Ponad 16 proc. zużycia energii w Polsce pochodzi z OZE

16.12.2021
Kamil Śliwiński
Czas czytania: < 1 minuta

W 2020 r. wskaźnik udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto wzrósł w skali roku o 0,76 pkt proc. i wyniósł 16,13 proc. – podał w czwartkowym komunikacie GUS. Oznacza to, że Polska osiągnęła 15-proc. cel, zgodny z dyrektywą RED z 2009 r.

Dane GUS za 2020 r. o udziale źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto na poziomie 16,13 proc. pokazują, że rozwój sektora OZE idzie w dobrym kierunku

– powiedziała w czwartek PAP minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Zgodnie z dyrektywą RED obowiązkowe cele krajowe państw członkowskich składają się na 20 proc. udział energii z OZE w końcowym zużyciu energii brutto. Dla Polski cel ten został ustalony na poziomie 15 proc.

Jak podaje GUS, ponad 71,6 proc. energii pozyskiwanej z OZE pochodziło z biopaliw stałych, niecałe 11 proc. z wiatru, a niecałe 8 proc. z biopaliw ciekłych.

W elektroenergetyce udział energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto w elektroenergetyce wyniósł 16,24 proc. i wzrósł o 1,88 pkt proc. w stosunku do 2019 r. Udział energii z OZE w końcowym zużyciu energii brutto w ciepłownictwie i chłodnictwie wyniósł 22,15 proc.

Polska nie osiągnęła jednak celu OZE w transporcie. Zgodnie z ustaleniami unijnymi, każde państwo członkowskie powinno zapewnić, aby w 2020 r. udział energii z OZE we wszystkich rodzajach transportu wynosił co najmniej 10 proc. końcowego zużycia energii w transporcie. Wskaźnik ten sięgnął 6,58 proc., po wzroście rok do roku o 0,38 proc.

KŚ/źródło: PAP

Masz temat, o którym powinniśmy napisać? Skontaktuj się z nami!
Opisujemy ciekawe sprawy nadsyłane przez naszych czytelników. Napisz do nas, opisz dokładnie fakty i prześlij wraz z ewentualnymi załącznikami na adres: redakcja@pkb24.pl.
REKLAMA
REKLAMA