PIE: Polscy eksporterzy doceniają nowe technologie

28.03.2024
Redakcja
Czas czytania: 2 minut/y

Udział firm, które wdrożyły, wdrażają lub rozważają robotyzację wzrósł w 2023 r. o 8 pkt. proc. W ostatnich trzech latach innowacje wprowadziło aż 64 proc. eksporterów – czytamy w najnowszym Tygodniku Gospodarczym Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

W 2023 r. znacznie wzrosło zainteresowanie przedsiębiorstw eksportowych nowymi technologiami – wynika z badania ankietowego eksporterów PIE przeprowadzonego we wrześniu-październiku 2023 r:

Wprowadzaniem nowych technologii zainteresowane były przede wszystkim firmy duże, zatrudniające powyżej 250 pracowników oraz o średnioniskim i średniowysokim poziomie techniki. W latach 2020-2022 udział firm, które wdrożyły, wdrażają lub rozważają robotyzację, druk 3D i internet rzeczy był na podobnym poziomie – średnio 53 proc. w przypadku robotyzacji, 28 proc. druku 3D i 22 proc. internetu rzeczy. Wzrost zainteresowania robotyzacją o 8 pkt. proc. oraz drukiem 3D i internetem rzeczy o 5 pkt. proc. w 2023 r. świadczy z jednej strony o rosnącym znaczeniu nowych technologii dla utrzymania konkurencyjności firm, a z drugiej o dogodnych warunkach ich rozwoju.

– czytamy w Tygodniku.

Zgodnie z danymi GUS, nakłady B+R przedsiębiorstw (BERD) wzrosły o 24 proc. pomiędzy 2021 r. a 2022 r. i stanowiły 0,96 proc. PKB. Pod tym względem Polska zmniejsza dystans do średniej unijnej, która w 2022 r. wynosiła 1,48 proc. (dane Eurostatu). Jak podaje PIE, w 2023 r. eksporterzy wdrażali lub byli zainteresowani wdrażaniem takich technologii, jak: analiza Big Data (23 proc.), systemy oparte na SQL (51 proc.), systemy zarządzania zasobami ERP (65 proc.) oraz chmura obliczeniowa (27 proc.). W porównaniu z 2022 r. progres w stosowaniu tych technologii przez firmy eksportowe nie był jednak znaczący.

Jak podają eksperci Instytutu, innowacyjność firm eksportowych wróciła do poziomów sprzed pandemii. W latach 2012-2019 udział eksporterów, którzy w ostatnich trzech latach wprowadzili innowacje wynosił średnio 66 proc. W 2020 r. wskaźnik ten spadł do 56 proc., a od dwóch lat ponownie oscyluje wokół średniej sprzed szoku wywołanego pandemią – w 2023 r. wyniósł 64 proc. Jest to wynik znacznie wyższy, niż wskazują dane GUS dotyczące innowacyjności ogółu firm działających w Polsce. W 2022 r. innowacje zostały wprowadzone przez 32,2 proc. przedsiębiorstw przemysłowych i 32,1 proc. przedsiębiorstw usługowych.

Eksporterzy rzadziej korzystają ze stron internetowych jako narzędzia sprzedaży lub promocji internetowej niż pozostałe przedsiębiorstwa w Polsce. Zgodnie z danymi GUS, w 2023 r. 67,3 proc. przedsiębiorstw miało swoją stronę internetową. W przypadku firm eksportowych było to 45 proc. Strony internetowe służą najczęściej do prezentacji wyrobów – 13 proc. ogółu firm i 6 proc. firm eksportowych w Polsce posiadało też sklep internetowy. Częściej wybieraną formą promocji w internecie są media społecznościowe – robi to 47 proc. ogółu firm w Polsce i 22 proc. eksporterów. Dla pozyskania nowych klientów 52 proc. przedsiębiorstw eksportujących preferuje udział w targach branżowych.

– czytamy w tygodniku.

MD/źródło: PIE

Masz temat, o którym powinniśmy napisać? Skontaktuj się z nami!
Opisujemy ciekawe sprawy nadsyłane przez naszych czytelników. Napisz do nas, opisz dokładnie fakty i prześlij wraz z ewentualnymi załącznikami na adres: redakcja@pkb24.pl.
REKLAMA
REKLAMA