Jesienią proces tworzenia NABE dobiegnie końca? Tego chce rząd

10.08.2023
Redakcja
Czas czytania: 2 minut/y

Zamykamy proces budowy Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE); jeszcze jesienią tego roku chcemy ten proces zamknąć – poinformował w czwartek, 10 sierpnia, minister aktywów państwowych Jacek Sasin

Spółki PGE, Tauron, Enea i Energa podpisały w czwartek dokumenty zawierające podsumowanie warunków transakcji nabycia przez Skarb Państwa aktywów węglowych posiadanych przez te podmioty celem utworzenia Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE).

Wcześniej w czwartek podały, że mają zgody korporacyjne dotyczące tej transakcji.

Na podstawie zapisów dokumentu, strony uzgodnią projekt umowy przedwstępnej i projekt umowy przyrzeczonej sprzedaży. Transakcja zostanie przeprowadzona tylko w przypadku pozytywnego zakończenia negocjacji Skarbu Państwa ze wszystkimi następującymi spółkami: ENEA S.A., TAURON Polska Energia S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Energa S.A.

– podała Enea w komunikacie.

PGE podało, że term sheet określa również warunki, od spełnienia których uzależnia się zawarcie umowy przedwstępnej sprzedaży akcji na rzecz Skarbu Państwa.

Warunki

Wsród warunków wymieniono osiągnięcie porozumienia w zakresie treści dokumentacji związanej z transakcją, w tym obejmującej przyszłe finansowanie NABE i uzyskanie wstępnych decyzji kredytowych banków na finansowanie NABE, pozytywne rozpatrzenie przez Prezesa Rady Ministrów wniosku o nabycie akcji przez Skarb Państwa z Funduszu Reprywatyzacji, czy uzyskanie wszelkich wewnętrznych zgód i pozwoleń wymaganych do zawarcia lub wykonania transakcji.

Warunkiem jest również zawarcie umów (lub odpowiednich aneksów) zapewniających funkcjonowanie spółek tworzących NABE po zamknięciu transakcji oraz przeprowadzenie zmian kapitału zakładowego czy struktury akcji/udziałów spółek tworzących NABE w celu przygotowania ich do transakcji, w tym przeprowadzenie konwersji.

Spółki zastrzegły, że term sheet nie stanowi oferty ani zobowiązania do zawarcia jakiejkolwiek umowy.

Utworzenie NABE będzie procesem dwuetapowym. W pierwszym Skarb Państwa nabędzie od grup energetycznych z udziałem Skarbu Państwa ich spółki zależne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej w konwencjonalnych elektrowniach węglowych, tj. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, Tauron Wytwarzanie, Enea Wytwarzanie, Enea Elektrownia Połaniec oraz Energa Elektrownie Ostrołęka. Następnie spółki zostaną skonsolidowane w ramach PGE GiEK, co nastąpi poprzez wniesienie przez Skarb Państwa akcji lub udziałów tych spółek na podwyższenie kapitału zakładowego GIEK, która to spółka będzie po takiej konsolidacji funkcjonować, jako NABE.

W połowie lipca PGE, Enea, Tauron i Energa otrzymały od Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Ministra Aktywów Państwowych, propozycję niewiążącego dokumentu podsumowującego warunki transakcji przejęcia aktywów węglowych celem utworzenia Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE).

Zgodnie z tamtą propozycją, oferowana wartość przedsiębiorstwa (EV) PGE GiEK na dzień 30 września 2022 r. (rozliczenie wg mechanizmu locked-box) skorygowana o dług wynosi 6,25 mld zł (zadłużenie PGE GiEK wobec PGE 5,4 mld, cena 0,85 mld zł).

W przypadku Enei zaproponowana cena sprzedaży udziałów Enea Wytwarzanie wyniosła 2,479 mld zł, a akcji Enea Elektrownia Połaniec 632 mln zł w oparciu o wartość przedsiębiorstw ustaloną według mechanizmu locked-box na dzień 30 września 2022 roku skorygowaną o wartość długu netto. Zadłużenie spółek zależnych wobec Enei wynosi 2,38 mld zł.

Skarb Państwa zaproponował nabycie akcji Tauron Wytwarzanie za cenę sprzedaży w kwocie 1 zł wraz ze spłatą wobec Grupy Tauron zadłużenia spółki. Według stanu na dzień 30 września 2022 r., zadłużenie stanowiło kwotę 6.326 mln zł. Zadłużenie do dnia zamknięcia zostanie zmniejszone o kwotę 652 mln zł w wyniku konwersji części istniejącego długu Tauron Wytwarzanie na kapitał własny.

Jak podano, kwota ceny sprzedaży akcji Energa Elektrownie Ostrołęka, stanowiących 89,64 proc. kapitału, wyniesie 153 mln zł w oparciu o wartość przedsiębiorstwa. Elektrownia Ostrołęka nie posiada zadłużenia wewnątrzgrupowego.

MD/źródło: Cire.pl

Masz temat, o którym powinniśmy napisać? Skontaktuj się z nami!
Opisujemy ciekawe sprawy nadsyłane przez naszych czytelników. Napisz do nas, opisz dokładnie fakty i prześlij wraz z ewentualnymi załącznikami na adres: redakcja@pkb24.pl.
REKLAMA
REKLAMA