Jabłko

Kupując polską żywność budujemy dobrobyt i bezpieczeństwo

24.02.2023
Redakcja
Czas czytania: 2 minut/y

Bezpieczeństwo żywnościowe i rozwój gospodarczy kraju są w dużej mierze zależne od kondycji polskiego sektora rolno-spożywczego. Na ten ostatni znaczny, a często niedoceniany wpływ mają także nasze codzienne wybory, jako konsumentów. Kierując się patriotyzmem gospodarczym przyczyniamy się do wzrostu krajowego dobrobytu a także bezpieczeństwa. 

Kupujmy polskie

Jak twierdzą eksperci, produkty wytworzone w kraju na bazie polskich surowców przynoszą znaczne korzyści całej gospodarce. Szacuje się, że kiedy wybieramy produkt wytworzony w rodzimej firmie, aż 79 gr z każdej wydanej złotówki zostaje w Polsce. Jeśli natomiast kupimy produkt firmy zagranicznej wyprodukowany w innym kraju – z każdej złotówki zostanie w Polsce tylko 25 gr. W skali całego kraju mogą to być naprawdę znaczące kwoty wpływów finansowych. 

Rozwój sektora rolno-spożywczego jest jednym z głównych czynników determinujących bezpieczeństwo żywnościowe i wzrost gospodarczy kraju. Produkcja artykułów spożywczych odpowiada za 15 proc. (279,4 mld zł) wartości sprzedaży całego przemysłu krajowego w Polsce.

Sektor rolno-spożywczy daje też utrzymanie milionom obywateli w kraju. Polscy producenci rolni stanowią dla przemysłu spożywczego główne zaplecze surowcowe. Efektem jest m.in. znaczny sukces eksportowy krajowych przedsiębiorstw. 

Polska żywnościową potęgą

Polska jest na 7. miejscu wśród największych eksporterów artykułów rolno-spożywczych w całej UE. Równocześnie jest także na 3. miejscu spośród państw UE, które mają najwyższy, dodatni bilans handlowy. Dane handlowe pokazują udział i znaczenie polskiego sektora rolno-spożywczego w UE.

Nasz kraj to 6. producent żywności na rynku unijnym. Produkcja artykułów spożywczych w Polsce w 2020 r. stanowiła 6 proc. wartości produkcji w UE. Polska jest liderem w Unii Europejskiej w produkcji m.in.: drobiu, jabłek, wiśni, malin, porzeczek czy kapusty. Nasz kraj jest również czołowym producentem zbóż, ziemniaków, truskawek, borówek i pieczarek oraz liczącym się producentem wieprzowiny, mleka i przetworów mlecznych. 

Zajmujemy 6. miejsce w UE w wartości produkcji rolnej (27,4 mld euro) po Francji (79,5 mld euro), Niemczech (58,5 mld euro), Hiszpanii (55,2 mld euro), Włoszech (54,6 mld) i Niderlandach (29,2 mld euro).

Indywidualny wybór ma znaczenie

Zdobywanie nowych rynków zbytu wiąże się z zaangażowaniem polskiego sektora rolno-spożywczego na wielu poziomach. Z jednej strony w zdobywaniu nowych rynków zbytu aktywne działania muszą prowadzić krajowe firmy i organizacje branżowe z sektora rolno-spożywczego. Mogą to robić poprzez odpowiednie przygotowanie do eksportu, opracowanie strategii eksportowej czy dokonanie analizy rynków i wyboru najbardziej atrakcyjnych rynków docelowych dla danej grupy produktów. Istotne jest także zaangażowanie środków finansowych w działania związane z wejściem  i utrzymaniem się na danym rynku oraz zaangażowanie się w mechanizmy i działania oferowane w ramach wspólnej i krajowej polityki rolnej.

Dalsze umacnianie pozycji rynkowej polskiej żywności, wymaga podejmowania odpowiedzialnych decyzji zakupowych przez konsumentów. Pomóc mogą temu m.in. odpowiednie oznakowania produktów przez producentów, zakłady przetwórcze i dystrybutorów. Przykładem takich działań może być promocja sektora rolnego na rynku polskim poprzez kampanię „Kupuj świadomie” oraz informacje na etykiecie PRODUKT POLSKI, a także dywersyfikacja i rozwijanie zasięgu innych kanałów dystrybucji, w tym sprzedaży bezpośredniej i rolniczego handlu detalicznego – RHD.

Logo KOWR

MD

Masz temat, o którym powinniśmy napisać? Skontaktuj się z nami!
Opisujemy ciekawe sprawy nadsyłane przez naszych czytelników. Napisz do nas, opisz dokładnie fakty i prześlij wraz z ewentualnymi załącznikami na adres: redakcja@pkb24.pl.
REKLAMA
REKLAMA