Uprawa tytoniu

Mięso, zboże i tytoń. Tego eksportujemy najwięcej

16.02.2023
Redakcja
Czas czytania: 2 minut/y

Aż 20 proc. wartości całego polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych stanowi mięso. Następne w kolejności jest zboże, zaraz za nim – tytoń i produkty mleczne.

Mięso zdominowało polski eksport 

W strukturze towarowej polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych dominowały mięso i przetwory mięsne. W okresie styczeń–listopad 2022 r. przychody uzyskane ze sprzedaży zagranicznej w ramach tej grupy towarowej były o 38 proc. wyższe niż rok wcześniej. Wyniosły one 8,8 mld euro, co stanowi 20 proc. wartości całego polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych.

Największy udział w wartości eksportu mięsa i przetworów mięsnych miały: mięso drobiowe (44  proc. – 3,9 mld euro), przetwory mięsne (23  proc. – 2,0 mld euro), mięso wołowe (22  proc. – 1,9 mld euro) oraz mięso wieprzowe (8  proc. – 748 mln euro).

Eksport zwierząt żywych oraz pozostałych gatunków mięs był stosunkowo niewielki i stanowił odpowiednio 2 proc. i 1 proc. udziału w przychodach z eksportu produktów mięsnych z Polski.

Polski spichlerz 

Drugą pod względem wartości pozycję z 14 proc. udziałem w eksporcie produktów rolno- -spożywczych z Polski zajmowało ziarno zbóż i przetwory, których łączna sprzedaż, w porównaniu z analogicznym okresem 2021 r., wzrosła o 40  proc., do 6,0 mld euro.

Przychody z eksportu ziarna zbóż wyniosły 2,8 mld euro. W strukturze wolumenu wywozu 8,2 mln ton ziarna zbóż kukurydza stanowiła 42 proc. (3,5 mln ton, wzrost wolumenu eksportu o 72  proc.), pszenica – 40 proc. (3,3 mln ton, spadek o 3  proc.), żyto – 5 proc. (403 tys. ton, spadek o 61 proc.) i jęczmień – 4 proc. (298 tys. ton, spadek o 32  proc.).

Eksporterzy lokowali zboże przede wszystkim na rynku unijnym (6,0 mln ton, 73 proc. wywiezionego ziarna). W okresie styczeń–listopad 2022 r. ziarno kukurydzy wywożono głównie do Niemiec (1,7 mln ton, 48 proc. eksportu tego ziarna), Niderlandów (552 tys. ton, 16 proc.) i Wielkiej Brytanii (249 tys. ton, 7 proc.). 

Odbiorcą pszenicy były przede wszystkim Niemcy (1,1 mln ton, 33 proc. eksportu tego ziarna), Nigeria (378 tys. ton, 12 proc.) oraz RPA (253 tys. ton, 8 proc.). Głównym kierunkiem eksportu żyta z Polski były Niemcy (344 tys. ton, 85 proc. eksportu tego ziarna), a jęczmienia – Niemcy (198 tys. ton, 67 proc. eksportu tego ziarna), Niderlandy (36 tys. ton, 12 proc.) oraz Algieria (31 tys. ton, 10 proc.).

Tytoń przed mlekiem i cukrem

Wzrost wartości eksportu odnotowano praktycznie we wszystkich grupach towarowych artykułów rolno-spożywczych. Dotyczy to zarówno tytoniu i wyrobów tytoniowych (o 4 proc., do 4,0 mld euro),  produktów mlecznych (o 40 proc., do 3,3 mld euro), cukru i wyrobów cukierniczych (o 15 proc., do 2,9 mld euro), ryb i przetworów (o 14 proc., do 2,5 mld euro),jak i warzyw i przetworów (o 21 proc., do 2,1 mld euro) oraz owoców łącznie z przetworami (o 7 proc., do 1,7 mld euro). 

Większa była również wartość wywozu m.in.: nasion roślin oleistych i tłuszczów roślinnych – o 78 proc. (1,4 mld euro), kawy, herbaty i kakao – o 27 proc. (1,0 mld euro), soków owocowych i warzywnych – o 26 proc. (0,8 mld euro) oraz alkoholu – o 15 proc. (0,7 mld euro).

Logo KOWR
Masz temat, o którym powinniśmy napisać? Skontaktuj się z nami!
Opisujemy ciekawe sprawy nadsyłane przez naszych czytelników. Napisz do nas, opisz dokładnie fakty i prześlij wraz z ewentualnymi załącznikami na adres: redakcja@pkb24.pl.
REKLAMA
REKLAMA