Warszawa

Prognoza S&P: Wzrost gospodarczy w Polsce wyniesie w 2023 prawie 1 proc.

28.03.2023
Redakcja
Czas czytania: < 1 minuta

Agencja S&P Global Ratings podtrzymała prognozę wzrostu gospodarczego w Polsce w 2023 r. na poziomie 0,9 proc. rdr., a na 2024 r. podwyższyła o 0,2 pp. do 3,4 proc. – podano w raporcie S&P. Agencja nie spodziewa się obniżek stóp przez RPP w 2023 r.

S&P prognozuje średnioroczną inflację w Polsce (HICP) w 2023 r. na poziomie 11,8 proc., w 2024 r. 6,2 proc.

Według agencji Rada Polityki Pieniężnej utrzyma stopy procentowe na obecnym poziomie 6,75 proc. do końca 2023 r. W przyszłym roku agencja spodziewa się obniżek stopy referencyjnej łącznie o 150 pb. (5,25 proc. na koniec roku), a w 2025 r. o kolejne 175 pb. (3,50 na koniec okresu).

Rating stabilny

Spośród trzech największych agencji ratingowych wiarygodność kredytową Polski najwyżej ocenia Moody’s – na poziomie „A2”. Rating Polski według Fitch i S&P to „A-„, jeden poziom niżej niż Moody’s. Perspektywy wszystkich ocen są stabilne.

Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK), informujący o przyszłych tendencjach w gospodarce, w marcu br. spadł o 0,8 pkt wobec wartości ze stycznia i lutego

– podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych BIEC.

Według ekspertów BIEC niewielka poprawa wskaźnika pod koniec ubiegłego roku miała charakter incydentalny i nie przyniosła utrwalenia sygnałów, które miałyby zapowiadać ewentualne ożywienie.

Gospodarka w dalszym ciągu hamuje, kurczy się popyt, wysoka inflacja i niepewność utrudniają prowadzenie działalności gospodarczej i ograniczają plany inwestycyjne firm i plany zakupowe gospodarstw domowych – wskazało BIEC.

MD/źródło: PAP

Masz temat, o którym powinniśmy napisać? Skontaktuj się z nami!
Opisujemy ciekawe sprawy nadsyłane przez naszych czytelników. Napisz do nas, opisz dokładnie fakty i prześlij wraz z ewentualnymi załącznikami na adres: redakcja@pkb24.pl.
REKLAMA
REKLAMA