Orlen przedstawił raport na temat swojego rozwoju w latach 2016-2023

01.02.2024
Redakcja
Czas czytania: 4 minut/y

„Od początku mojej misji w Grupie ORLEN wychodziłem z założenia, że nie stać nas na przeciętność. Dziś nieskromnie mogę̨ powiedzieć, że wspólnymi siłami udało nam się wejść do grona największych europejskich graczy” – ocenia we wstępie do raportu „Multienergetyczny ORLEN. Rozwój działalności koncernu w latach 2016-2023″ Daniel Obajtek, Prezes Zarządu Grupy ORLEN. Spółka przedstawia w raporcie swoje najważniejsze działania i dokonania z ostatnich lat, które umożliwiły osiągnięcie strategicznego celu – budowę największej grupy paliwowo-energetycznej w Europie Środkowej, zdywersyfikowanej i silnej biznesowo, z potencjałem do realizacji wielomiliardowych inwestycji w bezpieczeństwo i transformację energetyczną całego regionu.

Grupa ORLEN w ostatnich latach podjęła wyzwanie połączenia strategicznych dla bezpieczeństwa energetycznego Polski i regionu spółek. Zrealizowana z sukcesem fuzja z Grupą LOTOS, PGNiG i Energa stała się fundamentem budowy silnego multienergetycznego koncernu, o zdywersyfikowanej działalności – począwszy od wydobycia, przez przerób ropy, produkcję energii, aż po sprzedaż hurtową i detaliczną. Przyjęty kierunek rozwoju jest także spójny z globalnymi trendami odchodzenia od produkcji energii opartej na jednym paliwie w stronę zrównoważonego miksu, z przewagą OZE.

W efekcie połączenia ORLEN stał się grupą biznesową o potencjale porównywalnym z innymi europejskim gigantami, takimi jak Repsol czy ENI. W ubiegłorocznej edycji rankingu Fortune Magazine, zestawiającego 500 największych firm na świecie, ORLEN znalazł się na 216. miejscu, wyprzedzając pod względem przychodów takie koncerny jak Airbus, IBM czy Bayer. Tymczasem, wyniki za 2015 r. plasowały koncern na 454. pozycji. Co więcej, w listopadzie 2023 r. amerykański magazyn ogłosił po raz pierwszy wyniki rankingu „Fortune 500 Europe”. W tym zestawieniu ORLEN uplasował się na 44. miejscu, będąc w nim najwyżej notowaną polską spółką.

ORLEN jako pierwszy koncern paliwowo-energetyczny w Europie Środkowej ogłosił osiągniecie neutralności emisyjnej w 2050 r. Do realizacji tak ambitnego założenia niezbędne są inwestycje. Skalę realizowanych przez ORLEN projektów najlepiej oddają liczby – jeszcze w 2016 r. nakłady inwestycyjne wynosiły ok. 4,7 mld zł, w 2022 r. było to już 19,7 mld zł, a po trzech kwartałach 2023 r. – 20,4 mld zł.

Rozwój Grupy ORLEN idzie w parze ze wzrostem bezpieczeństwa surowcowo-paliwowego Polski i całego regionu. To m.in. dzięki zrealizowanym fuzjom i skutecznej budowie globalnych relacji możliwe było utrzymanie stabilności dostaw paliw i energii dla klientów w okresie pandemii i po wybuchu wojny w Ukrainie. Koncern w tym czasie zerwał z historycznym uzależnieniem od rosyjskiego surowca, który jeszcze w 2015 r. stanowił prawie 100 proc. ropy trafiającej do rafinerii Grupy ORLEN. Obecnie koncern buduje swój portfel importowy w oparciu o dostawy ropy naftowej pochodzącej z Morza Północnego, Afryki Zachodniej, basenu Morza Śródziemnego, a także Zatoki Perskiej i Meksykańskiej.

Skutecznie zdywersyfikowane zostały także kierunki dostaw gazu do Polski. W 2015 r. prawie 90 proc. gazu importowanego przez PGNiG stanowił surowiec rosyjski dostarczany przez Gazprom. Rok później – w 2016 r. do terminala LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego przypłynął pierwszy statek z dostawami skroplonego gazu ziemnego z alternatywnego kierunku. Od tego czasu udział skroplonego gazu ziemnego w imporcie rósł nieprzerwanie i w 2022 r. LNG stało się głównym źródłem gazu dla polskich odbiorców. W tym samym roku uruchomiono również gazociąg Baltic Pipe, który połączył Polskę z Norweskim Szelfem Kontynentalnym, na którym ORLEN prowadzi intensywną działalność wydobywczą. Dzięki temu od 2023 r. krajowa gospodarka nie wykorzystuje już zupełnie surowca z Rosji.

