Krowa

Eksport polskiej żywności. Których towarów sprzedajemy najwięcej za granicą?

01.03.2023
Redakcja
Czas czytania: 2 minut/y

Mięso i przetwory mięsne – to tych produktów rolno-spożywczych eksportowaliśmy w 2022 roku najwięcej. Przychody uzyskane ze sprzedaży zagranicznej w ramach tej grupy towarowej były o 37 proc. wyższe niż rok wcześniej i wyniosły 9,6 mld euro. Stanowiły zarazem 20 proc. wartości całego polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych. 

Największy udział w wartości eksportu mięsa i przetworów mięsnych miały: mięso drobiowe (44 proc. – 4,3 mld euro), przetwory mięsne (23 proc. – 2,2 mld euro), mięso wołowe (22 proc. – 2,1 mld euro) oraz mięso wieprzowe (8 proc. – 812 mln euro).

Eksport zwierząt żywych oraz pozostałych gatunków mięs był stosunkowo niewielki. Stanowił on odpowiednio 2 proc. i 1 proc. udziału w przychodach z eksportu produktów mięsnych z Polski.

Eksport zboża większy o 40 proc.

Drugą pod względem wartości pozycję z 14 proc. udziałem w eksporcie produktów rolno-spożywczych z Polski zajmowało ziarno zbóż i przetwory, których łączna sprzedaż, w porównaniu z 2021 r., wzrosła o 40 proc. do 6,6 mld euro.

Przychody z eksportu ziarna zbóż wyniosły 3,1 mld euro. W strukturze wolumenu wywozu 9,1 mln ton ziarna zbóż kukurydza stanowiła 43 proc. (3,9 mln ton, wzrost wolumenu eksportu o 67 proc.), pszenica – 40 proc. (3,6 mln ton, wzrost o 1 proc.), żyto – 5 proc. (439 tys. ton, spadek o 59 proc.) i jęczmień – 3 proc. (305 tys. ton, spadek o 33 proc.).

Eksporterzy lokowali zboże przede wszystkim na rynku unijnym (6,5 mln ton, 72 proc. wywiezionego ziarna). 

Pozostałe grupy towarowe

Wzrost wartości eksportu odnotowano praktycznie we wszystkich grupach towarowych artykułów rolno-spożywczych, tj. tytoniu i wyrobów tytoniowych (o 4 proc., do 4,3 mld euro), produktów mlecznych (o 37 proc., do 3,6 mld euro), cukru i wyrobów cukierniczych (o 14 proc., do 3,2 mld euro).

Dotyczy to także ryb i przetworów (o 14 proc., do 2,8 mld euro), a także warzyw i przetworów (o 21 proc., do 2,3 mld euro) oraz owoców łącznie z przetworami (o 6 proc., do 1,8 mld euro). 

Większa była również wartość wywozu m.in.: nasion roślin oleistych i tłuszczów roślinnych – o 80 proc. (1,6 mld euro), kawy, herbaty i kakao – o 28 proc. (1,1 mld euro), soków owocowych i warzywnych – o 27 proc. (0,9 mld euro) oraz alkoholu – o 20 proc. (0,8 mld euro).

Logo KOWR

MD

Masz temat, o którym powinniśmy napisać? Skontaktuj się z nami!
Opisujemy ciekawe sprawy nadsyłane przez naszych czytelników. Napisz do nas, opisz dokładnie fakty i prześlij wraz z ewentualnymi załącznikami na adres: redakcja@pkb24.pl.
REKLAMA
REKLAMA