łąka

Państwowe grunty cieszyły się popularnością także w styczniu

23.02.2023
Redakcja
Czas czytania: 2 minut/y

Gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa stanowi najistotniejsze zadanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. W ciągu trzech dekad przejęto do niego ponad 4 mln 750 tys. ha gruntów. Spośród tego trwale rozdysponowano ponad 3 mln 400 tys. ha, a według stanu na koniec stycznia 2023 r. w dzierżawie pozostawało 1 069 184 ha.

Pod koniec stycznia 2023 r. w Zasobie WRSP pozostawało 1 344 030 ha. Z tego 28,8 tys. ha zajmowały tzw. „grunty obce” tj. takie, które z mocy prawa przeszły w trwały zarząd lub na własność innych podmiotów, lecz nie zostały jeszcze protokólarnie przez nie przejęte. Są to np. grunty pod wodami płynącymi, które przeszły do Regionalnych Zarządów Wód Gospodarki Wodnej i właściwych marszałków województw.

Łączna powierzchnia gruntów w Zasobie WRSP pozostająca do rozdysponowania wynosi 166 244 ha. Prawie 60 proc. z niej (90 697 ha) znajduje się na terenie działania 5 oddziałów: we Wrocławiu, w Poznaniu, w Szczecinie, w Olsztynie i w Warszawie.

Sprzedaż

W styczniu najwięcej gruntów sprzedano w OT w Olsztynie  – 125 ha, następnie w OT w Koszalinie – 61 ha, w OT w Gorzowie – 45 ha i OT we Wrocławiu – 42 ha , co stanowi razem 61 proc. całej sprzedaży gruntów Zasobu WRSP w styczniu 2023 r.

W miesiącu styczniu 2023 r. przeprowadzono 2 087 przetargów ogółem, z czego 1 574 przetargi na sprzedaż (co stanowi 84 proc. przetargów ogółem), w tym 115 przetargów z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. 

W styczniu br. OT KOWR ogłosiły wykazy na sprzedaż dla 3 878 nieruchomości o powierzchni 706 ha oraz opublikowały ogłoszenia o przetargu na sprzedaż dla 1 872 nieruchomości o powierzchni 886 ha.

Dzierżawa

W styczniu 2023 r. jednostki organizacyjne KOWR wydzierżawiły 1 457 ha. Blisko jedną trzecią – 484 ha – wydzierżawił OT w Szczecinie. W tym samym miesiącu przedłużono 82 umowy dzierżawy gruntów. Ich łączna powierzchnia to 4 468 ha. 

Według stanu na koniec stycznia 2023 r. w dzierżawie pozostawało 1 069 184 ha głównie na terenie działania oddziałów: we Wrocławiu, Poznaniu, Szczecinie, Olsztynie i Warszawie.

W styczniu br. przeprowadzono 333 przetargi na dzierżawę gruntów. W tym samym miesiącu OT KOWR ogłosiły wykazy na dzierżawę dla 430 nieruchomości o powierzchni 3 276  ha oraz opublikowały ogłoszenia o przetargu na dzierżawę dla 544 nieruchomości o  powierzchni 3 878 ha.

Logo KOWR

MD

Masz temat, o którym powinniśmy napisać? Skontaktuj się z nami!
Opisujemy ciekawe sprawy nadsyłane przez naszych czytelników. Napisz do nas, opisz dokładnie fakty i prześlij wraz z ewentualnymi załącznikami na adres: redakcja@pkb24.pl.
REKLAMA
REKLAMA