodarki stały się jeszcze gorsze
29 kwietnia 2022
Redakcja

Prognozy dla rosyjskiej gospodarki stały się jeszcze gorsze

W Rosji pogorszyły się prognozy dotyczące inflacji i spadku PKB. Bank Rosji przewiduje, że w 2022 r. inflacja wyniesie 18-23 proc. PKB Rosji, według regulatora, spadnie w tym roku o 8-10 proc.

Bank Rosji spodziewa się, że w najbliższych miesiącach roczna inflacja będzie nadal rosła dzięki efektowi bazy i w 2022 r. wyniesie 18-23 proc.

Według Banku Centralnego w tym roku PKB obniży się o 8-10 proc., spadek wynika głównie z czynników po stronie podażowej.

Optymistycznie rosyjski Bank Centralny ocenia natomiast rok 2023. Według niego PKB nie wzrośnie ani nie spadnie o więcej niż 3 proc., natomiast roczna inflacja wyniesie między 5 a 7 proc. W 2024 PKB miałoby wzrosnąć o 2,5-3,5 proc., przy rocznej inflacji na poziomie 4 proc.

Znacznie wzrosła prognoza odpływu kapitału z Rosji w 2022 roku – aż dwukrotnie, z 75 do 151 miliardów dolarów.

Zewnętrzne warunki dla rosyjskiej gospodarki pozostają trudne i znacznie ograniczają aktywność gospodarczą. Zagrożenia dla stabilności cen i finansów przestały rosnąć, tworząc warunki dla niższych kluczowych stawek. Ostatnie tygodniowe dane wskazują na spowolnienie bieżącego wzrostu cen poprzez umocnienie rubla i ochłodzenie aktywności konsumentów

– stwierdził regulator.

MD