fotowoltaika

Fotowoltaika z grupy Orlen ma już 400 MW mocy

08.11.2022
Łukasz Kowalczyk
Czas czytania: 2 minut/y

W niespełna 2 lata od utworzenia Energa Green Development (EGD, spółka zależna Energi z Grupy ORLEN) może pochwalić się portfelem projektów o mocy przekraczającej już 400 MW. Plany na 2023 r. zakładają zwiększenie liczby projektów własnych, akwizycje oraz rozpoczęcie kolejnych budów. Budowa pierwszej farmy fotowoltaicznej przez EGD, PV Mitra o mocy ok. 65 MW, rozpocznie się w pierwszym kwartale 2023 roku.

Pod działalność inwestycyjną spółka zabezpieczyła dotychczas łącznie ok. 1 tys. ha gruntów, z czego ponad 260 ha zostało zakupionych, a przeszło 700 ha wydzierżawionych. Rozwijane projekty typu greenfield to przede wszystkim farmy fotowoltaiczne i wiatrowe, jak również magazyny energii. Od połowy 2021 roku spółka uzyskała warunki przyłączenia dla instalacji o łącznej mocy ponad 300 MW.

Pozostałe projekty o mocy ok. 100 MW zakładają wykorzystanie tzw. cable-pooling’u, obejmującego działające lądowe farmy wiatrowe Grupy ORLEN. Cable-pooling polega na wykorzystaniu potencjału przyłączeniowego zabezpieczonego wcześniej dla jednego typu źródeł wytwórczych przez inne. Dzięki temu nie wymagają pozyskiwania nowych warunków przyłączeniowych. Cable-pooling sprawdza się szczególnie dobrze w przypadku sprzężenia farm wiatrowych i fotowoltaicznych, które bardzo rzadko pracują z pełną mocą w tym samym czasie. Takie rozwiązanie jest korzystne nie tylko dla inwestora, który może efektywniej wykorzystać posiadane warunki przyłączeniowe, ale także dla operatorów sieci elektroenergetycznych, ponieważ w ramach jednego przyłącza liczyć mogą na znacznie stabilniejszy profil produkcji energii

Plany na 2023

– Rozwój źródeł zeroemisyjnych to jeden z filarów strategii energetycznej Grupy ORLEN. EGD widzi dla siebie ważną rolę w realizacji celu, jaki postawił sobie koncern – osiągnięcia do końca dekady mocy zainstalowanej w OZE powyżej 2,5 GW. Dlatego w 2023 roku zamierzamy nadal zwiększać liczbę projektów własnych, rozwijać projekty akwizycyjne oraz po uzyskaniu odpowiednich zgód uruchamiać kolejne budowy. – podkreśla Szymon Wojnicki, prezes Zarządu Energa Green Development.

Działalność EGD obejmuje swoim zasięgiem obszar spółek dystrybucyjnych Energa Operator oraz PGE Dystrybucja. Najwięcej projektów z obecnego portfolio będzie zlokalizowanych na terenie trzech województw: warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego oraz wielkopolskiego.

Oprócz działalności deweloperskiej EGD świadczy usługi nadzoru inwestorskiego na obecnie budowanych w Grupie Energa farmach fotowoltaicznych.

Masz temat, o którym powinniśmy napisać? Skontaktuj się z nami!
Opisujemy ciekawe sprawy nadsyłane przez naszych czytelników. Napisz do nas, opisz dokładnie fakty i prześlij wraz z ewentualnymi załącznikami na adres: redakcja@pkb24.pl.
REKLAMA
REKLAMA