Metanowiec w gazoporcie z dostawą gazu

Orlen i Gaz-System z umową na usługi regazyfikacji terminalu FSRU w Zatoce Gdańskiej

18.08.2023
Kamil Śliwiński
Czas czytania: 3 minut/y

18 sierpnia 2023 r. spółki GAZ-SYSTEM i ORLEN podpisały umowę na usługi regazyfikacji Terminalu FSRU w Zatoce Gdańskiej, który będzie stanowił ważny element infrastruktury importowej gazu dla Polski i regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

Projekt budowy Terminalu FSRU zakłada umiejscowienie w rejonie Gdańska pływającej jednostki FSRU (ang. Floating Storage Regasification Unit), przystosowanej do prowadzenia procesu regazyfikacji na poziomie 6,1 mld m3 paliwa gazowego rocznie. Umowa regazyfikacyjna została podpisana w ramach procedury Open Season, w której spółka ORLEN złożyła zamówienie obejmujące 100% Usług Regazyfikacji udostępnianych przez GAZ-SYSTEM.

W uroczystości podpisania umowy uczestniczyła Anna Łukaszewska-Trzeciakowska – Sekretarz Stanu i Pełnomocnik Rządu do Spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej. Pani Minister podkreśliła strategiczne znaczenie inwestycji realizowanej przez GAZ-SYSTEM oraz istotną rolę, jaką odgrywają obecnie dostawy LNG, szczególnie po zaprzestaniu importu gazu ziemnego z Rosji.

Ubiegły rok, poprzez wydarzenia polityczne związane z wojną w Ukrainie, zupełnie odmienił kierunki dostaw gazu ziemnego do Unii Europejskiej. Obserwujemy wzrost dostaw LNG z rynku światowego o ponad 60 proc. Polska korzysta z tego trendu i ma ambicje stać się gazowym hubem dla Europy Środkowo-Wschodniej – powiedziała Minister Anna Łukaszewska-Trzeciakowska.Terminal FSRU w Gdańsku wpisuje się w proces transformacji energetycznej i gospodarczej kraju, zakładającej przejście na mniej emisyjne źródła energii.  

Projekt Terminalu FSRU potwierdzony rynkowo przez Grupę ORLEN to kolejny element bezpieczeństwa energetycznego kraju opartego o racjonalne przesłanki ekonomiczne. Po ukończonych połączeniach transgranicznych z Danią, Litwą i Słowacją oraz rozbudowie Terminalu LNG w Świnoujściu, projekt ten zwiększy dywersyfikację gazową Polski oraz regionu Międzymorza

– powiedział Marcin Chludziński, Prezes Zarządu GAZ-SYSTEM.

Obecnie GAZ-SYSTEM obserwuje coraz większe zapotrzebowanie rynku na dostawy skroplonego gazu ziemnego, w związku z czym – w odpowiedzi na rosnące zainteresowanie – już teraz prowadzi działania zmierzające do zwiększenia mocy regazyfikacyjnej Terminalu FSRU:

Mając na uwadze rosnące zainteresowanie całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej dywersyfikacją źródeł dostaw gazu w oparciu o LNG – prowadzimy obecnie procedurę Open Season dla FSRU 2. W przypadku jej pozytywnego przebiegu moglibyśmy uruchomić drugą jednostkę FSRU, która pozwoliłaby na zwiększenie mocy regazyfikacji o 4,5 mld m3 paliwa gazowego rocznie

– powiedział Andrzej Kensbok, Wiceprezes Zarządu GAZ-SYSTEM.

Dla spółki ORLEN skroplony gaz ziemny jest jednym z filarów strategii dywersyfikacji i rozwoju długofalowego potencjału handlowego:

Bezpieczeństwo paliwowo-energetyczne Polski było i jest dla nas priorytetem. To właśnie potrzeba wzmocnienia tego bezpieczeństwa była jednym z powodów budowy silnego koncernu multienergetycznego. Dzięki połączeniu z LOTOSEM, PGNiG i Energą, mamy potencjał, aby angażować się w kolejne projekty istotne z punktu widzenia niezależności energetycznej kraju i regionu. Takim projektem jest pływający terminal LNG, który powstanie w Zatoce Gdańskiej i w którym ORLEN zarezerwował całą moc regazyfikacyjną. Łącznie z już działającym Terminalem im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu, umożliwi to koncernowi odbiór całego LNG, które ma być dostarczane w ramach podpisanych przez nas kontraktów długoterminowych. Obecnie to prawie 14 mld m sześc. gazu. Taka ilość surowca, uzupełniona dostawami z Norwegii i własnym wydobyciem w kraju, pozwoli nam nie tylko w pełni zaspokoić potrzeby polskich odbiorców, ale także oferować gaz na sąsiednie rynki. W ten sposób ORLEN będzie gwarantem bezpieczeństwa paliwowo-energetycznego nie tylko kraju, ale również innych państw regionu

– powiedział Daniel Obajtek, Prezes Zarządu ORLEN.

Obecnie Terminal FSRU w Gdańsku jest na zaawansowanym etapie projektowym. W lipcu br. GAZ-SYSTEM zakończył proces pozyskiwania decyzji administracyjnych dla wszystkich trzech gazociągów lądowych realizowanych w ramach projektu FSRU: Kolnik – Gdańsk, Gardeja – Kolnik i Gustorzyn – Gardeja, które będą miały łączną długość ok. 250 km i średnicę 1000 mm. Budowa tych połączeń ma ruszyć w 2024 roku. W ramach części morskiej projektu FSRU trwają prace nad zaprojektowaniem stanowiska postojowego dla pływającego terminalu FSRU wraz z odcinkiem podmorskim gazociągu, który będzie zlokalizowany na dnie Zatoki Gdańskiej.

Terminal FSRU

Terminal FSRU (ang. Floating Storage Regasification Unit) w Zatoce Gdańskiej jest jednym ze strategicznych projektów prowadzonych przez GAZ-SYSTEM. Celem inwestycji jest stworzenie infrastruktury, która umożliwi odbiór większych ilości skroplonego gazu dostarczanego drogą morską z różnych rejonów świata. Realizacja projektu zwiększy bezpieczeństwo energetyczne kraju oraz państw regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

Inwestycja posiada status „Projektu  o znaczeniu wspólnotowym” („Project of Common Interest”). Komisja Europejska w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility – CEF) przyznała projektowi FSRU dofinansowanie  na działanie pod nazwą: „Prace przed inwestycyjne do uzyskania pozwolenia na budowę dla morskiej części PCI 6.27 LNG Gdańsk (PL)”.

Maksymalna wysokość przyznanego wsparcia wynosi ok. 19,6 mln euro.

Masz temat, o którym powinniśmy napisać? Skontaktuj się z nami!
Opisujemy ciekawe sprawy nadsyłane przez naszych czytelników. Napisz do nas, opisz dokładnie fakty i prześlij wraz z ewentualnymi załącznikami na adres: redakcja@pkb24.pl.
REKLAMA
REKLAMA