Unia Europejska, UE, flagi

PIE: Polska otrzymuje z budżetu UE trzy razy więcej niż do niego wpłaca

27.04.2023
Redakcja
Czas czytania: < 1 minuta

Fundusze europejskie to miliardy złotych dla polskiej gospodarki. Od akcesji Polska zrealizowała 298 tys. projektów współfinansowanych przez dotacje unijne w ramach polityki spójności. Średnia wartość projektu wynosiła nieco ponad 4 mln zł, z czego dofinansowanie z UE to 2,4 mln zł – czytamy w najnowszym tygodniku Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Środki unijne odpowiadały średnio za 59 proc. wartości projektów. Łączna kwota dofinansowania z UE wyniosła 709,1 mld zł, co odpowiada 23 proc. obecnego PKB Polski oraz aż 76 proc. PKB z 2004 r. Fundusze unijne współfinansowały m.in. budowę dróg, szkół i szpitali, konstrukcję wałów przeciwpowodziowych czy rewitalizację terenów miejskich i poprzemysłowych.

Fundusze unijne trafiały do wszystkich województw. Największymi beneficjentami byli mieszkańcy województw warmińsko-mazurskiego oraz podkarpackiego – łączna kwota otrzymanych przez nie środków wyniosła odpowiednio 29,4 tys. zł oraz 23,0 tys. zł w przeliczeniu na każdego mieszkańca. Wysoki udział w wydatkowaniu środków unijnych mieli też mieszkańcy województw: zachodniopomorskiego (22,8 tys. zł), łódzkiego (22,7), lubelskiego (22,6) oraz podlaskiego (21,7). Mniejszy udział w środkach unijnych dotyczył województw śląskiego i wielkopolskiego i był to głównie efekt wyższej zamożności tych regionów.

Więcej dostajemy niż wpłacamy

Polska otrzymuje z budżetu UE trzy razy więcej niż do niego wpłaca. Dane Ministerstwa Finansów wskazują, że w ostatnim roku Polska otrzymała z budżetu UE łącznie ponad 3,8 mld euro (ok. 17,8 mld zł). Większość środków została przeznaczona na wspólną politykę rolną (3 mld euro). Środki te nie wliczają się do funduszy na projekty wymienione w dwóch pierwszych akapitach.

Jednocześnie w ostatnim roku Polska wpłaciła do budżetu UE 1,3 mld euro, czyli trzykrotnie mniej niż z niego otrzymała. Podobnie korzystna struktura płatności utrzyma się również w kolejnych latach. Łącznie od momentu wejścia do UE Polska wpłaciła do wspólnej kasy UE 75,5 mld euro, a otrzymała 236 mld euro.

MD/tygodnik PIE

Masz temat, o którym powinniśmy napisać? Skontaktuj się z nami!
Opisujemy ciekawe sprawy nadsyłane przez naszych czytelników. Napisz do nas, opisz dokładnie fakty i prześlij wraz z ewentualnymi załącznikami na adres: redakcja@pkb24.pl.
REKLAMA
REKLAMA