Pesymizm Polaków rośnie. Aż 2/3 z nas odkłada na czarną godzinę – PKB
25 października 2022
Redakcja

Pesymizm Polaków rośnie. Aż 2/3 z nas odkłada na czarną godzinę

Skarbonka

Zdecydowana większość Polaków uważa, że warto oszczędzać i posiadać zapasowe środki na koncie. W tym roku najczęściej odkładamy na czarną godzinę – deklaruje tak niemal 2/3 badanych. Są jednak przyjemności, których nie potrafimy sobie odmówić, zwłaszcza jedzenia na mieście oraz na dowóz, a także nowe ubrania i kosmetyki.

Odkładanie pieniędzy na czarną godzinę od kilku lat utrzymuje się na pierwszym miejscu naszych oszczędnościowych celów – wskazuje Barometr Providenta, przeprowadzany co roku z okazji Dnia Oszczędzania, przypadającego na 31 października.

Możemy zaobserwować jednak, że pesymizm Polaków rośnie, a inflacja oraz rosnące stopy procentowe wywarły znaczący wpływ na naszą niepewność finansową. W ubiegłorocznej odsłonie badania konieczność odłożenia pieniędzy na cięższe czasy deklarowało 54,2 proc, a więc o 10 pp. mniej niż w najnowszej edycji. Jednocześnie, wciąż aż 44,2 proc. Polaków deklaruje, że oszczędza mniej niż przed pandemią.

Pomimo wzrostu niepewności, wciąż chętnie odkładamy także na bardziej aspiracyjne cele, jak wyjazdy i podróże (22,3 proc.), remont mieszkania (18,9 proc.) oraz dla dzieci na przyszłość (14,3 proc.). Kobiety chętniej niż mężczyźni oszczędzają na remont mieszkania i podróże, mężczyźni natomiast decydują się odkładać pieniądze na sprzęt AGD bądź na produkty związane z realizowaniem pasji.

Wydatki większe niż w planach

Tegoroczne badanie pokazało, że działania Polaków nie zawsze idą w parze z przekonaniami. Choć aż 90,4 proc. z nich zgadza się ze stwierdzeniem, że warto oszczędzać i posiadać zapasowe środki na koncie, wciąż zdarza im się wydawać więcej na impulsywne oraz nieprzemyślane zakupy. Do wydatków większych niż zakładano przyznaje się aż 78 proc. respondentów. Nieznacznie częściej przytrafia się to kobietom, a także badanym w wieku 35-44 lat

– mówi Karolina Łuczak, Rzeczniczka Provident Polska.

Kupowanie pod wpływem impulsu deklaruje 67 proc. respondentów. To niemal identyczny odsetek jak w 2021 roku – wówczas odpowiedziało tak 67,7 proc. osób. Również w tym przypadku przodują kobiety (69,1 proc. vs 64,6 proc.).

Dwóch na trzech Polaków deklaruje, że nie wydaje na impulsywne zakupy pieniędzy odkładanych na inny cel. Jednak w 2021 roku takiej odpowiedzi udzieliło znacznie więcej, bo 83,4 proc. badanych – różnica wynosi więc aż 17 pp. Ostrożne podejście do naruszania poduszki finansowej wiążę się z wiekiem. Najbardziej rozważnych znajdziemy w grupie wiekowej 65+. Najmniej – wśród najmłodszej grupy respondentów 18-24 lat.

Coraz częściej zdajemy sobie sprawę ze znaczenia finansowej poduszki bezpieczeństwa. Nie zawsze posiadamy jednak taką ilość wolnych środków, która pozwala nam budować ją bez konieczności obniżenia poziomu naszego życia. Co trzeci Polak przeznacza miesięcznie różne kwoty na szeroko pojęte przyjemności. Nie potrafimy odmówić sobie zwłaszcza takich umilaczy codzienności jak jedzenie na mieście i na dowóz, czy nowe ubrania i kosmetyki

– zauważa Karolina Łuczak.

Średnia kwota oszczędności jaka daje Polakom poczucie bezpieczeństwa to 25,5 tys. zł. 30,9 proc. Polaków za wystarczające uznaje kwoty między 1 tys. a 5 tys. zł, natomiast co czwarty respondent potrzebuje już ponad 10 tys. zł.

Sposoby Polaków na oszczędzanie

Do najpopularniejszych metod oszczędzania Polaków należy nieregularne odkładanie różnych kwot – taką metodę wybiera co czwarty badany. Równie popularne jest przeznaczanie na oszczędności środków, które zostały na koniec miesiąca. Natomiast co piąty Polak każdego miesiąca systematycznie odkłada stałą sumę pieniędzy. Niezmiennie, oszczędności najczęściej lokujemy na kontach oszczędnościowych (37,8 proc), spadł natomiast odsetek odkładających na rachunkach bieżących (29,3 proc. vs. 36,2 proc w 2021 r.). Popularnym produktem finansowym są także lokaty (19,4 proc.). ¼ Polaków swoje oszczędności chowa w przysłowiowej skarpecie. Co ciekawe, najczęściej robią tak młodzi respondenci w wieku 18-34 lat.

Barometr Providenta to cykliczne badanie Polaków, które pozwala na lepsze rozumienie zachowań i decyzji finansowych konsumentów. Badanie zostało zrealizowane w październiku 2022 roku przez Danae sp. z o.o. metodą CAWI na próbie 1000 dorosłych Polaków.

Zobacz też: Drożyzna uderza w znicze. Dwucyfrowy wzrost cen w skali roku, jest też mniej promocji
MD

Masz temat, o którym powinniśmy napisać? Skontaktuj się z nami!
Opisujemy ciekawe sprawy nadsyłane przez naszych czytelników. Napisz do nas, opisz dokładnie fakty i prześlij wraz z ewentualnymi załącznikami na adres redakcja@pkb24.pl.