banknoty stuzłotowe

GUS przedstawił dane o PKB za ostatni kwartał

14.02.2024
Redakcja
Czas czytania: < 1 minuta

Według szybkiego szacunku produkt krajowy brutto (PKB) niewyrównany sezonowo w IV kwartale 2023 r. zwiększył się realnie o 1,0 proc. rok do roku wobec wzrostu o 2,5 proc. w analogicznym okresie 2022 r.

W IV kwartale 2023 r. PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2015) pozostał na zbliżonym poziomie do notowanego w poprzednim kwartale i był wyższy niż przed rokiem o 1,7 proc. Z kolei PKB niewyrównany sezonowo (w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) zwiększył się realnie o 1,0 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego.

Jak podkreśla GUS, dane mają charakter wstępny i mogą być przedmiotem rewizji, zgodnie z polityką rewizji stosowaną w
kwartalnych rachunkach narodowych, w momencie opracowywania pierwszego regularnego szacunku PKB za IV kwartał 2023 r., który zostanie opublikowany w dniu 29.02.2024 r.

W czwartym kwartale 2023 roku mamy faktycznie niewielki wzrost PKB, niemniej w skali całego roku jest on naprawdę nieznaczny – bliski zeru. Ważnym czynnikiem dla wzrostu gospodarczego jest obecny wzrost popytu konsumpcyjnego, który rząd zakładał w ustawie budżetowej na rok bieżący. Drugim czynnikiem pobudzającym gospodarkę jest duży napływ środków netto z Unii Europejskiej – na poziomie 2,7 proc. PKB w skali roku. Należy jednak pamiętać, że z drugiej strony mamy zwiększone ryzyko dotyczące finansów publicznych. Wzrost relacji długu publicznego z silne rosnącymi wydatkami pozabudżetowymi wynosił około 50 proc. w roku 2023 a w tym roku prawdopodobnie wzroście on do 54- 55 proc. W kolejnych kwartałach 2024 oczekujemy rosnącego tempa wzrostu do poziomu ok 2,5 – 3 proc. w skali roku. 

– komentuje szacunki GUS-u Stanisław Gomułka – główny ekonomista Business Centre Club.

MD

Masz temat, o którym powinniśmy napisać? Skontaktuj się z nami!
Opisujemy ciekawe sprawy nadsyłane przez naszych czytelników. Napisz do nas, opisz dokładnie fakty i prześlij wraz z ewentualnymi załącznikami na adres: redakcja@pkb24.pl.
REKLAMA
REKLAMA