Kluczem do rozwoju biznesu jest nie tylko stabilizacja, ale także zaangażowanie w nowoczesne technologie i rozwiązania. ORLEN w ostatnich 8 latach mocno inwestował w zieloną energię – w energetykę wiatrową na morzu i lądzie, fotowoltaikę, biogaz i biometan, biopaliwa, elektromobilność i wodór. Nakłady inwestycyjne Grupy zaplanowane na lata 2023-2030 osiągną 320 mld zł, z czego aż 40 proc. przeznaczone zostanie właśnie na projekty ograniczające emisje dwutlenku węgla, w odnawialne źródła energii. W 2023 r. Grupa ORLEN podjęła finalną decyzję inwestycyjną o budowie pierwszej polskiej farmy wiatrowej Baltic Power, która w 2026 r. włączy do polskiego systemu moc blisko 1,2 GW i będzie w stanie wyprodukować czystą energię dla 1,5 mln gospodarstw domowych. W ramach przygotowania infrastruktury instalacyjnej dla branży offshore koncern rozpoczął również budowę terminala instalacyjnego w Świnoujściu.

Po zrealizowaniu fuzji w lutym 2023 r. zaktualizowaliśmy naszą strategię ORLEN2030, zwiększając wydatki inwestycyjne ze 140 mld zł do 320 mld zł. Jednym z filarów, na którym oparliśmy przyszłość koncernu, są zielone inwestycje umożliwiające transformację Grupy w kierunku neutralności klimatycznej. Do 2030 r. przeznaczymy na nie 120 mld zł. ORLEN jest kołem zamachowym transformacji energetycznej, która jest niezbędna dla utrzymania konkurencyjności krajowej gospodarki. Jednocześnie, mimo realizacji ambitnej strategii inwestycyjnej, spółka dzieli się zyskiem ze swoimi akcjonariuszami

– mówił Daniel Obajtek.

W 2023 roku ORLEN wypłacił rekordową dywidendę w wysokości 6,4 mld. Nowe, atrakcyjniejsze możliwości dzielenia się zyskiem z akcjonariuszami to również efekt budowy multienergetycznego koncernu.

Grupa ORLEN sukcesywnie umacniała w ostatnich latach swoją pozycję w segmencie biopaliw. W 2018 r. koncern przyjął „Program dla biopaliw”, który zakłada dziesięciokrotne zwiększenie produkcji biopaliw – do 3 mln ton w 2030 r. Na realizację tego celu przewidziano ponad 15 mld zł. Inwestycje biopaliwowe są prowadzone w Polsce i Czechach. Dzięki nim powstają nowe miejsca pracy, a rolnicy mają zapewniony stabilny popyt na wytwarzany surowiec.

Budując silny koncern multienergetyczny, ORLEN angażuje się w nowe obszary działalności, nie zapominając jednocześnie o korzeniach. Dlatego w 2021 r. w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku rozpoczęła się rozbudowa Kompleksu Olefiny III. To największa inwestycja petrochemiczna w Europie na przestrzeni ostatnich 20 lat, która przyczyni się do wzrostu zysku operacyjnego ORLEN o ok. 1 mld zł rocznie, a dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych technologii wpłynie na obniżenie intensywności emisji CO2 – docelowo aż o 30 proc. na tonę produktu. Po ukończeniu prac na terenie Kompleksu Olefiny III, planowanym na 2027 rok, ORLEN może zostać wiodącym graczem na rynku regionalnym, kontrolującym ok. 40 proc. mocy produkcyjnych olefin w regionie.

Przez ostatnie 8 lat koncern intensywnie rozwijał także segment detaliczny. Zgodnie z przyjętą strategią do 2030 r. pod marką ORLEN w Polsce i w regionie będzie działać co najmniej 3,5 tys. nowoczesnych stacji paliw. W efekcie zrealizowanych inwestycji i akwizycji, w tym przejęcia trzeciej największej sieci paliwowej w Austrii, ten cel jest  już zrealizowany w ponad 98 proc.

Skutecznym narzędziem wspierającym cele biznesowe koncernu jest także działalność sponsoringowa. ORLEN w ostatnich latach współpracował z zawodowymi sportowcami, ze sportowcami z niepełnosprawnościami, inwestował w projekty umożliwiające aktywny rozwój łącznie 300 tys. dzieci i młodzieży. Ponadto koncern angażował się we współpracę z instytucjami kultury oraz w sponsoring ważnych inicjatyw społecznych.

Cały raport pt.: „Multienergetyczny ORLEN. Rozwój działalności koncernu w latach 2016-2023″ dostępny jest TUTAJ

MD

Masz temat, o którym powinniśmy napisać? Skontaktuj się z nami!
Opisujemy ciekawe sprawy nadsyłane przez naszych czytelników. Napisz do nas, opisz dokładnie fakty i prześlij wraz z ewentualnymi załącznikami na adres: redakcja@pkb24.pl.
REKLAMA
REKLAMA