PKB Polski w górę o 5,3 proc. GUS podał najnowsze dane

30.11.2021
Kamil Śliwiński
Czas czytania: 2 minut/y

Główny Urząd Statystyczny podaje, że w III kwartale tego roku Produkt Krajowy Brutto wzrósł o 5,3 proc. rok do roku. Dla porównania w poprzednim kwartale mieliśmy do czynienia ze wzrostem 11,2 proc. rok do roku.

Według opublikowanego w połowie sierpnia szybkiego szacunku wzrost PKB w tym ujęciu w III kw. br. wyniósł 5,1%.

W III kwartale 2021 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2015) wzrósł realnie o 2,3% w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 5,5%

czytamy dalej. Według szybkiego szacunku wzrost w tym ujęciu w III kw. br. wyniósł 2,1 proc. r/r.

W ujęciu niewyrównanym sezonowo w III kw. 2021 r. popyt krajowy wzrósł o 5,3 proc. wobec wzrostu o 11,2 proc. w II kw. 2021 r.

Spożycie ogółem w III kwartale tego roku wzrosło o 3,7 proc. (w ujęciu niewyrównanym sezonowo), w tym spożycie w sektorze gospodarstw domowych – o 4,7 proc., a publicznym – o 0,8 proc. W II kwartale 2021 roku było to kolejno o: 10,3 proc., 13,1 proc. i 3 proc.

Akumulacja brutto wzrosła (w ujęciu niewyrównanym sezonowo) o 33,8 proc. w III kw. 2021 r., w tym nakłady brutto na środki trwałe wzrosły o 9,3 proc. (wobec wzrostu akumulacji o 21,9 proc. oraz nakładów brutto na środki trwałe o 5,6 proc. kwartał wcześniej).

Wartość dodana brutto (w ujęciu niewyrównanym sezonowo) wzrosła o 5,1% wobec wzrostu o 10,3% w II kw. 2021 r.

Wpływ popytu krajowego na tempo wzrostu gospodarczego w III kw. 2021 r. wyniósł +8 pkt proc. (wobec +11,5 pkt w poprzednim kwartale), natomiast wpływ popytu inwestycyjnego na wzrost PKB wyniósł +1,5 pkt proc. wobec +0,9 pkt proc. w poprzednim kwartale.

W efekcie pozytywny wpływ popytu krajowego na gospodarkę wyniósł +8 pkt proc. (w II kwartale 2021 r. wpływ ten wyniósł +11,5 pkt proc.). Złożył się na to pozytywny wpływ spożycia ogółem i pozytywny wpływ akumulacji brutto. Wpływ spożycia ogółem wyniósł +2,8 pkt proc. (wobec wpływu +7,8 pkt proc. w II kwartale 2021 r.), z tego wpływ spożycia w sektorze gospodarstw domowych wyniósł +2,7 pkt proc. oraz wpływ spożycia publicznego +0,1 pkt proc. (w II kwartale 2021 r. odpowiednio: +7,2 pkt proc. i +0,6 pkt proc.). Wpływ popytu inwestycyjnego na PKB wyniósł +1,5 pkt proc. (w II kwartale 2021 r. było to +0,9 pkt proc.)

– czytamy w komunikacie.

GUS podaje również, że w III kwartale 2021 r. zanotowano negatywny wpływ eksportu netto na tempo wzrostu gospodarczego, który wyniósł -2,7 pkt proc.

Źródło: ISBnews

Masz temat, o którym powinniśmy napisać? Skontaktuj się z nami!
Opisujemy ciekawe sprawy nadsyłane przez naszych czytelników. Napisz do nas, opisz dokładnie fakty i prześlij wraz z ewentualnymi załącznikami na adres: redakcja@pkb24.pl.
REKLAMA
REKLAMA