Górnik

LW Bogdanka: Związki zawodowe rozpoczęły spór zbiorowy z zarządem spółki

05.02.2024
Redakcja
Czas czytania: 2 minut/y

NSZZ „Solidarność” w LW „Bogdanka” wraz z pozostałymi związkami zawodowymi, działającymi w firmie, rozpoczął spór zbiorowy z pracodawcą. Związkowcy żądają wzrostu wynagrodzeń pracowników o 15 procent i zwiększenia odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2024 r.

Patrząc na rekordowe wyniki finansowe spółki za 2023 rok, stać nas na podwyżki

– mówi Jacek Świrszcz, przewodniczący Związku Zawodowego Górników w LW Bogdanka.

25 stycznia Zarząd Spółki Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. poinformował o wstępnych wynikach finansowych i produkcyjnych Grupy Kapitałowej LW Bogdanka za 2023 rok. Przychody ze sprzedaży osiągnęły najwyższy wynik w historii Grupy, tj. 3.939,3 mln zł, EBITDA sięgnęła 1.345,2 mln zł, zaś EBIT – 839,8 mln zł

W ramach negocjacji płacowych na 2024 rok związkowcy spotkali się z członkami zarządu trzykrotnie – 21 grudnia ubiegłego roku oraz 11 i 30 stycznia. Przedstawili swoje postulaty, czyli wzrost wynagrodzeń pracowników o 15 proc. od 1 stycznia 2024 r. i zwiększenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2024 r. Ale władze kopalni się na to nie zgodziły.

Zarząd zaproponował jedynie podniesienie premii o kilka procent. Członkowie zarządu twierdzą też, że podwyżką jest zwiększenie dodatków, które i tak by wzrosły obligatoryjnie, bo są uzależnione od poziomu płacy minimalnej. To m. in. dodatek za pracę w porze nocnej, deputat węglowy czy dodatek dla strzałowych

– mówi Jacek Świrszcz, przewodniczący działającego w LWB Związku Zawodowego Górników w Polsce.

Przypomnijmy, że pod koniec stycznia w LW Bogdanka padł kolejny górniczy rekord.

29 stycznia 2024 r. o godzinie 8:00, na pierwszej zmianie, decyzją Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego LW Bogdanka rozpoczęła eksploatację ściany 1/IV/391 w polu Bogdanka. Ściana ta będzie eksploatowana kombajnem ścianowym. Jej miąższość (grubość pokładu) szacowana jest na ok. 2,8 m. Rekordowa ściana zlokalizowana jest w polu wydobywczym Bogdanka, na głębokości 1020 metrów pod ziemią. Jest to pierwsza ściana w polu czwartym w pokładzie 391. Jej wybieg szacuje się na 3015 metrów. To 98. ściana w historii firmy

– powiedział Adam Partyka, z-ca prezesa zarządu LW Bogdanka ds. pracowniczych i społecznych.

To jeszcze jeden argument central związkowych.

Nie widzimy powodów, byśmy w tym roku nie dostali podwyżek. Na spotkaniach członkowie zarządu mówią, że mamy już większe tzw. flapsy, ale nie ma konkretnej propozycji co do samej pensji. Jako strona społeczna podtrzymujemy postulat wzrostu wynagrodzeń o 15 proc. i zwiększenia środków na dział socjalny. (…) Naszym pismem chcemy przyśpieszyć decyzję zarządu, który niedługo przedstawi radzie nadzorczej spółki Plan Techniczno-Ekonomiczny, gdzie powinny być uwzględnione nasze podwyżki

– mówi Antoni Pasieczny, wiceprzewodniczący NSZZ „Solidarność” w LWB.

Związki zawodowe wyznaczyły termin na realizację postulatów do 14 lutego. Jeśli nie zostaną spełnione, grożą wejściem w spór zbiorowy, który musiałby zostać zgłoszony Państwowej Inspekcji Pracy. Wtedy zostałby spisany protokół rozbieżności i dalsze negocjacje byłyby prowadzone przez mediatora zewnętrznego.

Co na to władze kopalni? 

Spółka Lubelski Węgiel Bogdanka potwierdza otrzymanie pisma organizacji związkowych w sprawie zgłoszonych dwóch postulatów. Spółka w pełni szanuje prawa związkowe i potwierdza gotowość do dalszego dialogu i spotkania ze stroną społeczną

– odpowiedź z biura prasowego LW Bogdanka zacytował lokalny portal Tuba Łęcznej

Obecnie maksymalne przeciętne wynagrodzenie w LW Bogdanka wynosi 11,8 tys. zł brutto.

W skład tej kwoty wchodzi miesięczna pensja, Barbórka, czternastka i inne premie (bez nagrody doraźnej, którą górnicy LWB otrzymali w dwóch transzach – w październiku 2023 i styczniu 2024 r – przeciętnie wyniosła 24 tys. zł.).

MD

Masz temat, o którym powinniśmy napisać? Skontaktuj się z nami!
Opisujemy ciekawe sprawy nadsyłane przez naszych czytelników. Napisz do nas, opisz dokładnie fakty i prześlij wraz z ewentualnymi załącznikami na adres: redakcja@pkb24.pl.
REKLAMA
REKLAMA