Forum Ekonomiczne w Karpaczu – znamy agendę

30.08.2022
Łukasz Kowalczyk
Czas czytania: 5 minut/y

Już 6 września rozpocznie się trzydziesta pierwsza edycja Forum Ekonomicznego w Karpaczu – największej konferencji ekonomicznej w Europie Środkowo-Wschodniej. W górskim kurorcie zagości ponad 5 tys. uczestników z Europy, Ameryki Północnej i Azji. Podczas Forum odbędzie się ponad 300 debat, szereg tematycznych konferencji i wydarzeń towarzyszących. Znamy już agendę tego trzydniowego wydarzenia, którego hasłem przewodnim jest „Europa w obliczu nowych wyzwań”. O czym podczas tegorocznej edycji będą dyskutować politycy, biznesmeni, eksperci i przedstawiciele mediów?


Zobacz program godzinowy Forum Ekonomicznego.
Wszystkie wydarzenia na jednej, czytelnej liście:

Pierwszy dzień Forum – wtorek, 06-09
Drugi dzień Forum – środa, 07-09


Z pewnością nie jest zaskoczeniem, że znaczna część tegorocznego Forum będzie skupiać się wokół kwestii związanych z wojną na Ukrainie i jej konsekwencjami dla Polski, Europy i świata. Jako że rosyjska napaść ma niebagatelny wpływ na sytuację geopolityczną, europejski system bezpieczeństwa czy rynek energii tematów do palących dyskusji i twórczej wymiany myśli nie zabraknie.

Geopolityczny, wojskowy i ekonomiczny wymiar wojny

Zbrojna napaść Federacji Rosyjskiej na Ukrainę powoduje głębokie przeobrażenia w globalnej polityce. Także wiele państw Unii Europejskiej, dotychczas pozytywnie nastawionych do wielopłaszczyznowego rozwijania współpracy z Rosją, dokonuje rewizji swojej polityki. Czy ta zmiana w nastawieniu europejskich elit będzie trwała? Czy zawiąże się oś Pekin-Moskwa, której przeciwstawi się zjednoczony Zachód? Te pytania związane z powojennym globalnym układem sił będą pobrzmiewały na salach panelowych i w kuluarach karpackiej konferencji. Nie zabraknie także dyskusji o lekcjach z dziedziny wojskowości, które płyną z wojny na wschodzie. Jakie wnioski dla modernizacji Sił Zbrojnych i taktyki wojennej możemy wyciągnąć z tej wojny? Jesteśmy właśnie w trakcie negocjowania i podpisywania wielomiliardowych kontraktów mających na celu skokowe zwiększenie zdolności polskich Sił Zbrojnych. Konieczne jest, by wyciągnąć odpowiednie wnioski z wojny na Ukrainie dla modernizacji polskiego wojska. Wojna niesie za sobą również konsekwencje natury gospodarczej – potencjalny status Polski jako państwa stale przyfrontowego rodzi szereg zagrożeń dla stabilności polskiej gospodarki i zaufania inwestorów do lokowania kapitału nad Wisłą. Jak mitygować te zagrożenia i wzmacniać status Polski jako miejsca bezpiecznego i przyjaznego inwestycjom? Również tę tematykę podejmą zaproszeni goście.

Nowa zimna wojna – gospodarka, technologia, energia

Wielu specjalistów w sankcjach nakładanych przez świat zachodni na Rosję widzi zaczyn nowej zimnej wojny. Czy takie historyczne porównania są uzasadnione? Widzimy, że w łagodzeniu skutków zachodnich sankcji ogromne znaczenie dla Rosji ma tzw. globalne południe. Szybko rozwijająca się Afryka, część Azji i Ameryki Południowej nie ma zamiaru wpisywać się w dwublokowy system międzynarodowy. Przyciągnięcie tych państw będzie dla świata zachodniego nie lada wyzwaniem. Jak tego dokonać i wzmocnić presję gospodarczą na Rosję? Jak Moskwa poradzi sobie w obliczu odcięcia od zachodnich systemów bankowych i nowoczesnych technologii? Czy owo odcięcie będzie trwałe i szczelne? Jak wreszcie bardzo poważna sytuacja na rynku surowców energetycznych wpłynie na Europę? Czy mamy do czynienia z trwałą odbudową euroatlantyckich stosunków bezpieczeństwa, a wojna na Ukrainie przekreśla trwale koncepcję autonomii strategicznej Unii Europejskiej i spowoduje wzrost uzależnienia Europy od Stanów Zjednoczonych? O tych palących kwestiach związanych z przyszłością Europy i kształtowaniem się geopolitycznych bloków porozmawiają zaproszeni dyskutanci.

