produkcja stali

Produkcja przemysłowa w Polsce wzrosła względem 2021 roku w niemal każdym dziale

20.07.2022
Redakcja
Czas czytania: < 1 minuta

Jak informuje GUS, w czerwcu wzrost produkcji sprzedanej w ujęciu rocznym odnotowano w 29 spośród 34 działów przemysłu.

Wzrost odnotowano między przede wszystkim w wydobyciu węgla kamiennego i brunatnego – o 47,8 proc., w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń – o 26,9 proc., w produkcji maszyn i urządzeń o 26,4 proc., chemikaliów i wyrobów chemicznych oraz wyrobów z metali – po 18,5 proc., pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 16,8 proc., w wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – o 14,3 proc., w produkcji papieru i wyrobów z papieru – o 10,5 proc.

Wśród działów w których odnotowano spadek produkcji sprzedanej przemysłu w porównaniu z czerwcem ub. roku, to min. produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 10,6 proc., metali – o 7,2 proc., mebli – o 1,4 proc.

W porównaniu z majem tego roku., spadek produkcji sprzedanej (w cenach stałych) w czerwcu br. odnotowano w 19 działach przemysłu, m.in. w produkcji metali – o 10,6 proc., wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny – o 6,7 proc., komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 6,6 proc.

Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z majem br., wystąpił w 15 działach, m.in. w naprawie, konserwacji i instalowaniu maszyn i urządzeń – o 49,6 proc., w produkcji napojów – o 14,2 proc., maszyn i urządzeń – o 7,1 proc.

Zobacz też: Raport PIE: Polska gospodarka hamuje. Główną winę ponoszą ceny energii
MD

Masz temat, o którym powinniśmy napisać? Skontaktuj się z nami!
Opisujemy ciekawe sprawy nadsyłane przez naszych czytelników. Napisz do nas, opisz dokładnie fakty i prześlij wraz z ewentualnymi załącznikami na adres: redakcja@pkb24.pl.
REKLAMA
REKLAMA