Azoty Puławy

ORLEN pozostanie strategicznym dostawcą gazu ziemnego dla Grupy Azoty

22.06.2023
Redakcja
Czas czytania: < 1 minuta

PKN ORLEN SA oraz Spółki Grupy Kapitałowej Grupa Azoty S.A. zawarły 20 czerwca 2023 roku nowe wieloletnie umowy na sprzedaż paliwa gazowego. Cena surowca będzie ustalana w oparciu o giełdowe notowania gazu. Podpisanie kontraktów zapewni sześciu spółkom z Grupy Azoty stabilne dostawy surowca przez co najmniej 3 lata.

Nowe kontrakty indywidualne zawarte pomiędzy ORLENEM a poszczególnymi spółkami z Grupy Azoty będą realizowane od 1 października 2023 roku. Strony uzgodniły współpracę w zakresie dostaw gazu ziemnego do końca września 2026 roku, z opcją wydłużenia do końca września 2027 roku.

Uzgodniona w nowych kontraktach formuła cenowa bazuje na rynkowych wartościach indeksów cen gazu. To najbardziej obiektywny sposób wyznaczania ceny, powszechnie stosowany między firmami w całej Europie.

Szacowana wartość nowych kontraktów, w przypadku 4 lat ich obowiązywania wynosi ok. 18 mld zł.

Podpisane kontrakty umożliwią kontynuację dotychczasowej współpracy pomiędzy ORLEN a Grupą Azoty w zakresie dostaw gazu ziemnego. Strony zawarły ponadto aneksy do obowiązujących kontraktów. Na ich podstawie od 1 lipca 2023 roku dostawy gazu będą realizowane w oparciu o nowe warunki, tak jak do tej pory oparte o rynkowe wartości indeksów cen surowca.

Dostawy paliwa gazowego będą realizowane do sześciu spółek z Grupy Azoty, tj.: Grupy Azoty SA z siedzibą w Tarnowie, Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” SA, Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” SA, Grupy Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn SA, Grupy Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” SA oraz Grupy Azoty Zakłady Fosforowe Gdańsk Sp. z o.o.

MD/źródło: Komunikaty prasowe PKN Orlen

Masz temat, o którym powinniśmy napisać? Skontaktuj się z nami!
Opisujemy ciekawe sprawy nadsyłane przez naszych czytelników. Napisz do nas, opisz dokładnie fakty i prześlij wraz z ewentualnymi załącznikami na adres: redakcja@pkb24.pl.
REKLAMA
REKLAMA