Krowy na łące

KOWR to nie tylko zarządzanie państwowymi gruntami, ale też dbanie o jakość polskiej hodowli

26.01.2023
Redakcja
Czas czytania: 2 minut/y

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa to nie tylko zarządzanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa – sprzedaż czy przekazywanie w dzierżawę ziemi polskim rolnikom, ale także wiele innych zadań. Wśród nich jest m.in. nadzorowanie kilkudziesięciu spółek. Większość z nich zajmuje się hodowlą zwierząt.

Łącznie KOWR sprawuje nadzór właścicielski nad aż 31 spółkami. Wszystkie mają szczególne znaczenie dla gospodarki narodowej, służą bowiem m.in. ochronie zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich. To także miejsca w których wdrażane są nowe technologie. 

Spółki nadzorowane przez KOWR zajmują się hodowlą bydła mlecznego (29 podmiotów), koni (13), trzody chlewnej (3) i hodowlą owiec (4). Umożliwiają one i są wykorzystywane do zaopatrywania hodowli krajowej w zwierzęta najwyższej jakości.

To w tych hodowlach odmiany i rasy zwierząt są systematycznie udoskonalane, po czym trafiają do polskich rolników. Ich działalność wzmacnia tym samym potencjał hodowlany polskich gospodarstw. 

Doskonalenie ras zwierząt gospodarskich prowadzone jest zgodnie z wewnętrznymi programami hodowli opracowanymi w oparciu o krajowe programy doskonalenia. 

Nie tylko hodowla zwierząt

KOWR swoim nadzorem obejmuje również jedną spółkę hodowli roślin, tj. PlantiCo Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze Zielonki, w której zgrupowany jest najcenniejszy materiał genetyczny warzyw, kwiatów i roślin ozdobnych.

Analogicznie jak w przypadku wymienionych wcześniej podmiotów, zajmuje się ona m.in. zachowywaniem najcenniejszego materiału genetycznego roślin: przede wszystkim warzyw i kwiatów.

Do niedawna KOWR nadzorował większą liczbę podmiotów, jednak w marcu 2022 roku 7 spółek zajmujących się zarówno hodowlą roślin uprawnych jak i zwierząt gospodarskich zostało przekazanych Ministrowi Aktywów Państwowych. Jest to ściśle związane z powstaniem Krajowej Grupy Spożywczej.

Logo KOWR
Masz temat, o którym powinniśmy napisać? Skontaktuj się z nami!
Opisujemy ciekawe sprawy nadsyłane przez naszych czytelników. Napisz do nas, opisz dokładnie fakty i prześlij wraz z ewentualnymi załącznikami na adres: redakcja@pkb24.pl.
REKLAMA
REKLAMA