Zboże

Polski eksport do krajów spoza UE wzrósł w ciągu roku o 21 proc.

14.02.2023
Redakcja
Czas czytania: 2 minut/y

Blisko ⅔  polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych, patrząc przez pryzmat jego wartości, trafia do innych państw UE. Na tym jednak nasi eksporterzy nie poprzestają i aktywnie poszukują nowych rynków zbytu dla swoich produktów także poza wspólnym rynkiem unijnym.

Dalsze kierunki oferują wiele szans rynkowych do wykorzystania, a polskie produkty żywnościowe, jako spełniające surowe normy jakości i bezpieczeństwa, cieszą się dobrą renomą także poza UE.

Mleko i mięso 

Do krajów pozaunijnych w okresie styczeń–listopad 2022 r. wyeksportowano z Polski produkty rolno-spożywcze o wartości 11,3 mld euro, o 21 proc. większej niż w porównywalnym okresie 2021 r. 

Do krajów pozaunijnych z Polski eksportowano przede wszystkim: produkty mleczne (o wartości 940 mln euro), mięso drobiowe (902 mln euro), pszenicę (690 mln euro), czekoladę i wyroby czekoladowe (672 mln euro), pieczywo i wyroby piekarnicze (666 mln euro) oraz papierosy (577 mln euro). 

Obecnie najważniejszymi partnerami handlowymi spoza UE są: Wielka Brytania, Ukraina, USA, Arabia Saudyjska, Izrael, Norwegia i Algieria. 

Drugi największy partner Polski jest poza UE

Najwięcej produktów rolno-spożywczych wywozimy do Wielkiej Brytanii. Wartość eksportu w tym kierunku jest na poziomie 3,4 mld euro. To aż o 25 proc. więcej niż w 2021 roku. Na wyspy brytyjskie trafia głównie mięso drobiowe, przetwory mięsne, czekolada oraz pieczywo

Polski eksport do Wielkiej Brytanii ustępuje jedynie temu do Niemiec. Mimo, że od kilku lat Brytyjczycy są poza UE, to wartość eksportu do tego kraju wciąż jest wyższa niż m.in. do Holandii i Francji – państw UE które, po Niemczech, są najważniejszymi partnerami handlowymi Polski.

Eksport do pozostałych państw spoza UE, w porównaniu do Wielkiej Brytanii, jest wciąż znacznie mniejszy, chociaż z roku na rok rośnie.

Ukraina, USA, bliski wschód

Następna pod względem wartości eksportu (865 mln euro) jest Ukraina. Do kraju tego wysyłamy przede wszystkim sery i twarogi, karmy dla zwierząt, kawy, czekolady i wyroby czekoladowe, jak również wodę, pieczywo i mięso wieprzowe.

Trzecim najważniejszym partnerem spoza UE są dla nas Stany Zjednoczone. W sumie kraj ten zaimportował w opisywanym okresie ubiegłego roku towary o wartości 713 mln euro – 30 proc. więcej niż przed rokiem. Była to głównie czekolada, a także ryby, mięso wieprzowe i przetwory mięsne. 

Dwa następne państwa leżą na bliskim wschodzie. Pierwszym jest Arabia Saudyjska, nasz eksport do tego kraju osiągnął w ciągu 11 miesięcy 2022 roku wartość 482 mln euro. Stanowi to spadek względem 2021 roku o 0,5 proc. Do tego kraju eksportowaliśmy przede wszystkim papierosy, pieczywo i wyroby piekarnicze, pszenicę oraz sery i twarogi.

Kolejnym krajem na liście naszych partnerów handlowych jest Izrael. Eksport do tego kraju wzrósł w ubiegłym roku o 40 proc. i osiągnął 368 mln euro. Do tego państwa wysyłamy przede wszystkim mięso wołowe, cukier i pszenicę. 

Przedostatnim kraju w zestawieniu jest Norwegia. Wartość eksportu do tego kraju wyniosła 275 mln euro – więcej o 11 proc. niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Norwedzy kupują z Polski przede wszystkim papierosy, ziarna kukurydzy, karmę dla zwierząt i przetwory owocowe. 

Zestawienie zamyka jedyny kraj z Afryki – Algieria. Kraj ten zaimportował z Polski towary o wartości 234 mld euro – aż o 41 proc. mniej niż w 2021 roku. Algierczycy kupują przede wszystkim mleko zagęszczone i w proszku (aż 66 proc. wartości eksportu) oraz tytoń (26 proc.).

Logo KOWR

MD

Masz temat, o którym powinniśmy napisać? Skontaktuj się z nami!
Opisujemy ciekawe sprawy nadsyłane przez naszych czytelników. Napisz do nas, opisz dokładnie fakty i prześlij wraz z ewentualnymi załącznikami na adres: redakcja@pkb24.pl.
REKLAMA
REKLAMA