Młody człowiek bez pracy

Eurostat: Pracy nie ma blisko 4,5 mln młodych mieszkańców UE

29.05.2023
Redakcja
Czas czytania: < 1 minuta

W 2022 r. w UE pozbawionych pracy było 4,48 mln młodych ludzi w wieku od 15 do 29 lat. Stanowi to 6,3 proc. całej populacji tej grupy wiekowej. To najniższy wynik od początku prowadzenia tych pomiarów w 2009 r., gdy było to 9,0 proc.

Sytuacja wśród krajów UE była bardzo zróżnicowana. Udział młodych bezrobotnych w całej populacji wynosił poniżej 4 proc. w: Czechach (2,0 proc.), Niemczech i Bułgarii (po 3,3 proc.), a także na Węgrzech i w Polsce (po 3,5 proc.).

Z drugiej strony odsetek ten przekraczał 8 proc. w Hiszpanii (11,2 proc.), Grecji (10,6 proc.), Szwecji (10,3 proc.) i na Cyprze (8,8 proc.).

W porównaniu z 2021 r. w większości krajów UE zmniejszył się udział bezrobotnej młodzieży w ogólnej liczbie ludności. Wyjątkiem były Cypr, Łotwa (w obu przypadkach +0,1 pp), Rumunia (+0,3 pp) i Estonia (+0,4 pp), gdzie udział ten nieznacznie wzrósł.

MD/źródło: Eurostat

Masz temat, o którym powinniśmy napisać? Skontaktuj się z nami!
Opisujemy ciekawe sprawy nadsyłane przez naszych czytelników. Napisz do nas, opisz dokładnie fakty i prześlij wraz z ewentualnymi załącznikami na adres: redakcja@pkb24.pl.
REKLAMA
REKLAMA