Koniec z różnymi złączami ładowarek do telefonów na terenie UE
7 czerwca 2022
Redakcja

Koniec z różnymi złączami ładowarek do telefonów na terenie UE

telefony podłączone do ładowarek

We wtorek doszło do porozumienia między negocjatorami Rady UE i Parlamentu Europejskiego w sprawie wprowadzenia do 2024 roku jednolitego wejścia do ładowarek w telefonach komórkowych, tabletach i aparatach fotograficznych. Dostosować będzie się musiał przede wszystkim Apple, dla którego oznacza do konieczność zmiany złącza w iPhone’ach sprzedawanych na terenie UE.

Do jesieni 2024 r. USB typu C stanie się wspólnym portem ładowania dla wszystkich telefonów komórkowych, tabletów i aparatów fotograficznych w UE, uzgodnili dzisiaj negocjatorzy Parlamentu i Rady. Wstępne porozumienie w sprawie zmienionej dyrektywy w sprawie urządzeń radiowych ustanawia jedno rozwiązanie do ładowania niektórych urządzeń elektronicznych. Ustawa ta jest częścią szerszych wysiłków UE na rzecz uczynienia produktów w UE bardziej zrównoważonymi, zmniejszenia ilości odpadów elektronicznych i ułatwienia życia konsumentom

– czytamy w oświadczeniu wydanym przez Parlament Europejski.

Umowa będzie musiała jeszcze zostać zatwierdzona przez Parlament i Radę UE, zanim zostanie ona opublikowana w Dzienniku Urzędowym UE. Stanie się to dopiero po wakacyjnej przerwie.

Umowa wejdzie w życie 20 dni po publikacji, a jej postanowienia zaczną obowiązywać po 24 miesiącach. Nowe przepisy nie będą miały zastosowania do produktów, wprowadzonych na rynek przed wejściem przepisów w życie.

MD