gotówka PLN złoty

Lipiec: O 25 proc. więcej kredytów dla mikrofirm

01.09.2023
Redakcja
Czas czytania: 2 minut/y

W lipcu 2023 r., w porównaniu do lipca 2022 r., banki udzieliły więcej kredytów mikroprzedsiębiorcom (+25,2 proc.) i na wyższą wartość (+7,2 proc.). W ujęciu produktowym banki udzieliły więcej kredytów w rachunku bieżącym (+21,9 proc.) oraz kredytów obrotowych (+18,4 proc.), jednak mniej o (-0,5 proc.) kredytów inwestycyjnych. W ujęciu wartościowym ujemną dynamikę odnotowały tylko kredyty inwestycyjne (-8,4 proc.). Wzrosty odnotowały kredyty w rachunku bieżącym (+4,8 proc.) oraz w kredyty obrotowe (+4,1 proc.).

Sprzedaż kredytów bankowych dla mikroprzedsiębiorców według produktów kredytowych w okresie styczeń–lipiec 2023 r., w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku, wzrosła o (+10,3 proc.) w ujęciu liczbowym i wartościowym (+3,9 proc.). W okresie tym banki udzieliły mniej o (-17,5 proc.) i o niższej wartości (-24,6 proc.) kredytów inwestycyjnych. Wzrosty w aspekcie liczbowym i wartościowym dotyczyły kredytów obrotowych – odpowiednio (+12,4 proc.) oraz (+5,5 proc.) oraz kredytów w rachunku bieżącym (+3,1 proc.) oraz (+6,9 proc.).

Jakość portfeli kredytów dla mikroprzedsiębiorców według produktów kredytowych

Lipcowy odczyt Indeksu jakości kredytów mikroprzedsiębiorców wyniósł 6,52 proc. w ujęciu wartościowym. Nadal jest on na w miarę bezpiecznym poziomie. Produktowe Indeksy jakości w lipcu 2023 r. kształtowały się w ujęciu wartościowym następująco: kredyty inwestycyjne 2,85 proc., kredyty w rachunku bieżącym 4,95 proc. oraz kredyty obrotowe 11,83 proc..

W lipcu 2023 r. w porównaniu do czerwca 2023 r. pogorszył się (wzrósł) ogólny Indeks jakości o (+0,06). Również w porównaniu do lipca 2022 r. ogólny Indeks pogorszył się (wzrósł) o (+1,75).
W okresie 12-miesięcznym pogorszyły się (wzrosły) także Indeksy wszystkich trzech rodzajów kredytów. Najwyższe pogorszenie Indeksu wystąpiło w przypadku kredytów obrotowych (+3,27) oraz kredytów w rachunku bieżącym (+1,67).

Sprzedaż kredytów dla mikroprzedsiębiorców według sektorów

Na 12,6 tys. kredytów udzielonych mikroprzedsiębiorcom w lipcu br., 6,1 tys. zaciągnęły firmy usługowe (48,4 proc.) i 3,0 tys. handlowe (23,5 proc.). Łącznie 72 proc. udzielonych w lipcu 2023 r. kredytów przypada na te dwa sektory. Z całkowitej kwoty 1,799 mld zł, banki udzieliły 675 mln zł (37,5 proc.) kredytów firmom z sektora usług oraz 504 mln zł (28,0 proc.) mikroprzedsiębiorcom prowadzącym działalność handlową. Finansowanie tych dwóch sektorów to w lipcu 2023 r. 65,5 proc. łącznej wartości udzielonych kredytów mikrofirmom. 

W lipcu 2023 r. najwyższy wzrost r/r liczby udzielonych kredytów dotyczył finansowania usług (+28,4 proc.) oraz handlu (+24,8 proc.). W ujęciu wartościowym w lipcu 2023 r. w porównaniu do lipca 2022 r. dodatnia dynamika dotyczyła tyko kredytów dla firm usługowych (+17,6 proc.) oraz budowlanych (+14,6 proc.). Spadki dotyczyły kredytów udzielonych firmom produkcyjnym (-9,1 proc.) i handlowym (-2,0 proc.).

W pierwszych siedmiu miesiącach 2023 r., w porównaniu do analogicznego okresu 2022 r., dodatnie dynamiki w ujęciu liczbowym dotyczyły kredytów udzielonych firmom ze wszystkich czterech sektorów. Najwyższa dynamika dotyczyła firm usługowych (+11,4 proc.) oraz budowlanych (+10,7 proc.). W ujęciu wartościowym w tym okresie banki udzieliły o (+11,9 proc.) wyższą kwotę kredytów firmom budowlanym oraz o (+4,4 proc.) usługowym. Ujemną dynamiką charakteryzowały się kredyty udzielone firmom produkcyjnym (-1,1 proc.). 

Jakość portfeli kredytów dla mikroprzedsiębiorców według branż

Według odczytów Indeksu Jakości najgorzej (najwyższy poziom wskaźnika) w lipcu 2023 r. spłacane były kredyty przez firmy usługowe – wartość Indeksu wyniosła 6,9 proc., budowlane (6,78 proc.) i handlowe (6,47 proc.). Najlepszy (najniższy) odczyt w lipcu br. odnotował Indeks Jakości firm z sektora produkcji i wyniósł 5,65 proc.. W porównaniu do lipca 2022 r. Indeks pogorszył się (wzrósł) we wszystkich branżach, najbardziej w budownictwie (+2,18), usługach (+2,0) oraz produkcji (+1,13).

MD/źródło: BIK

Masz temat, o którym powinniśmy napisać? Skontaktuj się z nami!
Opisujemy ciekawe sprawy nadsyłane przez naszych czytelników. Napisz do nas, opisz dokładnie fakty i prześlij wraz z ewentualnymi załącznikami na adres: redakcja@pkb24.pl.
REKLAMA
REKLAMA