Produkt polski

Patriotyzm gospodarczy umacnia postrzeganie polskiej żywności jako produktu wysokiej jakości

03.03.2023
Redakcja
Czas czytania: 2 minut/y

Do utrzymania obecnego wzrostu sprzedaży produktów rolno-spożywczych konieczne jest przeznaczenie środków na rozwój efektywności i innowacyjności produkcji. By to było jednak możliwe, krajowi eksporterzy potrzebują wsparcia ze strony rodzimych konsumentów. Dlatego tak ważny dziś jest patriotyzm konsumencki.

W najbliższych latach nasz kraj najpewniej utrzyma przewagę kosztowo-cenową w produkcji większości artykułów rolno-spożywczych. Polscy eksporterzy wciąż mają więc przestrzeń do rozwoju sprzedaży zagranicznej na rynkach unijnych. 

Większa jakość i innowacyjność

Dlatego konieczne są dalsze działania w kierunku zwiększania innowacyjności polskich towarów i dalszej poprawy jakości oraz różnorodności oferowanych produktów. Krajowi eksporterzy, aby utrzymać wzrost sprzedaży produktów rolno-spożywczych, powinni koncentrować się na doskonaleniu jakości sprzedawanych produktów, poprawie efektywności i innowacyjności produkcji oraz budowaniu pozytywnego wizerunku polskiej marki żywności za granicą.

Szczególnie dobre perspektywy w eksporcie na rynek unijny mają produkty żywnościowe wysoko przetworzone o wysokiej marży. Rozwój eksportu tego rodzaju produktów jest szczególnie opłacalny do krajów UE, z uwagi na uzyskiwane wysokie ceny transakcyjne. 

Praktyka pokazuje, że szczególnie w okresach kryzysowych, unijni kontrahenci i odbiorcy poszukują towarów o wysokiej jakości, w odpowiednich cenach, a przede wszystkim terminowości i pewności dostaw,  co gwarantują polscy eksporterzy.

Patriotyzm konsumencki a trendy jutra

Polska jest obecnie w drugiej dziesiątce największych globalnych eksporterów żywności. W perspektywie kolejnej dekady nasz kraj ma dużą szansę wejść do grupy dziesięciu największych eksporterów. Jest to tym bardziej prawdopodobne, że Polska posiada istotne przewagi konkurencyjne – dobre warunki, solidne firmy, utarte szlaki handlowe, wciąż atrakcyjne koszty pracy oraz oferuje żywność wysokiej jakości. Sukces będzie możliwy, jeżeli obecna bardzo trudna sytuacja geopolityczna nie zaburzy trwale handlu międzynarodowego.

Należy śledzić trendy konsumenckie w przyszłości oraz zdiagnozować przyszłych konsumentów i budować patriotyzm konsumencki. Niezwykle istotny jest także trend poszukiwania przez konsumentów żywności posiadających wyróżniki, czyli oznaczenia i znaki świadczące o jej pochodzeniu lub wysokiej jakości. 

Dlatego też już kilka lat temu MRiRW wprowadziło oznaczenie PRODUKT POLSKI, aby umożliwić polskim producentom w sposób transparentny zakomunikowanie konsumentom krajowego pochodzenia oferowanego im produktu.

Wspierajmy polskie produkty

W badaniu „Polska Wieś i Rolnictwo” w 2022 r. blisko 61 proc. respondentów (podobnie jak w 2021 r.) wskazało, że „bardzo ważne” i „raczej ważne” jest dla nich by żywność, którą kupują była wyprodukowana w Polsce, z krajowych surowców, przy czym rolnicy składali takie deklaracje częściej aniżeli osoby niezwiązane z rolnictwem (odpowiednio 73,4 proc. i 56,5 proc.). Należy przy tym podkreślić, że dla mieszkańców obszarów wiejskich ogółem odsetek wskazań „bardzo ważne” zwiększył się o blisko 12 p.p. (z 21,8 proc. w 2021 r. do 33,5 proc. w 2022 r.). 

Ponadto z badania wynika, że ze znakiem PRODUKT POLSKI podczas zakupów żywności spotkało się prawie 76 proc. respondentów (wobec niemal 67 proc. w poprzednim roku) i był on najczęściej wskazywanym przez nich oznaczeniem, szczególnie przez rolników (prawie 81 proc.). Pozytywny odbiór znaku PRODUKT POLSKI wskazało również 48 proc. ankietowanych (wobec 44 proc. w poprzednim roku), dla których oznaczenie to było decydujące przy wyborze produktu.

Logo KOWR

MD

Masz temat, o którym powinniśmy napisać? Skontaktuj się z nami!
Opisujemy ciekawe sprawy nadsyłane przez naszych czytelników. Napisz do nas, opisz dokładnie fakty i prześlij wraz z ewentualnymi załącznikami na adres: redakcja@pkb24.pl.
REKLAMA
REKLAMA