Grupa Orlen: 75 mld zł przychodu w pierwszym półroczu

28.08.2023
Redakcja
Czas czytania: 8 minut/y

W efekcie m.in. spadku marży paliwowej wpływ segmentu detalicznego na wynik Grupy ORLEN w drugim kwartale tego roku ponownie był niewielki. Sprzedaż na stacjach paliw w Polsce odpowiadała od początku roku zaledwie za ok. 1 proc. zysku operacyjnego EBITDA LIFO. Wynik o ponad połowę niższy w stosunku do poprzedniego kwartału zanotował także segment rafinerii.

Połączona Grupa ORLEN wypracowała przychody na poziomie ok. 75 mld zł, z których tylko 6 proc. stanowi zysk netto w wysokości 4,5 mld zł. To proporcje na poziomie zbliżonym do okresu sprzed wojny w Ukrainie. Wynik został osiągnięty dzięki konsolidacji z Grupą LOTOS oraz PGNiG i najlepiej obrazuje mocną pozycję koncernu, który był jedną z pięciu najszybciej awansujących firm w światowym rankingu Fortune Global 500. Zwiększenie skali działalności połączonej Grupy ORLEN oznacza także wyższe wpływy do budżetu państwa. Jako największy płatnik podatków w Polsce ORLEN w pierwszym półroczu tego roku wpłacił już 36,5 mld zł, o ok. 20 mld zł więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. To oznacza, że dzięki zrealizowanym przejęciom i wdrażanym inwestycjom duży, silny ORLEN realnie wspiera zrównoważony rozwój gospodarczy i społeczny Polski.

Bezpieczna przyszłość Polaków to dla nas priorytet. Dlatego wykorzystujemy potencjał koncernu wzmocnionego po procesie fuzji i konsekwentnie inwestujemy wypracowane zyski, aby zagwarantować tanią, stabilną i czystą energię oraz wspierać powstanie nowych, atrakcyjnych miejsc pracy we wszystkich regionach kraju. W tym roku na realizację projektów trwale zwiększających bezpieczeństwo energetyczne i niezależność surowcową Polski oraz regionu przeznaczymy rekordowe 36 mld zł. Kluczowe pozostają dla nas inwestycje w nowoczesną energetykę, przede wszystkim odnawialne źródła energii i bezpieczną energetykę jądrową. Nasze działania przynoszą wymierne efekty – już dziś jesteśmy jednym z największych wytwórców energii w kraju, a ponad 60 proc. naszej produkcji pochodzi ze źródeł nisko- i zeroemisyjnych. Dobre wyniki finansowe przekładają się również na zwiększenie wpływów do budżetu państwa. W pierwszym półroczu Grupa ORLEN wpłaciła blisko 36,5 mld zł, czyli aż o 20 mld zł więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku

– mówi Daniel Obajtek, Prezes Zarządu ORLEN.

W drugim kwartale 2023 r. połączona Grupa ORLEN wypracowała:

  • Przychody na poziomie: 74,6 mld zł
  • EBITDA LIFO na poziomie: 8,7 mld zł
  • Zysk netto w wysokości: 4,5 mld zł

ORLEN konsekwentnie realizuje projekty wpisujące się w zaktualizowaną na początku tego roku strategię do 2030 roku. Jednym z najsilniejszych jej filarów jest energetyka nisko- i zeroemisyjna. W ramach rozwoju morskiej energetyki wiatrowej, spółka podjęła warunkową decyzję inwestycyjną dla farmy Baltic Power, umożliwiającą finalizację etapu projektowego. Rozpoczęcie fazy budowy planowane jest jeszcze w tym roku, po zakończeniu procesu pozyskiwania finansowania oraz po skompletowaniu pozwoleń budowlanych. Wspólna inwestycja ORLEN i Northland Power jest na tym etapie najbardziej zaawansowanym projektem offshore wind w Polsce.

