Czas wolny

Młodsi i gorzej wykształceni pracownicy wydają więcej na wypoczynek

29.05.2023
Redakcja
Czas czytania: 2 minut/y

Obecnie amerykańscy pracownicy spędzają w pracy średnio 2000 godzin rocznie. W 1900 r. pracowali o 50 proc. więcej. Nie jest to jednak trend widoczny jedynie w USA, ale, jak pokazują dane OECD, obserwowany we wszystkich państwach rozwiniętych. Pracujemy krócej, zarabiamy więcej i wypoczywamy taniej. Jednak nie wszyscy i nie zawsze – czytamy w najnowszym tygodniku PIE.

Mniej pracy, wzrost płacy

Spadkowi liczby godzin pracy towarzyszyły wzrost płac realnych, a także znaczący spadek kosztów rekreacji. Tańszą rozrywkę zawdzięczamy przede wszystkim pojawieniu się nowych technologii, jak telewizja i internet wraz z serwisami streamingowymi. Ich upowszechnienie przyniosło niemal nieograniczony dostęp do taniej rozrywki, która zajmuje coraz większą część czasu wolnego.

Zgodnie z danymi amerykańskiego Biura Statystyki Pracy (BLS), cena telewizora (rzeczywista i skorygowana o jakość) spadła około 1000 razy od lat 50. XX wieku, a komputery są około 50 razy tańsze niż w połowie lat 90. XX wieku. Dzisiejsza miesięczna opłata za usługę streamingową jest równa cenie wstępu do kina (skorygowanej o inflację) w 1919 r.

Nierówność czasu wolnego

Jednym z rezultatów powyższych przemian są jednak tzw. nierówności czasu wolnego (ang. leisure inequality). Sposób, w jaki korzystamy z rozrywki oraz to, jak długo pracujemy może zmieniać się w zależności od dochodu. Analiza preferencji pracowników w USA pokazuje, że starsi i lepiej wykształceni pracownicy, mimo wyższych zarobków, pracują więcej, podczas gdy młodsi i mniej wykształceni, mimo niższych zarobków, pracują zauważalnie mniej.

– czytamy w tygodniku PIE.

Zdaniem autorów omawianego badania, do przyczyn tych nierówności zaliczyć można nie tylko dostęp do obiektów i zasobów, czynniki kulturowe, ograniczenia czasowe czy normy społeczne, ale też odmienne preferencje co do typów pożądanego wypoczynku między zamożnymi i niezamożnymi pracownikami.

Rekreacja zależna od wieku

Różne grupy demograficzne korzystają z różnych rodzajów rekreacji, których koszty ewoluowały w odmienny sposób. Starsi pracownicy z wyższym wykształceniem wydają więcej na droższe usługi rekreacyjne, ale wzrost ich wynagrodzenia rekompensuje wzrost
kosztów rekreacji. Z kolei młodsi i gorzej wykształceni pracownicy wydają większą część swojego budżetu konsumpcyjnego na artykuły rekreacyjne audio/wideo, których ceny w ostatnich latach istotnie spadły. Tym samym wypoczynek stał się bardziej dostępny
i znacznie atrakcyjniejszy.

Jak podaje PIE, Naukowcy sugerują, że spadające ceny aktywności czasu wolnego mogą zniechęcać do akumulacji kapitału ludzkiego – ludzie wybiorą rozrywkę zamiast pracy lub podnoszenia swoich umiejętności. Może to z kolei spowolnić rozwój bardziej wykwalifikowanej siły roboczej.

W tym znaczeniu ostatnie wyniki badania zmiany cen biletów wstępu do instytucji kultury w UE mogą sugerować pogłębianie się nierówności czasu wolnego. W 2022 r. ceny biletów do muzeów, bibliotek i ogrodów zoologicznych w UE wzrosły o 4 proc. w porównaniu z 2021 r. To z kolei stanowi wzrost względem wzrostu o 3 proc. w 2021 r. w porównaniu z 2020 r.

MD/źródło: Tygodnik PIE

Masz temat, o którym powinniśmy napisać? Skontaktuj się z nami!
Opisujemy ciekawe sprawy nadsyłane przez naszych czytelników. Napisz do nas, opisz dokładnie fakty i prześlij wraz z ewentualnymi załącznikami na adres: redakcja@pkb24.pl.
REKLAMA
REKLAMA