Bezpieczeństwo energetyczne i zielona gospodarka w aktualnej sytuacji geopolitycznej

Europa stoi przed potężnymi wyzwaniami związanymi z dostępnością i cenami energii. Rosja wykorzystuje surowce energetyczne, w tym gaz, jako narzędzie politycznego szantażu. Czy zimą Europie zabraknie gazu? Jeszcze rok temu takie pytanie wydawałoby się zupełnie surrealistyczne i abstrakcyjne, dziś realnie stoimy w obliczu takiego wyzwania. Ponadto wybranie gazu ziemnego (w większości importowanego z Rosji) jako paliwa przejściowego w europejskiej transformacji energetycznej stawia ambitne założenia Europejskiego Zielonego Ładu pod dużym znakiem zapytania. Co dalej z Europejskim Zielonym Ładem? Czy i jak należy dokonać jego rewizji, tak by realizacja daleko posuniętych celów nie zniszczyła konkurencyjności europejskiej gospodarki? Jak zapewnić bezpieczeństwo energetyczne Polski i Europy podczas nadchodzącej zimy i w następnych latach? Jak stworzyć zrównoważony system energetyczny łączący bezpieczeństwo energetyczne z troską o klimat i środowisko? Te kluczowe problemy również będą podejmowane podczas tegorocznego Forum Ekonomicznego.

Bezpieczeństwo energetyczne Polski i państw bałtyckich a wojna na Ukrainie

Sankcje ekonomiczne zawsze są mieczem obusiecznym – uderzają zarówno w obiekt sankcji, jak i stronę je inicjującą. Przekonuje się o tym właśnie Europa, płacąc niemałą cenę za kolejne pakiety sankcji wobec Rosji. Szczególnym obszarem w tym aspekcie są oczywiście surowce energetyczne, których Rosja była podstawowym dostawcą. Równocześnie państwa naszego regionu czynią szereg starań mających na celu zdywersyfikowanie źródeł dostaw. Czy wobec sankcji Polska i państwa bałtyckie posiadają odpowiednią liczbę alternatywnych źródeł dostaw? Jak powinna wyglądać polityka dywersyfikacji dostaw oraz docelowy kształt importu surowców energetycznych do Polski i państw bałtyckich? Jakie działania są obecnie podejmowane, by zmniejszyć naszą zależność od Federacji Rosyjskiej? O doświadczeniach państw bałtyckich oraz Polski w zakresie uniezależniania się od rosyjskich surowców energetycznych porozmawiają przedstawiciele wyżej wymienionych państw.

Energia jądrowa: najlepsze wsparcie dla źródeł odnawialnych?

Przejście w stronę nisko- i zeroemisyjnej energetyki, opartej na odnawialnych źródłach energii będzie wymagać stabilizowania systemu energetycznego źródłami będącymi w stanie wytwarzać energię bez względu na panujące warunki atmosferyczne. Wojna na Ukrainie i rosyjskie granie kartą surowców energetycznych stawia pod znakiem zapytania masowe wykorzystywanie w tym aspekcie energii pochodzącej z gazu ziemnego. Jednocześnie takim stabilizatorem może być energetyka jądrowa. Wobec wojny na Ukrainie Unia Europejska zmienia swoje podejście do energetyki jądrowej, włączając projekty atomowe do Taksonomii Unii Europejskiej. To bardzo ważna kwestia dla Polski, która stoi przed wyborem wykonawcy i poszukiwaniem źródeł finansowania elektrowni atomowej. Czy energetyka atomowa wróci do łask w Unii Europejskiej? Czy istnieje szansa na jednolitą strategię jądrową na szczeblu europejskim? A może powinniśmy zainwestować w rozwój innych, dopiero raczkujących technologii? Wyzwania energetyczne i rozwój atomu w Europie to kolejne sfery tematyczne poruszane podczas karpackiej konferencji. Ważnym głosem będzie stanowisko największych spółek m.in. PKN Orlen, którego przedstawiciele wezmą udział w panelach poświęconych energetyce jądrowej i transformacji energetycznej.

