Baltic Pipe

Minął rok od uruchomienia Baltic Pipe

06.10.2023
Redakcja
Czas czytania: 2 minut/y

Z początkiem października minął pierwszy rok od uruchomienia gazociągu podmorskiego Baltic Pipe, który zapewnia dostawy gazu z Szelfu Norweskiego przez Danię do Polski. Ten interkonektor jest kluczowym filarem bezpieczeństwa energetycznego, ponieważ umożliwia zaspokojenie ponad 50 proc. rocznego zapotrzebowania na gaz w naszym kraju. Ma też znaczenie symboliczne – w obliczu trwającej wojny w Ukrainie jest niezaprzeczalnym dowodem roztropności obecnego polskiego rządu dążeniu do suwerenności energetycznej państwa

Minął rok od uruchomienia 274 kilometrów Baltic Pipe – gazociągu biegnącego na dnie Morza Bałtyckiego – pierwszego w historii polskiego gazownictwa gazociągu podmorskiego. Dzięki temu w ciągu roku z Danii do Polski przepłynęło ponad 5,5 mld m3 gazu.

Przepustowość Baltic Pipe

Warto przypomnieć, że w początkowym okresie, czyli od 1 października do 30 listopada 2022 r., ze względów technicznych, przepustowość tego połączenia wynosiła 2 mld m3/rok.  Natomiast GAZ-SYSTEM we współpracy z duńskim partnerem tego przedsięwzięcia zakończył inwestycję przed zapowiedzianym terminem, uruchamiając już 30 listopada 2022 r. pełną przepustowość 10 mld mrocznie.

W ciągu minionych 12 miesięcy pracy zdarzały się okresy przesyłania gazu o pełnej przepustowości infrastruktury, potwierdzając tym samym przydatność Baltic Pipe, który obok Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Świnoujściu jest jednym z głównych punktów dostaw gazu ziemnego do naszego kraju.

Prace eksploatacyjne

Podstawowe działania eksploatacyjne w pierwszym roku eksploatacji koncentrowały się na przygotowaniu i przeprowadzeniu inspekcji zewnętrznej (w tym badań środowiskowych) oraz inspekcji wewnętrznej, wymaganych przez odpowiednie Urzędy w Danii, Szwecji i Polsce.

Inspekcja zewnętrzna polegała na wykonaniu badań batymetrycznych dna oraz szczegółowej kontroli wizualnej zdalnie sterowanym robotem podwodnym wzdłuż całej trasy gazociągu. W trakcie inspekcji podmorskiej przeprowadzono również monitoring środowiskowy w celu określenia wpływu gazociągu po roku eksploatacji na środowisko morskie. Prowadzone prace inspekcyjne wymagały uzgodnień z właścicielami licznej infrastruktury podmorskiej, z którymi gazociąg Baltic Pipe jest skrzyżowany oraz z urzędami w Danii, Polsce i Szwecji.

Wynik badań z inspekcji zewnętrznej i wewnętrznej posłużą do przeprowadzenia zaawansowanych analiz inżynierskich i przygotowania raportu dot. integralności gazociągu podmorskiego. GAZ-SYSTEM podpisał z firmą SEA Global z Australii w lutym 2023 roku pięcioletnią umowę na usługi Doradztwa Technicznego z obszaru zarządzania eksploatacją i integralnością gazociągów podmorskich.

Działania eksploatacyjne to także szereg interakcji z interesariuszami zewnętrznymi w Danii, Szwecji, Niemczech i Polski. Prowadzone są rozmowy z firmami przygotowującymi projekty nowych farm wiatrowych i infrastruktury energetycznej w okolicach gazociągu Baltic Pipe w celu podpisania niezbędnych umów dotyczących skrzyżowań i umów zbliżeniowych.

MD

Masz temat, o którym powinniśmy napisać? Skontaktuj się z nami!
Opisujemy ciekawe sprawy nadsyłane przez naszych czytelników. Napisz do nas, opisz dokładnie fakty i prześlij wraz z ewentualnymi załącznikami na adres: redakcja@pkb24.pl.
REKLAMA
REKLAMA