Jednocześnie Ministerstwo Infrastruktury ogłosiło wyniki procesu przyznawania sześciu nowych lokalizacji farm wiatrowych planowanych na polskich wodach Morza Bałtyckiego. Największą liczbę punktów w przypadku pięciu lokalizacji otrzymała Grupa ORLEN. W efekcie, potencjał koncernu w morskiej energetyce wiatrowej może wkrótce powiększyć się o ok. 5200 MW.

Ponadto Grupa ORLEN zawarła z EDP Renewables Polska warunkową umowę zakupu trzech farm wiatrowych w Wielkopolsce o łącznej mocy 142 MW. W ramach transakcji zabezpieczono również opcję uzupełnienia ich o aktywa fotowoltaiczne (o mocy do 159 MW), m.in. na zasadzie wspólnego łącza. Uruchomione w 2021 i 2022 roku farmy produkują tyle energii, ile rocznie zużywa ok. 240 tys. gospodarstw domowych. Przejmowane aktywa są nie tylko jednymi z najnowocześniejszych, ale i najbardziej efektywnych farm wiatrowych w Polsce. Zasilają je turbiny o mocy 4,2 MW, jedne z największych wykorzystywanych obecnie w Polsce. Transakcja ma zostać sfinalizowana jeszcze w tym roku.

Grupa ORLEN kładzie także mocny nacisk na rozwój małej energetyki jądrowej. Orlen Synthos Green Energy oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz uruchomią Europejskie Centrum Kształcenia Kadr dla Energetyki Jądrowej. Równolegle, kolejne uczelnie przyłączają się do porozumienia o współpracy przy kształceniu kadr w tym obszarze. Wszystkie te inicjatywy, przy wsparciu Ministerstwa Edukacji i Nauki, pozwolą w perspektywie kilku najbliższych lat rozwijać w Polsce energetykę jądrową w oparciu o własną, wysoko wyspecjalizowaną kadrę inżynierów oraz naukowców.

ORLEN inwestuje także w kształcenie kadr w zaawansowanych technologiach wodorowych. W zakończonej w czerwcu pierwszej edycji Akademii Wodorowej wzięło udział 63 wykładowców i ekspertów oraz 30 uczestników, spośród których pięciu najlepszych już wkrótce będzie mogło rozpocząć płatny staż w Grupie ORLEN. Zgodnie ze strategią wodorową do 2030, koncern uruchomi w Europie Środkowej ponad 100 stacji tankowania wodoru dla transportu indywidualnego, publicznego i towarowego – zarówno drogowego, jak i kolejowego, przy czym około połowa lokalizacji znajdzie się w Polsce.

Dynamiczny rozwój nowych technologii, w szczególności z obszaru energetyki, to biznesowa przyszłość ORLENU. Należący do koncernu największy w Polsce korporacyjny fundusz venture capital – ORLEN VC po niespełna dwóch latach działalności ma w swoim portfelu już osiem inwestycji kapitałowych, łącznie na ponad 150 mln zł. Najnowszą jest nowoczesna platforma umożliwiająca ponowne wykorzystanie i późniejszy recykling akumulatorów z milionów samochodów elektrycznych wprowadzanych co roku do użytku. To innowacyjne rozwiązanie stworzone przez niemiecką spółkę Circunomics, której ORLEN VC został jednym z najważniejszych udziałowców, przyczyni się do zredukowania śladu węglowego baterii nawet o 50 proc.

W drugim kwartale br. opublikowana została „Polityka klimatyczna Grupy ORLEN”, która uszczegóławia działania koncernu na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. Dokument w kompleksowy sposób pokazuje podejście Grupy ORLEN do zarządzania kwestiami klimatycznymi oraz systematyzuje dotychczasowe działania w tym obszarze.

ORLEN rozwija także segment wydobycia. Koncern, wraz z partnerami koncesyjnymi, dostał zgodę na zagospodarowanie złóż Ørn i Alve Nord na Norweskim Szelfie Kontynentalnym, które zapewnią mu ok. 0,4 mld m sześc. gazu ziemnego rocznie w szczytowym okresie produkcji. Wydobycie ze złóż będzie charakteryzować się niskim śladem węglowym – ponad 3-krotnie mniejszym od globalnej średniej.

