Krynickie kuluary
15 listopada 2021
Redakcja

Krynickie kuluary

Forum Ekonomiczne w Krynicy  nazywane jest przez niektórych Polskim Davos. Złośliwi dodają : ”Jaki kraj , takie Davos , ale czy mają rację ?

 Jak podaje Wikipedia :Forum Ekonomiczne w Krynicy to – coroczne międzynarodowe spotkanie przedstawicieli kręgów gospodarczych i politycznych regionu Europy Środkowo-Wschodniej odbywające się w Krynicy-Zdroju od 1992 roku w pierwszej połowie września. Pomysłodawcą wydarzenia jest Zygmunt Berdychowski, a organizatorem Fundacja Instytut Studiów Wschodnich.

Forum Ekonomiczne w Krynicy ewoluowało z małej konferencji, na którą w 1992 roku przyjechało około 100 uczestników – głównie z Polski. Dzisiaj jest uznawane za największe i najbardziej znane spotkania przedstawicieli świata polityki i biznesu w Europie Środkowo–Wschodniej. W roku 2019 Krynice odwiedziło ponad cztery tysiące gości .

Według organizatorów, misją Forum Ekonomicznego jest tworzenie korzystnego klimatu dla rozwoju współpracy politycznej i gospodarczej w Europie. W Krynicy od lat padają ważne deklaracje  dotyczące polityki gospodarczej, a opinie uczestników cytowane są przez światowe media . Ale to tylko część programu jaki oferuje forum.  Bowiem najistotniejszą częścią Krynickich jest budowanie relacji  biznesowych, ale u towarzyskich , które to odbywa się głównie na wieczornych  imprezach. Niektóre z nich odbywają się już od godziny 18.000 inne zaczynają dopiero o 22. 00 , a do zagospodarowania są zaledwie dwa  wieczory. Cel jest jeden , chodzi o zaproszenie jak najwięcej osób będących w sferze zainteresowań organizatorów imprezy. A że różne grupy biznesowe często  walczą o tych samych gości , zatem walka odbywa się poprzez wybór  lokalizacji miejsca ( najbardziej prestiżowe znajdują się w okolicach Deptaku ) , dobór cateringu, alkoholi. Tradycją Krynicką jest przemieszanie się gości z imprezy na imprezę , zatem nie dziwi fakt, że w każdym z pożądanych eventów spotyka się tych samych gości, ba , nawet niektórym organizatorom udaje się spotkać na swoich imprezach gości, którzy nie byli zaproszeni 😊. Życie towarzyskie jest nieodłączną częścią Forum Krynickiego i nierzadko zdarza się ,że uczestnicy ignorują sesje plenerowe tylko po to, aby wziąć udział w życiu nocnym Krynicy. Należy pamiętać, że jednym z utrudnień logistycznych jest usytuowanie Forum Ekonomicznego, w małej i odległej miejscowości położonej na Beskidziu Sądeckim, do której trudno dojechać. Jest tylko jedna droga dojazdowa. Koszt uczestnictwa nie należy do tanich . Kształtuje się w okolicach 7000 zł netto plus koszt hotelu (rzędu od 1000 zł do ponad 3000 zł za trzy dni). Pasywne uczestnictwo umożliwia wejście na wszystkie debaty, jak również udział w wieczornym rozdaniu nagród. Nie zapewnia to wejścia na imprezy towarzyszące, na które bezpośrednio jest się zapraszanym przez firmy lub podmioty organizujące takie wydarzenia.

Nieodłącznym elementem udziału w  Forum Ekonomicznym jest odpowiednie przygotowanie się do spotkań i zaplanowaniem rozmów z różnymi interesariuszami. Jeśli zależy nam na spotkaniu z przedstawicielami instytucjonalnymi, warto wcześniej zwrócić się do ich gabinetów drogą mailową lub telefoniczną z prośbą o spotkanie. Jeśli są to stakeholderzy biznesowi można przebyć podobną drogę albo umawiać się na spotkania ad hoc.Ta forma nawiązywania kontaktu wydaje się być wyjątkowo skuteczna w Krynicy. Życie poza debatami toczy się na tzw. Deptaku. W przerwach między debatami można spotkać tam wielu przedstawicieli świata biznesu, czy polityki. Można do nich podejść, przedstawić się i powiedzieć o czym chciałoby się porozmawiać. Ogromną zaletą wydarzenia jest możliwość odbycia wielu spotkań w jednym miejscu. W normalnych okolicznościach zazwyczaj umówienie każdego z nich trwa tygodniami.

Choć organizacja Forum niezmiennie od kilku tak jest ba bardzo wysokim poziomie słyszy się coraz więcej krytyki dotyczącej tego wrześniowego wydarzenia ; Niektórzy narzekają na przewagę polityki nad biznesem, trudności logistyczne z dojazdem, zbyt dużą ilość paneli powodujących rozwarstwienie audytorium . Nie mniej jednak co roku forum odnotowuje coraz większą liczbę gości . Z pewnością uczestników przyciąga chęć pokazania się na tym najważniejszym evencie ekonomicznym w roku  , zbudowanie nowych  lub też utrzymanie obecnych  relacji międzyludzkich, co jest kluczem do budowania biznesu , zatem forum spełnia swój cel .