PKP Cargo

PKP Cargo: Modernizacja taboru i inwestycje w technologie wodorowe

29.06.2023
Redakcja
Czas czytania: 3 minut/y

Największy polski kolejowy przewoźnik towarowy usiłuje poprawić swój wpływ na środowisko naturalne, odmładzając i modernizując swój tabor i uczestnicząc w rozwijaniu technologii wodorowych. Spółka wiąże też duże nadzieje z poprawą konkurencyjności kolei jako całości, w tym – z wprowadzeniem cyfrowych sprzętów automatycznych – wynika z raportu zrównoważonego rozwoju grupy PKP Cargo.

Spółka giełdowa to nie tylko przychody, EBITDA, EBIT, zysk netto, wielkość inwestycji czy wskaźniki zadłużenia, ale również cała sfera działań na rzecz społeczeństwa i pracowników, szereg inicjatyw realizowanych w ramach troski o środowisko naturalne, ochronę dziedzictwa kulturowego i narodowego, rozwój sportu i rekreacji, poprawę stanu zdrowia społeczeństwa

 – wylicza poruszone w opracowaniu zagadnienia prezes PKP Cargo Dariusz Seliga.

PKP Cargo deklaruje stopniowe odchodzenie od wykorzystywania lokomotyw z napędem spalinowym. Na dłuższą metę – jak przewidziano w strategii spółki – pomocne w tym mogą okazać się lokomotywy wodorowe. W minionym roku przedstawiciel przewoźnika uczestniczył w opracowaniu dokumentu będącego stanowiskiem Wspólnoty Kolei Europejskich oraz Zarządców Infrastruktury Kolejowej „Hydrogen propulsion in the European railway sector”.

Dekarbonizacja

Dopóki ten cel nie zostanie osiągnięty, przewoźnik zamierza ograniczać zużycie paliwa (podobnie jak energii elektrycznej) przez swoje pojazdy. Modernizacja lokomotyw spalinowych pozwala – według danych spółki – ograniczyć zapotrzebowanie na olej napędowy nawet o 49 proc. Na liście celów średnioterminowych znalazła się też „sukcesywna rezygnacja z wykorzystania zasobów nieodnawialnych na rzecz OZE”.

PKP Cargo zamierza wpisywać się w trend dekarbonizacji także poprzez zmiany w strukturze przewożonych towarów (zwiększanie intermodalu oraz innych kategorii ładunków alternatywnych wobec węgla i koksu) oraz poprzez zwiększanie atrakcyjności kolejowego przewozu ładunków, mającego doprowadzić do wzrostu udziału kolei w miksie transportowym.

Przewożąc towary koleją zamiast transportem drogowym, razem z klientami Spółka zapobiega potencjalnej emisji prawie 2,9 mln ton CO2 rocznie

– czytamy w raporcie.

Według przyjętej w Unii Europejskiej metodologii w ubiegłym roku 34 proc. całkowitego obrotu grupy PKP Cargo (1 831,8 mln zł) było związanych z produktami i usługami zrównoważonymi środowiskowo. W przypadku nakładów inwestycyjnych wskaźnik ten wynosił 30,8 proc. (239,4 mln zł). Najniższy był on dla wydatków operacyjnych – 15,2 proc. (190,1 mln zł). Za mającą istotny wpływ na łagodzenie zmian klimatu uznano samą działalność podstawowa spółki – przewozy kolejowe (w części wykonywanej lokomotywami elektrycznymi i elektryczno-spalinowymi, a więc ok. 96 proc. pracy przewozowej), a także naprawę i modernizację taboru (z wyłączeniem np. węglarek) oraz udział w pracach przy infrastrukturze kolejowej.

Za inicjatywę mającą potencjalnie duży, pozytywny wpływ na efektywność kolei towarowej (i tym samym – pomagającą chronić klimat) PKP Cargo uznaje planowane wprowadzenie cyfrowych sprzęgów automatycznych.

Takie rozwiązanie przede wszystkim przyspieszy proces formowania pociągów, dzięki czemu szybciej można będzie wysyłać składy w trasę. Ponadto pozwoli to na wzrost prędkości składów. Zwiększy się przez to efektywność przewoźników, ale poprawi się również przepustowość sieci kolejowej. Wspomniane korzyści będą miały przełożenie na obniżenie kosztów transportu szynowego

– uzasadnia członek zarządu spółki do spraw operacyjnych Marek Olkiewicz. Latem ubiegłego roku PKP Cargo były jednym z organizatorów testów składu wyposażonego w sprzęgi cyfrowe na polskiej sieci kolejowej.

PKP Cargo podkreśla, że wciąż modernizuje swoje budynki pod kątem efektywności energetycznej. Przyznaje jednak, że udział OZE w miksie energetycznym jest dziś niewielki. Jak przypomina spółka, jest w tym zakresie zależna od dostawcy energii – PKP Energetyka (obecnie PGE Energetyka Kolejowa).

W ubiegłym roku PKP Cargo zaczęły raportować wpływ na środowisko według powszechnie uznawanych standardów Global Reporting Initiative (GRI). Spółka chwali się też dokonaniem przeglądu polityk w oparciu o wytyczne tej organizacji. Dalsze działania mają być prowadzone w zgodnie z unijną dyrektywą o sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju (CSRD).

W PKP Cargo trwa opracowywanie „minimalnych gwarancji”, zgodnych z zasadami Taksonomii Unii Europejskiej. Mają one regulować monitorowanie ryzyka w zakresie praw człowieka, niezgodności z przepisami podatkowymi, korupcji oraz nieuczciwej konkurencji. System gwarancji ma objąć docelowo cały łańcuch dostaw i łańcuch wartości w grupie.

Masz temat, o którym powinniśmy napisać? Skontaktuj się z nami!
Opisujemy ciekawe sprawy nadsyłane przez naszych czytelników. Napisz do nas, opisz dokładnie fakty i prześlij wraz z ewentualnymi załącznikami na adres: redakcja@pkb24.pl.
REKLAMA
REKLAMA