Elektrownia Ostrołęka

Jest wykonawca gazociągu dla Ostrołęki

29.07.2022
Łukasz Kowalczyk
Czas czytania: 2 minut/y

CCGT Ostrołęka, spółka zależna Energi z Grupy ORLEN, podpisała umowę na realizację gazociągu dostarczającego paliwo do bloku gazowo-parowego w Ostrołęce. Blisko 28-kilometrowy gazociąg, biegnący przez dwa województwa, mazowieckie i podlaskie, przyłączony będzie do pracującego już dwukierunkowego interkonektora Polska-Litwa (GIPL), zasilanego z Krajowego Systemu Przesyłowego oraz od strony Litwy. Dzięki temu powstająca elektrownia w Ostrołęce ma zapewnione długoletnie dostawy gazu, a jednocześnie niezależność od dostaw rosyjskiego paliwa.

Gazociąg połączy krajową infrastrukturę z budowanym w Ostrołęce blokiem gazowo-parowym o mocy zainstalowanej ok. 750 MW. To jednostka istotna z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz utrzymania ciągłości dostaw energii dla północno-wschodnich regionów Polski. Blok CCGT w Ostrołęce będzie najbardziej wysuniętą w tej części kraju elektrownią systemową.

Realizacja projektu przyczyni się wymiernie do realizacji celów klimatycznych UE i wpisuje się w strategie polskich koncernów energetycznych zakładających budowę stabilnych i niskoemisyjnych jednostek wytwórczych. Inwestycja oparta o paliwo gazowe zapewni Polsce odtworzenie części mocy wytwórczych w polskim systemie energetycznym w związku z wycofywaniem z eksploatacji bloków węglowych.

Wraz z gazociągiem powstanie też infrastruktura towarzysząca, niezbędna do prawidłowej eksploatacji, m.in. zespół zaporowo-upustowy. Wykonawcą inwestycji jest Romgos Gwiazdowscy Sp. z o.o. – polska firma z siedzibą w Jarocinie, od lat zajmująca się kompleksową realizacją dużych inwestycji energetycznych i przemysłowych.

Realizacja inwestycji, a następnie eksploatacja odbywać się będą z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. Jeszcze w tym roku planowane jest rozpoczęcie spotkań z mieszkańcami gmin, przez które biec będzie gazociąg.

Inwestycja o znaczeniu strategicznym

Polskę czeka systematyczny wzrost krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną – tylko w ciągu bieżącej dekady spodziewać się można wzrostu o kilkanaście procent.

Oparcie systemu wytwarzania energii wyłącznie na źródłach odnawialnych, których dyspozycyjność nie jest w pełni regulowana, uniemożliwiłoby osiągnięcie niezależności energetycznej. Preferowanym sposobem na zapewnienie stabilności systemu jest uzupełnianie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych elastycznymi, regulowanymi źródłami takimi jak niskoemisyjne elektrownie gazowe, a w przyszłości także poprzez elektrownie jądrowe.

Paliwo gazowe jest niezbędne dla zapewnienia niskoemisyjnej regulacji systemu i właśnie taki model inwestycyjny jest zapisany w strategii PKN ORLEN. Jednocześnie realizowane są projekty dużych źródeł zeroemisyjnych, jak morska energetyka wiatrowa, które w połączeniu z regulacyjnymi elektrowniami gazowymi będą wspierać bezpieczeństwo dostaw dla Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Ponadto blok typu CCGT w Ostrołęce będzie miał techniczną możliwość współspalania gazu ziemnego z innymi paliwami, np. zielonym wodorem lub biometanem.

Blok w trakcie budowy i ze wsparciem rynku mocy

Planowany blok gazowo-parowy w Ostrołęce w ostatniej aukcji głównej rynku mocy, w grudniu 2021 roku, zakontraktował ok. 696 MW obowiązku mocowego, liczonego od 2026 roku. Przy cenie zamknięcia wynoszącej 400,39 zł/kW/rok, przez cały czas trwania 17-letniego kontraktu mocowego jednostka liczyć może na całościowy przychód wynoszący co najmniej 4,73 mld zł.

W marcu br. dla elektrowni gazowej wydane też zostało pozwolenie rozpoczęcia prac – NTP (ang. Notice To Proceed). Realizacja projektu budowy bloku energetycznego w technologii CCGT wpisana jest w Wieloletni Plan Inwestycji Strategicznych Grupy Energa i jej strategiczny plan rozwoju.

Masz temat, o którym powinniśmy napisać? Skontaktuj się z nami!
Opisujemy ciekawe sprawy nadsyłane przez naszych czytelników. Napisz do nas, opisz dokładnie fakty i prześlij wraz z ewentualnymi załącznikami na adres: redakcja@pkb24.pl.
REKLAMA
REKLAMA