Dwie kobiety przy biurku

Nowe prawo UE: Kobiety mają stanowić 40 proc. dyrektorów spółek

09.06.2022
Redakcja
Czas czytania: 2 minut/y

Po wielu latach dyskusji w UE w końcu doszło do kompromisu w sprawie nowych przepisów, które miałyby zapewnić parytet płci w radach nadzorczych spółek, jednak póki co tylko tych notowanych na giełdzie w UE. Według projektu nowych przepisów, co najmniej 40 proc. dyrektorów niewykonawczych powinny stanowić kobiety.

Zdaniem unijnych urzędników dyrektywa „Kobiety w zarządach” ma na celu wprowadzenie przejrzystych procedur rekrutacji w firmach. Zgodnie z nowymi zasadami co najmniej 40 proc. stanowisk dyrektorów niewykonawczych lub 33 proc. wszystkich stanowisk dyrektorskich miałoby być zajmowanych przez kobiety. Firmy miałyby zrealizować ten cel do 30 czerwca 2026 roku.

Jeśli kandydaci mają takie same kwalifikacje do objęcia danego stanowiska, wybrana powinna zostać osoba płci „niedostatecznie reprezentowanej”.

Spółki giełdowe będą zobowiązane do przekazywania raz w roku właściwym organom informacji na temat reprezentacji płci w swoich radach nadzorczych. W przypadku gdyby cele nie zostały osiągnięte, miały określić w jaki sposób zamierzają je osiągnąć. Informacje te mają publikowane na stronie internetowej spółki w łatwo dostępny sposób.

Kary za niedostateczną liczbę kobiet w zarządzie

Unijna dyrektyrwa przewiduje „skuteczne, odstraszające i proporcjonalne kary” dla firm, które nie przestrzegają otwartych i przejrzystych procedur mianowania. Wśród proponowanych kar znalazły się: grzywny i unieważnienie przez organ sądowy wyboru członków zarządu w przypadku naruszenia przepisów krajowych przyjętych na mocy dyrektywy.

Zdaniem Evelyn Regner, współsprawozdawczyni tego projektu:

Większa liczba kobiet w zarządach sprawia, że firmy są bardziej innowacyjne. Procesy selekcji muszą być oparte na jasnych, wcześniej ustalonych kryteriach, a dzięki temu porozumieniu wybierane będą tylko najlepsze kandydatki, co poprawi ogólną jakość rad nadzorczych

Obecnie 30,6 proc. członków zarządów w największych spółkach giełdowych w UE to kobiety. Między poszczególnymi państwami członkowskimi występują znaczne różnice pod tym względem: (od 45,3 proc. we Francji do 8,5 proc. na Cyprze).

Po formalnym zatwierdzeniu porozumienia przez Parlament Europejski i Radę dyrektywa wejdzie w życie 20 dni po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE. Państwa członkowskie będą musiały wdrożyć dyrektywę dwa lata po jej przyjęciu.

MD/źródło: money.pl

Masz temat, o którym powinniśmy napisać? Skontaktuj się z nami!
Opisujemy ciekawe sprawy nadsyłane przez naszych czytelników. Napisz do nas, opisz dokładnie fakty i prześlij wraz z ewentualnymi załącznikami na adres: redakcja@pkb24.pl.
REKLAMA
REKLAMA