Jaka powinna być polityka energetyczna Polski do 2040 roku?

03.06.2022
Redakcja
Czas czytania: 2 minut/y

Trwa konferencja „Perspektywy rozwoju sektora energii w Polsce 2040” zorganizowana w Warszawie przez Polskie Towarzystwo Gospodarcze. Jej pierwszy panel poświęcony został w całości polityce energetycznej państwa do 2040 r.

Udział w pierwszym panelu wzięli: wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński, prezes Urzędu Regulacji Energetyki Rafał Gawin, prezes Gaz System Tomasz Stępień oraz dr hab. prof. Mirosław Pawełczyk z Uniwersytetu Śląskiego. Dyskusję moderowała redaktor naczelna Green News Justyna Piszczatowska.

Potrzeba nowych regulacji prawnych

Prof. Mirosław Pawełczyk zwrócił szczególną uwagę na kwestie prawne. Jego zdaniem regulacje prawne energetyki są zupełnie przestarzałe.

Zakres zmian powinien być na tyle gruntowny, że być może należy sięgnąć nawet do rozwiązań konstytucyjnych. Dzisiaj ten artykuł 31 konstytucji, który definiuje pewne pojęcia podstawowe, wartości nadrzędne, które pozwalają ingerować w taką zasadę podstawową wolności gospodarczej, jaką jest ochrona środowiska, jest zbyt mały.

Dodał też, że aby realizować cele postawione przez UE dotyczące ochrony środowiska potrzebne są instrumenty prawne, których nie mamy.

Rewolucji gazowej nie ma

Z tym, że w Polsce przeprowadzana jest rewolucja gazowa w energetyce zdecydowanie nie zgodził się prezes Gaz System Tomasz Stępień.

Polska nigdy nie była krajem, który używa dużo gazu ziemnego. Popatrzymy na rozwinięte gospodarki, na każdy milion mieszkańców to 800-1200 mln m3 gazu rocznie. W Polsce jest to znacznie mniej, także po wzroście udziału gazu w energetyce będzie to znacznie poniżej średniej

Nie zgodził się też, że polska transformacja energetyczna jest oparta o gaz. Nasz kraj nie jest silnie zgazyfikowany, a z gazu korzysta głównie przemysł ciężki.

Dywersyfikacja przede wszystkim

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Rafał Gawin podkreślił natomiast, za rozmówcami, że najważniejsza dla bezpieczeństwa energetycznego jest dywersyfikacja źródeł energii. Temu służy inwestowanie zarówno w gaz, jak i OZE:

Żaden skrajny scenariusz budowania bezpieczeństwa nie jest dobry ani bezpieczny. Oparcie o „monokulturę surowcową” ma swoje negatywne strony

Organizatorem konferencji było Polskie Towarzystwo Gospodarcze, a partnerami strategicznymi: KGHM Polska Miedź S.A., Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., PERN S.A. i Smartt Re sp. z o.o. , zaś partnerami głównymi: Ernst & Young, GoWork.pl i Ultra Safe Nuclear Corporation. Partnerami konferencji byli ponadto: Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o. i Net Cable.

Wydarzenie było objęte patronatem medialnym portalu PKB24.pl

MD

Masz temat, o którym powinniśmy napisać? Skontaktuj się z nami!
Opisujemy ciekawe sprawy nadsyłane przez naszych czytelników. Napisz do nas, opisz dokładnie fakty i prześlij wraz z ewentualnymi załącznikami na adres: redakcja@pkb24.pl.
REKLAMA
REKLAMA