Legalny pobyt Ukraińców, którzy przybyli do Polski po wybuchu wojny, zostanie przedłużony

27.04.2023
Redakcja
Czas czytania: 2 minut/y

Legalny pobyt obywateli Ukrainy – i określonych członków ich rodzin – którzy przybyli do Polski po wybuchu wojny w Ukrainie, zostanie przedłużony do 4 marca przyszłego roku – przekazał rzecznik prasowy Urzędu do Spraw Cudzoziemców Jakub Dudziak.

W połowie kwietnia Sejm uchwalił ustawę zmieniającą nazwy uczelni podległych MSWiA. W trakcie procedowania ustawy dodano m.in. zapisy wydłużające możliwość legalnego pobytu Ukraińców w Polsce do 4 marca 2024 r. Ustawą na najbliższym posiedzeniu zajmie się Senat.

Rzecznik prasowy Urzędu do Spraw Cudzoziemców odnosząc się do tych zmian zaznaczył, że po wejściu w życie ustawy zmianie ulegną zapisy ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Dodał, że będzie skutkowało to przedłużeniem legalnego pobytu obywateli Ukrainy – i określonych członków ich rodzin – którzy przybyli do Polski po wybuchu wojny w Ukrainie do 4 marca przyszłego roku.

Data ta pokrywa się z zakończeniem przedłużonego okresu, w jakim państwa członkowskie Unii Europejskiej zapewniają obywatelom Ukrainy ochronę czasową

– zaznaczył.

Kogo dotyczy?

Przyjęcie regulacji dodatkowo przedłuży okres uznawanego za legalny pobytu – do 31 sierpnia 2024 r. w przypadku: osób, które w dniu 4 marca 2024 r. będą uczęszczać do szkół lub przedszkoli, a jeśli są małoletnie – również ich rodziców lub opiekunów. Okres ten zostanie przedłużony również w przypadku osób, które 4 marca 2024 r. będą pobierać naukę w szkołach funkcjonujących w ukraińskim systemie oświaty z wykorzystaniem metod kształcenia na odległość, a jeżeli są małoletnie – także ich rodziców lub opiekunów.

Do 31 sierpnia 2024 r. legalnie w pozostać w Polsce będą mogły także osoby, które nie później niż w roku szkolnym 2022/2023 rozpoczęły naukę w branżowej szkole II stopnia, szkole policealnej lub szkole dla dorosłych, a jeżeli te osoby są małoletnie, legalnie pozostać będą mogli również ich rodzice i opiekunowie.

Legalny pobyt Ukraińców w Polsce zostanie przedłużony do 30 września 2024 r. w przypadku osób, które przystępują do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym.

Urząd do Spraw Cudzoziemców poinformował ponadto, że zmiany zostaną wprowadzone także „w przepisach przeciwdziałających popadaniu przez obywateli Ukrainy w nielegalny pobyt oraz wspierających legalizację ich pobytu na terytorium Polski”.

Do 4 marca przyszłego roku wydłużone zostaną m.in. okresy, w których przedłużeniu z mocy prawa podlegają okresy pobytu i okresy ważności wiz krajowych obywateli Ukrainy; okresy ważności zezwoleń na pobyt czasowy obywateli Ukrainy; terminy na opuszczenie przez obywateli Ukrainy terytorium Polski; terminy dobrowolnego powrotu określone w wydanych obywatelom Ukrainy decyzjach o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, a także okresy ważności kart pobytu, polskich dokumentów tożsamości cudzoziemca oraz dokumentów „zgoda na pobyt tolerowany” wydanych obywatelom Ukrainy.

MD

Masz temat, o którym powinniśmy napisać? Skontaktuj się z nami!
Opisujemy ciekawe sprawy nadsyłane przez naszych czytelników. Napisz do nas, opisz dokładnie fakty i prześlij wraz z ewentualnymi załącznikami na adres: redakcja@pkb24.pl.
REKLAMA
REKLAMA