Konsekwentnie powiększane są również zasoby ropy w Norwegii. W złożu Øst Frigg, w którym udziały ma PGNiG Upstream Norway, może znajdować się dwa razy więcej ropy naftowej niż zakładano do tej pory. Odkrycie zostanie zagospodarowane z wykorzystaniem planowanej infrastruktury obszaru Yggdrasil – jednego z największych projektów wydobywczych realizowanych obecnie na całym Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Grupa ORLEN jest partnerem projektu.

Dostawy ropy naftowej z norweskich złóż zostały także zabezpieczone poprzez kontrakt z bp. Podpisana umowa przewiduje dostawy łącznie do 6 mln ton surowca w ciągu roku jej obowiązywania, na potrzeby rafinerii koncernu. Pierwszy tankowiec z ropą przypłynie do Naftoportu w Gdańsku w trzecim kwartale br.

Koncern wzmacnia również swoją pozycję na globalnym rynku skroplonego gazu ziemnego. Pod koniec czerwca do Świnoujścia dotarł drugi statek z floty tworzonej przez Grupę ORLEN z ładunkiem tego surowca. Jednostka o nazwie „Grażyna Gęsicka” przetransportowała do Polski około 65 tys. ton LNG z amerykańskiego terminala Freeport. Dostawa została zrealizowana na podstawie transakcji zawartej na rynku spotowym.

Grupa ORLEN realizuje także największą od 20 lat inwestycję petrochemiczną w Europie. W czerwcu została podjęta decyzja o zwiększeniu skali rozbudowy Kompleksu Olefin w Zakładzie Produkcyjnym w Płocku. Jest to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie rynku na produkty petrochemiczne, stanowiące bazę do wytwarzania przedmiotów codziennego użytku. W efekcie rozbudowy Kompleksu Olefin powstanie ok. 650 nowych miejsc pracy. Inwestycja pozwoli m.in. na redukcję o 30 proc. emisji CO2 na tonę produktu. Finalizacja projektu uplasuje ORLEN jako lidera branży petrochemicznej w Europie.

ORLEN szybko i skutecznie wykorzystuje korzyści płynące z połączenia z Grupą LOTOS i PGNiG. Fuzje znacząco zwiększyły potencjał rozwojowy i inwestycyjny koncernu. Przykładem tego jest finalizowany zakup 266 stacji paliw w Austrii, działających pod marką Turmöl. W efekcie tej transakcji spółka znajdzie się wśród trzech największych sieci paliwowych w tym kraju, posiadając 10 procent udziału w rynku detalicznym. Dzięki dynamicznej ekspansji klienci ORLEN będą mogli korzystać z silnej i nowoczesnej sieci ponad 3,4 tys. stacji paliw w siedmiu krajach Europy Centralnej. Wszystkie efekty synergii i korzyści uwalniane w wyniku przejęcia przez ORLEN Grupy LOTOS i PGNiG mogą przekroczyć 20 mld zł do 2032 roku, czyli dwukrotnie więcej niż kwota szacowana przed sfinalizowaniem fuzji.

W drugim kwartale połączony koncern integrował kolejne segmenty swojej działalności. Spółka LOTOS Kolej przejęła majątek ORLEN KolTrans. Pozwoli to nie tylko efektywniej zabezpieczyć potrzeby logistyczne koncernu, ale także umożliwi przygotowanie szerszej, bardziej konkurencyjnej oferty dla klientów zewnętrznych. Połączenie wzmocni pozycję rynkową Grupy ORLEN w branży przewozów cargo.

Z kolei w ramach integracji spółek olejowych połączone zostały ORLEN Oil i LOTOS Oil. W ten sposób koncern umocni się na pozycji lidera polskiego rynku środków smarnych i zyska możliwość dynamicznej ekspansji międzynarodowej, m.in. dzięki rozpoczęciu produkcji zaawansowanych olejów gotowych. Już teraz produkty ORLEN Oil są dostępne w 78 krajach.

W efekcie przeprowadzonych procesów akwizycji Grupy Energa, Grupy LOTOS i PGNiG oraz przyjęcia nowej strategii rozwoju Grupy ORLEN nastąpiła zmiana nazwy Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN na ORLEN S.A. Nowa nazwa odpowiada aktualnemu profilowi działalności i planom rozwojowym spółki.

