Chcesz prowadzić biznes społecznie odpowiedzialny? Ten poradnik Ci pomoże

29.03.2023
Redakcja
Czas czytania: 3 minut/y

Z badań wynika, że polskim przedsiębiorcom wciąż brakuje wiedzy w zakresie praktyk CSR i ESG. Szczególnie zauważalne jest to w sektorze MŚP. Większość tego typu działań przebiega tam w sposób niesystemowy, okazyjny lub nie łączy się ich bezpośrednio z CSR. Dlatego Instytut Przedsiębiorczości Społecznej podjął się trudu upowszechnienia wiedzy na temat praktyk CSR i ESG wśród polskich przedsiębiorców, szczególnie z sektora MŚP. Celowi temu ma służyć publikacja „Rola MŚP w budowaniu odpowiedzialnego biznesu w Polsce. Poradnik dla MŚP, jak stać się częścią zmiany”

Praktyki CSR to działania, wynikające z rzeczywistych potrzeb występujących w kraju i na świecie. Wrażliwość na problemy lokalnych społeczności, konieczność ochrony środowiska, zapewnienie przyjaznych warunków pracy, czy przejrzyste relacje z partnerami biznesowymi to obszary, które dotyczą wszystkich firm — nie tylko największych organizacji

Fundacja IPS postawiła sobie za zadanie edukowanie i zarazem ułatwianie firmom prowadzenie społecznie odpowiedzialnego biznesu. 

W tym celu, wraz z branżowymi ekspertami, opracowaliśmy publikację, która przedstawia rolę przedsiębiorstw w działaniach na rzecz społecznie odpowiedzialnego biznesu oraz szereg praktyk możliwych do wprowadzenia przez polskie przedsiębiorstwa. Warto przyjrzeć się opisanym w niej działaniom i stopniowo wdrażać dobre rozwiązania w swojej organizacji. Dzięki temu, w odpowiednim terminie, będą państwo gotowi na realizację obowiązkowej sprawozdawczości, określonej w dyrektywie CSRD. 

– podaje Fundacja. Dokument jest dostępny do pobrania tutaj.

Publikacja została stworzona wraz z zespołem konsultantów CSR oraz specjalistów branżowych. Inicjatorem i zarazem koordynatorem projektu była Monika Nowacka. Głównymi autorami pracy są: Damian Adamus – specjalista ds. merytorycznych, Katarzyna Gajus Wyrwicz – ekspert ds. CSR/ESG, Anna Jaworska – ekspert ds. etyki w biznesie, Artur Krawczyk – ekspert ds. ekonomii i gospodarki, Bartosz Malewski – specjalista ds. prawnych oraz Cezary Bielecki – specjalista ds. rozwoju.

Spis treści publikacji „Rola MŚP w budowaniu odpowiedzialnego biznesu w Polsce. Poradnik dla MŚP, jak stać się częścią zmiany”

Dokument „Rola MŚP w budowaniu odpowiedzialnego biznesu w Polsce. Poradnik dla MŚP, jak stać się częścią zmiany” umocowany jest też w międzynarodowych przepisach i normach.

Publikacja rozwija temat 7 obszarów CSR opracowanych na podstawie najnowszej normy ISO 26 000 „wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności”. W dokumencie znajdą się odwołania do szeregu dokumentów sektorowych, analiz, raportów i strategii m.in. Agendy 2030 na rzecz zrównoważonego rozwoju, Polskiej Strategii Demograficznej i innych.

Jednocześnie uwzględniono w nim polską specyfikę i lokalne problemy. 

– podkreślają autorzy.

Fragment dokumentu „Rola MŚP w budowaniu odpowiedzialnego biznesu w Polsce. Poradnik dla MŚP, jak stać się częścią zmiany”

Wiarygodność i konkurencyjność

Projekt przede wszystkim ma za zadanie wyedukować odbiorców w zakresie wiedzy na temat CSR i ESG jak również celów i metod wdrażania tych praktyk.

Jak tłumaczą autorzy publikacji:

Na skutek wdrożenia działań CSR wzrośnie wiarygodności i konkurencyjności firm na rynku krajowym i międzynarodowym, co pozytywnie wpłynie na polski rozwój społeczno-gospodarczy. Dla polskich przedsiębiorstw praktyki CSR mogą być jednym ze sposobów budowania swojej pozycji na rynkach międzynarodowych, gdzie oczekiwania dotyczące spełniania standardów odpowiedzialnego biznesu są dużo wyższe.

Każdy z 7 rozdziałów składa się z trzech części. Pierwszą jest wstęp, w którym zawarte zostały informacje o zakresie tematycznym rozdziału, argumentach o jego istotności i przedstawienie lokalnej, polskiej specyfiki. Kolejną są cele opracowane na podstawie dokumentów powiązanych z globalną agendą CSR oraz dokumentów uwzględniających polską specyfikę. Ostatnia część to propozycje dobrych praktyk CSR prowadzących do osiągnięcia wcześniej wypisanych celów i jednocześnie będących możliwymi do zrealizowania przez polski sektora MŚP.

Fragment dokumentu „Rola MŚP w budowaniu odpowiedzialnego biznesu w Polsce. Poradnik dla MŚP, jak stać się częścią zmiany”

Publikacja skierowana jest przede wszystkim do polskich przedsiębiorców i menedżerów, ale także przedstawicieli: organizacji pozarządowych, uczelni wyższych i instytucji związanych z tematyką społeczno-gospodarczą.

Projekt został zrealizowany dzięki wsparciu finansowemu Fundacji KGHM Polska Miedź. 

Publikacja jest dostępna do pobrania tutaj.

Masz temat, o którym powinniśmy napisać? Skontaktuj się z nami!
Opisujemy ciekawe sprawy nadsyłane przez naszych czytelników. Napisz do nas, opisz dokładnie fakty i prześlij wraz z ewentualnymi załącznikami na adres: redakcja@pkb24.pl.
REKLAMA
REKLAMA