Polska liderem inwestycji w infrastrukturę w regionie Trójmorza

22.09.2023
Kamil Śliwiński
Czas czytania: 2 minut/y

Polska jest liderem wolumenu inwestycji w infrastrukturę wśród krajów Trójmorza. Łącznie w latach 2018-2021 w obszarze kolei, dróg oraz energii wydatki wyniosły 80,3 mld EUR. Polska wydała we wskazanych kategoriach 19,2 mld EUR – czytamy w tygodniku Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Do głównych priorytetów należą obecnie wydatki na rozwój sektora energii (5,3 mld EUR) oraz rozwijanie infrastruktury kolejowej – z samych środków budżetowych przeznaczono na ten cel 2,4 mld EUR, znacznie większe nakłady ponosi PKP. Wciąż istotną pozycją budżetową jest rozwój infrastruktury drogowej – OECD wskazuje, że nakłady sięgały 11,5 mld EUR.

Trójmorze

Inicjatywa Trójmorza to projekt powołany w 2015 r. w celu pogłębienia współpracy gospodarczej 12 krajów Europy Środkowej, leżących między Morzem Bałtyckim, Adriatyckim i Czarnym: Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Słowacji, Słowenii i Węgier. W 2023 r. do Trójmorza dołączyła Grecja. Projekty infrastrukturalne w kluczowych obszarach są finansowane przy udziale Funduszu Inwestycyjnego Inicjatywy Trójmorza (3SIIF). Bank Gospodarstwa Krajowego szacuje, że dotychczas zrealizowane projekty spowodowały wzrost gospodarczy o wartości 6 mld EUR.

Obok inwestycji publicznych, motorem napędowym Europy Środkowej może być większa mobilizacja kapitału prywatnego. Instytut Nowa Europa wskazuje, że barierami utrudniającymi przyciąganie inwestycji prywatnych w obszarze infrastruktury są: brak informacji na temat dostępnych możliwości inwestycyjnych, zbyt słabe zachęty inwestycyjne w porównaniu do krajów Europy Zachodniej czy niedostatecznie skoordynowana promocja potencjału regionalnego krajów Trójmorza. Jak szacuje Global Infrastructure Hub, agenda grupy G20, bieżące inwestycje infrastrukturalne w Polsce są niższe niż potrzeby przynajmniej o 0,5 proc. PKB, tj. 13 mld PLN.

Dynamicznie rosną inwestycje w aktywa niematerialne Trójmorza. Do kluczowych elementów tego rodzaju inwestycji zalicza się rozwój oprogramowania, infrastruktury danych oraz sieci IT. Trójmorze odpowiada już za ok. 8 proc. globalnej wartości inwestycji w tym sektorze (w porównaniu do 3,5 proc. dekadę temu). Liczba firm raportujących problem z dostępem do infrastruktury cyfrowej jest niska.

Tylko w trzech krajach Trójmorza w 2022 r. przekraczała 10 proc. przedsiębiorstw, w większości pozostałych wyniosła niecałe 5 proc., przy średniej w UE na poziomie niespełna 14 proc. Jak wskazuje PIE, siłą regionu jest dynamiczny rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej w ostatnich latach. Sprawił on, że firmy zaczynają więcej inwestować.

MD/źródło: Tygodnik PIE

Masz temat, o którym powinniśmy napisać? Skontaktuj się z nami!
Opisujemy ciekawe sprawy nadsyłane przez naszych czytelników. Napisz do nas, opisz dokładnie fakty i prześlij wraz z ewentualnymi załącznikami na adres: redakcja@pkb24.pl.
REKLAMA
REKLAMA