???? Przeczytaj też: Tego nie przegap w Karpaczu: Energetyka, atom, OZE, Orlen

Nadchodzi wodór

Z wodorem w całej Europie łączy się wielkie nadzieje pod względem niskoemisyjnej, nowoczesnej gospodarki. Polska ma ambicje oraz kompetencje, by w tym wodorowym wyścigu uczestniczyć. Jesteśmy na trzecim miejscu w Europie, po Niemczech i Holandii, jeśli chodzi o wielkość produkcji wodoru. W grudniu ubiegłego roku przyjęto Polską Strategię Wodorową do roku 2030 z perspektywą do 2040, której wdrożenie zakłada szereg zmian otoczenia regulacyjnego, cele inwestycyjne, a także główne obszary gospodarcze zastosowania wodoru. Polska strategia współgra z globalnym trendem budowy niskoemisyjnej gospodarki. Jaka będzie przyszłość polskiego wodoru? Gdzie należy szukać polskich przewag konkurencyjnych i jak rozwijać ten perspektywiczny sektor, by przyczynił się on do stabilnego, zrównoważonego rozwoju społeczno-ekonomicznego Polski? Ta bardzo ważna technologia z punktu widzenia przyszłości energetyki i gospodarki stanie się przedmiotem rozważań branżowych specjalistów.

Wspomniane wyżej kwestie to jedynie część bardzo szerokiego zakresu tematów poruszanych na tegorocznym Forum Ekonomicznym w Karpaczu. Czołowi specjaliści dotkną także takich zagadnień jak stan Europy po pandemii COVID-19, zmiany w europejskiej sieci transportowej TEN-T, blokada ukraińskich portów czy kwestie związane z imigracją oraz tożsamością Polski i Europy. Podczas trzydniowej konferencji, w ponad trzystu debatach i wielu wydarzeniach towarzyszących rozważane będą wszystkie problemy kluczowe dla przyszłości Polski, Europy i świata.

Partnerzy instytucjonalni i komercyjni

Tradycyjnie już Forum Ekonomiczne odbywa się przy wsparciu partnerów instytucjonalnych i reprezentujących biznes. W tym roku głównym partnerem Forum Ekonomicznego w Karpaczu jest Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Wśród Partnerów Komercyjnych Forum Ekonomicznego znaleźli się m.in. Allegro, Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej, American Chamber of Commerce, Amgen, BFF ,Francusko-Polska Izba Gospodarcza, Digital Poland, DS Smith, Exatel, Ibris, Grupa Azoty, Lidl, Maspex, mBank, Orlen, PKP Polskie Linie Kolejowe, Poczta Polska, Polski Fundusz Rozwoju, Soonly, Wikimedia Polska, Port Gdańsk, Infarma, PharmaNET, Polski Przemysł Spirytusowy.

Portal PKB24 jest partnerem medialnym Forum Ekonomicznego w Karpacz


Planujesz uczestnictwo w Forum Ekonomicznym? Sprawdź dostępne noclegi w pobliskich hotelach.

Masz temat, o którym powinniśmy napisać? Skontaktuj się z nami!
Opisujemy ciekawe sprawy nadsyłane przez naszych czytelników. Napisz do nas, opisz dokładnie fakty i prześlij wraz z ewentualnymi załącznikami na adres: redakcja@pkb24.pl.
REKLAMA
REKLAMA