Siłę połączonej Grupy ORLEN potwierdza najnowsze zestawienie 500 największych firm z całego świata pod względem przychodów, opracowane przez amerykański magazyn „Fortune”. ORLEN osiągnął w nim historyczny awans. Skoczył w światowym rankingu Fortune Global 500 o 208 pozycji. Jako największa firma w tej części Europy był też w czołowej piątce najszybciej rosnących przedsiębiorstw. Obecnie Grupa ORLEN znajduje się na 216 miejscu tego prestiżowego rankingu.

Przeznaczając miliardy złotych na inwestycje koncern obniżył jednocześnie w drugim kwartale br. zadłużenie o (-) 24,2 mld zł (r/r), a stosunek długu netto do wyniku operacyjnego EBITDA kształtował się na poziomie (-) 0,25x. W efekcie skutecznie zrealizowanych połączeń z Grupą LOTOS i PGNiG oraz mocnych fundamentów finansowych ORLEN utrzymał najwyższe w historii oceny ratingowe – A3 przyznaną przez Agencję Moody’s Investors Service i „BBB+” przyznaną przez Agencję Fitch Ratings.

Dobra i stabilna sytuacja finansowa Grupy ORLEN oraz konsekwentna realizacja celów biznesowych we wszystkich obszarach działalności umożliwiły rekomendację dywidendy za 2022 rok na rekordowym poziomie 5,5 zł na akcję. W efekcie, 31 sierpnia br. koncern wypłaci swoim Akcjonariuszom blisko 6,4 mld zł.

W drugim kwartale br. zysk operacyjny EBITDA LIFO Grupy ORLEN wyniósł 8,7 mld zł. Przychody przekroczyły 74,6 mld zł, głównie w efekcie konsolidacji wyników przejętej Grupy LOTOS i Grupy PGNiG. Pozytywny wpływ połączenia na wyniki koncernu odzwierciedlają w szczególności: segment rafinerii, który zanotował wolumenowo o 36 proc. wyższą sprzedaż (r/r), segment wydobycia z łącznymi zasobami 2P ropy i gazu na poziomie ok. 1,3 mld boe (baryłek ekwiwalentu ropy naftowej), który zwiększył średnie wydobycie o ok. 140 tys. boe/d (r/r), a także segment gazu, który wygenerował zysk operacyjny EBITDA na poziomie 5,6 mld zł. Natomiast sprzedaż na stacjach paliw w Polsce odpowiadała za zaledwie ok. 1 proc. całego wyniku EBITDA LIFO.

Segment rafinerii wypracował zysk EBITDA LIFO w wysokości 2,5 mld zł, niższy o blisko 3 mld zł (kw/kw), z czego 0,5 mld zł to wynik przejętej Grupy LOTOS. Na rezultat osiągnięty przez ten obszar wpłynęło otoczenie makroekonomiczne, w efekcie m.in. zmiany struktury przerabianych rop, związanej z odejściem od rosyjskiego surowca. Rafinerie Grupy ORLEN pracowały na 90 proc. mocy, przerabiając 9,5 mt ropy. Koncern odnotował wzrost sprzedaży o 36 proc. (r/r), w tym sprzedaż benzyny wzrosła o 67 proc., oleju napędowego o 23 proc., LPG o 51 proc., paliwa lotniczego JET o 44 proc. oraz COO o 10 proc. W Polsce sprzedaż była wyższa o 48 proc., przy niższej sprzedaży w Czechach o (-) 2 proc. i na Litwie o (-) 10 proc.

Grupa ORLEN przeznaczy w tym roku blisko 14 mld zł na zapewnienie niskich cen gazu dla siedmiu milionów polskich gospodarstw domowych oraz 35 tysięcy podmiotów wrażliwych – jak szpitale, domy pomocy społecznej, szkoły, przedszkola i żłobki. Z tego m.in. względu segment wydobycie w ostatnim kwartale zanotował wynik w wysokości (-) 114 mln zł. Istotny wpływ miały na niego także spadki cen węglowodorów, w tym gazu o ponad (-) 60 proc. (r/r) oraz ropy o ponad (-) 30% (r/r). Średnia produkcja ropy i gazu w drugim kwartale, głównie w Polsce i Norwegii, wyniosła ok. 160 tys. boe/d.

