Elektrownia atomowa

PEJ i PIE zbadają możliwość udziału polskich firm w budowie pierwszej polskiej elektrowni jądrowej

11.07.2024
Redakcja
Czas czytania: 2 minut/y

Polski Instytut Ekonomiczny rozpoczyna projekt badawczy, w którym sprawdzi zainteresowanie polskich firm udziałem w budowie pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Projekt realizowany jest na zlecenie Polskich Elektrowni Jądrowych, przy współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.

Badanie ma na celu określenie zarówno potencjału polskiego przemysłu na potrzeby projektu elektrowni jądrowej na Pomorzu realizowanego przez Konsorcjum Westinghouse (dostawca technologii) i Bechtel (generalny wykonawca), jak i rozwiązań odpowiadających na potrzeby firm związane z udziałem w inwestycji, takich jak finansowe systemy wsparcia, czy pomoc w zdobywaniu odpowiednich certyfikatów. Analiza wyników badania pozwoli rozpoznać zainteresowanie polskich firm udziałem w procesie budowy pierwszej elektrowni jądrowej na Pomorzu oraz wskaże narzędzia niezbędne do uczestnictwa w planowanym łańcuchu dostaw.

Program Polskiej Energetyki Jądrowej zakłada budowę sprawdzonych, wielkoskalowych, wodnych ciśnieniowych reaktorów jądrowych generacji III(+)  o łącznej mocy od ok. 6 GWe do ok. 9 GWe. Polski Instytut Ekonomiczny przy bezpośredniej współpracy z pełniącą rolę inwestora spółką Polskie Elektrownie Jądrowe zbada poziom potencjalnego zainteresowania polskich firm zaangażowaniem się w ten proces, a także zidentyfikuje bariery, które mogą je hamować. Przeprowadzona analiza będzie podstawą do przygotowania sprofilowanych działań zmierzających do wsparcia zainteresowanych firm i dostawców, aby w sposób konkurencyjny mogli oni uczestniczyć w łańcuchu dostaw tej strategicznej dla kraju inwestycji.

Inwestycja, którą realizujemy to ogromna szansa nie tylko dla kraju, ale także dla wielu polskich przedsiębiorców. Dlatego też chcielibyśmy, by mieli możliwość udziału w łańcuchu dostaw dla całego projektu jądrowego. Postanowiliśmy w tym celu zbadać jakie jest ich podejście do współpracy biznesowej w tym obszarze. Badanie pomoże określić aktualny stan wiedzy polskich firm, ich poziom przygotowania do inwestycji, a także ewentualne bariery i ograniczenia

– mówi Leszek Juchniewicz, Prezes Zarządu Polskie Elektrownie Jądrowe.

Badanie będzie realizowane w formie ankiety składającej się kilkudziesięciu szczegółowych pytań. Za jego realizację, a także późniejsze opracowanie wyników będzie odpowiadał Polski Instytut Ekonomiczny, który ma szerokie doświadczenie analityczne w obszarze energetyki jądrowej.

Szczegółowe badanie uwzględnia specyfikę sektora i zostało poprzedzone badaniami jakościowymi i konsultacjami branżowymi. Obecny etap, badanie ilościowe, pozwoli zebrać szczegółowe informacje i opinie od przedsiębiorców tej branży niezależnie od ich wielkości i obszaru, w którym działają. Mamy nadzieję, że badanie spotka się z dużym odzewem polskich firm i będziemy mogli na ich podstawie stworzyć możliwie szeroki obraz wyzwań, jakie stoją przed polskimi firmami w przededniu uruchomienia tej strategicznej inwestycji a także oszacować potencjalny udział podmiotów krajowych w całym procesie uwzględniając międzynarodowe regulacje prawne. Zapraszamy firmy do udziału w badaniu

– mówi dr Adam Juszczak z Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

W projekcie uczestniczy Bank Gospodarstwa Krajowego, instytucja powołana do wspierania polskiej gospodarki, która już dziś oferuje przedsiębiorcom rozmaite instrumenty finansowe wspierające działalność bieżącą i inwestycyjną.

Zaangażowanie w strategiczne dla polskiej gospodarki inwestycje jest jednym z obszarów działania Banku Gospodarstwa Krajowego jako polskiego banku rozwoju. Chcielibyśmy poprzez ten projekt poznać potrzeby finansowe polskich firm chcących zaangażować się w proces budowy polskiej elektrowni jądrowej, tak by móc dostosować instrumenty finansowe do ich potrzeb

 – mówi Marcin Terebelski z Banku Gospodarstwa Krajowego.

W badaniu mogą wziąć wszystkie firmy zainteresowane współpracą przy budowie polskiej elektrowni jądrowej. Link do badania ankietowego znajduje się na stronie internetowej PIE. (LINK)

MD

Masz temat, o którym powinniśmy napisać? Skontaktuj się z nami!
Opisujemy ciekawe sprawy nadsyłane przez naszych czytelników. Napisz do nas, opisz dokładnie fakty i prześlij wraz z ewentualnymi załącznikami na adres: redakcja@pkb24.pl.
REKLAMA
REKLAMA