Rekordowe kary od fiskusa. Czy przedsiębiorcy powinni się bać?
16 listopada 2021
Kamil Śliwiński

Rekordowe kary od fiskusa. Czy przedsiębiorcy powinni się bać?

Administracja Skarbowa poszukuje nowych możliwości na zwiększenie dochodów budżetu państwa.

Ministerstwo Finansów informuje, że w samym III kwartale 2021 uruchomiono aż 25 postępowań w zakresie klauzulii GAAR. To aż 1/3 ze wszystkich spraw przeprowadzonych w przeciągu ostatnich 5 lat. 16 spośród tych postępowań dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych (CIT), a 9 podatku od osób fizycznych (PIT).

Od lipca do września 2021 szef Krajowej Administracji Skarbowej, Magdalena Rzeczkowska, wydał trzy decyzje domiarowe (w 2 przypadkach chodziło o PIT z 2016, a w 1 o CIT za 2017 rok).

KAS coraz częściej wykorzystuje klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania. Z tego wynika tak duża ilość nowych postępowań w III kwartale 2021 roku.

Liczba spraw rośnie. Jest to naturalna konsekwencja tego, że szef KAS zakończył część prowadzonych dotychczas postępowań i przekazał je do sądu. Zebrał już także doświadczenia związane ze stosowaniem klauzuli oraz zidentyfikował określone schematy działania podatników. Takich spraw będzie coraz więcej

– uważa Anna Pęczyk-Tofel, partner w Crido.

Dane upublicznione przez Ministerstwo Finansów nie odpowiadają na pytanie, jakich okresów dotyczą nowe postępowania podatkowe. Jak twierdzi Anna Pęczyk-Tofel, tak gwałtowny wzrost ich liczby może być związany ze zbliżającym się upływem terminu przedawnienia rozliczeń podatkowych za rok 2016.

Firmy próbują się zabezpieczyć, poprzez składanie wniosków o wydanie tzw. opinii zabezpieczających. Chodzi o zapytanie fiskusa jak rozumie daną transakcję na gruncie podatkowym. W trzecim kwartale 2021 r. skarbówka wydała 8 takich opinii, podczas gdy w pierwszym półroczu tylko 6, a przez pięć lat 43.

Podatnicy coraz częściej dostrzegają zagrożenia płynące z potencjalnego zakwestionowania ich rozliczeń podatkowych z wykorzystaniem klauzuli GAAR i starają się przed tym ryzykiem zabezpieczyć

– dodaje Anna Peczyk-Tofel.

Opr: PB