BHP na budowie

Pracownicy z Ukrainy uzupełniają braki na rynku pracy, jednak nie w budownictwie

30.03.2023
Redakcja
Czas czytania: 2 minut/y

Od marca do grudnia 2022 roku na warunkach specustawy w Polsce pracę rozpoczęło 784,5 tys. Ukraińców. Aż dwie trzecie tej liczby stanowią kobiety. Ok. 37 proc. obywateli Ukrainy znalazło zatrudnienie w sektorze usług – czytamy w tygodniku PIE.

Głównie usługi i przemysł

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej wskazuje, że od marca do grudnia 2022 r. przedsiębiorcy złożyli 784,5 tys. powiadomień o powierzeniu pracy obywatelom Ukrainy. Zdecydowaną większość zatrudnionych stanowiły kobiety (66 proc.), głównie w wieku 35-44 lata.

Najwięcej Ukraińców rozpoczęło pracę w województwie mazowieckim (23 proc.), dość dużo także w województwach: dolnośląskim (10 proc.), łódzkim (10 proc.), śląskim (9 proc.), wielkopolskim (9 proc.) i pomorskim (8 proc.). Najmniej powiadomień wydano natomiast w województwach ściany wschodniej.

Ukraińscy pracownicy byli zatrudniani głównie w usługach i przemyśle. Zatrudnienie w tych branżach odpowiadało odpowiednio za 37 proc. oraz 34 proc. wszystkich powiadomień. Zdecydowanie mniej obywateli Ukrainy znalazło zatrudnienie w sektorze transportu, spedycji i logistyki (15 proc. powiadomień), handlu lub budownictwie (po 7 proc.).

Wśród pracowników usług przeważały osoby zatrudnione w zakwaterowaniu, gastronomii oraz usługach administrowania i działalności wspierającej, np. w firmach sprzątających, agencjach pracy tymczasowej. Połowa pracowników z Ukrainy była zatrudniona w charakterze pracowników wykonujących proste prace. Znacznie mniejszy był udział robotników przemysłowych i rzemieślników (14 proc.), operatorów maszyn i urządzeń (9 proc.) oraz pracowników usług i sprzedawców (8 proc.).

Coraz mniej firm szuka pracowników

Badania Miesięcznego Indeksu Koniunktury wskazują, że maleje udział firm deklarujących planowane zwiększenie zatrudnienia. Mimo to obywatele Ukrainy znajdują pracę w Polsce. Najwięcej deklaracji firm dotyczących zwiększenia zatrudnienia (12-18 proc.) w najbliższych trzech miesiącach padało od stycznia do czerwca 2022 r. Pod koniec roku ta liczba zmniejszała się. Mogło to wynikać z uzupełnienia przez Ukraińców części braków kadrowych, ale prawdopodobnie było w dużym stopniu spowodowane spowolnieniem gospodarczym, które
powstrzymywało firmy przed zwiększaniem zatrudnienia.

Zarówno plany zwiększenia zatrudnienia, jak i wskazania na niedostępność pracowników jako barierę znacznie utrudniającą działalność najczęściej pochodziły od firm budowlanych. Napływ pracowników z Ukrainy dotyczył w większości kobiet, które rzadko zatrudniają się na budowach. Natomiast Ukraińcy zaspokoili zapotrzebowanie na pracę w sektorze usług i produkcji, które obok budownictwa były branżami najczęściej planującymi w I połowie 2022 r. zwiększenie zatrudnienia.

MD/tygodnik PIE

Masz temat, o którym powinniśmy napisać? Skontaktuj się z nami!
Opisujemy ciekawe sprawy nadsyłane przez naszych czytelników. Napisz do nas, opisz dokładnie fakty i prześlij wraz z ewentualnymi załącznikami na adres: redakcja@pkb24.pl.
REKLAMA
REKLAMA