Z uwagi na mniejszy popyt na produkty petrochemiczne oraz realizację planowanych postojów remontowych instalacji, segment petrochemii w drugim kwartale br. osiągnął wynik EBITDA LIFO na poziomie (-) 120 mln zł. Jednak zgodnie z prognozami do 2030 roku, wartość globalnego rynku petrochemikaliów i bazowych tworzyw sztucznych będzie systematycznie rosła, dlatego kontynuowane są inwestycje w rozwój aktywów w tym segmencie, w szczególności w obszarze nowoczesnej petrochemii, w tym recyklingu.

Segment energetyki w drugim kwartale 2023 roku wypracował EBITDA w wysokości 555 mln zł, z czego 592 mln zł to wynik przejętej Grupy Energa i PGNiG. W tym czasie ponad 60 proc. energii zostało wyprodukowane z odnawialnych źródeł oraz w jednostkach zasilanych gazem. Łączna produkcja w Grupie ORLEN wyniosła 3,4 TWh energii elektrycznej i 17,5 PJ ciepła.

W efekcie m.in. spadku marży paliwowej (r/r) segment detaliczny osiągnął w drugim kwartale 2023 roku wynik EBITDA na poziomie 662 mln zł, niższy o (-) 35 mln zł (r/r). Sprzedaż w tym okresie wzrosła z kolei o 5 proc., w tym sprzedaż benzyny o 8 proc., LPG o 4 proc., a oleju napędowego o 3 proc. Sieć detaliczna Grupy ORLEN zwiększyła się o 272 stacje (r/r) do 3157, głównie w Polsce, na Węgrzech i Słowacji, w efekcie realizacji środków zaradczych w ramach przejęcia Grupy LOTOS, dodatkowo na Słowacji w wyniku uruchomienia i rebrandingu samoobsługowych stacji przejętych od lokalnej sieci oraz w Niemczech w efekcie uruchomienia stacji samoobsługowych przejętych od OMV. Obecnie koncern finalizuje nabycie 266 stacji w Austrii. O 261 wzrosła także (r/r) liczba punktów sprzedaży pozapaliwowej, których jest już 2570, w tym: 1902 w Polsce, 342 w Czechach, 185 w Niemczech, 64 na Węgrzech, 48 na Słowacji i 29 na Litwie. ORLEN dynamicznie rozwija również sieć stacji tankowania paliw alternatywnych. Obecnie do dyspozycji klientów są już 672 stacje alternatywnego tankowania, w tym: 514 w Polsce, 139 w Czechach i 19 w Niemczech. Koncern inwestuje także w segment usług kurierskich, w efekcie czego „ORLEN paczkę” można już odebrać w ok. 8,3 tys. punktów w całej Polsce.

W efekcie połączenia z Grupą PGNiG segment gazu zanotował w drugim kwartale wynik EBITDA na poziomie 5,6 mld zł. Import gazu do Polski wyniósł w tym czasie 35,3 TWh, w tym 47 proc. stanowiło LNG. W terminalu LNG w Świnoujściu rozładowano 15 statków. Wolumen gazu zmagazynowanego przez Grupę ORLEN na koniec czerwca sięgał 19 TWh. Koncern, w ramach wsparcia polskich przedsiębiorców, obniżył ceny gazu dla klientów biznesowych (m.in. piekarni, cukierni i drobnych zakładów), które spadły w czerwcu do poziomu 293 zł/MWh.

MD

Masz temat, o którym powinniśmy napisać? Skontaktuj się z nami!
Opisujemy ciekawe sprawy nadsyłane przez naszych czytelników. Napisz do nas, opisz dokładnie fakty i prześlij wraz z ewentualnymi załącznikami na adres: redakcja@pkb24.pl.
REKLAMA
REKLAMA