Dymisja większości członków Rady Medycznej. To oni byli autorami absurdalnych obostrzeń?
14 stycznia 2022
Kamil Śliwiński

Dymisja większości członków Rady Medycznej. To oni byli autorami absurdalnych obostrzeń?

Część członków Rady Medycznej złożyła rezygnację ze stanowiska na dzisiejszym spotkaniu z premierem. Swoje działania tłumaczą niedostatecznym wpływem na poczynania rządu.

Głównym zarzutem byłych już członków Rady Medycznej jest to, że pomimo wytycznych przekazywanych premierowi i ministrowi zdrowia, dotyczących m.in. wprowadzenia obowiązkowych szczepień dla części grup zawodowych czy obostrzeń, rząd się do tego nie stosował.

Rada Ministrów nie zawsze podejmowała działania w pełni zgodnie z tymi rekomendacjami, z powodu konieczności uwzględniania także innych czynników, m.in. społecznych czy gospodarczych.

Jako Rada Medyczna byliśmy niejednokrotnie oskarżani o niedostateczny wpływ na poczynania Rządu. Jednocześnie obserwowaliśmy narastającą tolerancję zachowań środowisk negujących zagrożenie COVID-19 i znaczenie szczepień w walce z pandemią, czego wyrazem były również wypowiedzi członków Rządu lub urzędników państwowych

– czytamy we wspólnym oświadczeniu 13, już byłych, członków Rady Medycznej.

Wygląda więc na to, że bezpośrednią przyczyny dymisji jest nie zastosowanie się do ostatniej rekomendacji RM z 10 stycznia tego roku. Chodziło o wypowiedź małopolskiej kurator oświaty Barbara Nowak, która w rozmowie z Radiem ZET określiła szczepienia mianem eksperymentu medycznego.

Rada zareagowała natychmiast i to radykalnie, żądając natychmiastowego zwolnienia kurator. Nie była to jednak rekomendacja zupełnie jednogłośna – część członków wymusiła u szefa rady opublikowanie jej jako oficjalne stanowisko, grożąc dymisją.

Minister Edukacji nie posłuchał jednak tego zalecenia:

Decyzja, że zostaje została poprzedzona szeroką dyskusją. Mógłbym osobiście odwołać Barbarę Nowak, ale uznaliśmy, że to nie ma sensu, bo w wielu obszarach jest świetnym kuratorem. (…) Odbyłem długą dyskusję z panią kurator. Wyraziłem stanowczą opinię co do jej wypowiedzi na temat szczepionek, uznając ją za szkodliwą. Mówienie o tym, że to eksperyment jest stanowiskiem szkodliwym i bezzasadnym. Barbara Nowak sama przyznała, że jako historyk nie powinna się wypowiadać się na tematy medyczne 

– powiedział w programie „O co chodzi” na antenie TVP Info minister edukacji Przemysław Czarnek

Dymisja na znak protestu

Na rozpoczętym o godzinie 12 spotkaniu z premierem i ministrem zdrowia, 13 spośród 17 członków rady medycznej na znak protestu wobec działań rządu złożyło wypowiedzenie.

W związku z decyzją części członków Rady Medycznej, formuła doradcza tego gremium zostanie zmieniona. Zadanie wypracowania nowej formuły zostało przekazane przez Prezesa Rady Ministrów Ministrowi Zdrowia

– czytamy w komunikacie Centrum Informacyjnego Rządu,

Przypomnijmy, że Rada Medyczna ds. COVID-19 została powołana w listopadzie 2020 roku przez premiera Mateusza Morawieckiego. Jej przewodniczącym został prof. Andrzej Horban, konsultant krajowy w dziedzinie chorób zakaźnych.

Do zadań Rady Medycznej należy przede wszystkim analiza i ocena bieżącej sytuacji w kraju, opracowywanie propozycji działań oraz opiniowanie aktów prawnych.

W zasadzie RM ograniczała się przez cały okres swojego funkcjonowania do dyktowania rządowi kolejnych obostrzeń, co ten ostatni nie zawsze robił zupełnie w takiej formie, jak ona oczekiwała. Wynikało to m.in. z brania pod uwagę także kwestii gospodarczych czy społecznych.

RM nie opublikowała natomiast jak dotąd żadnych danych, nie prowadziła też badań związanych z pandemią Covid-19.

Absurdalne obostrzenia

W tym miejscu warto przypomnieć, niektóre najbardziej absurdalne obostrzenia, które pojawiły się w trakcie pandemii Covid-19, a które – przynajmniej w części – były prawdopodobnie zarekomendowane przez członków Rady Medycznej.

Jeszcze na samym początku pandemii, w kwietniu, pojawił się zakaz wchodzenia do lasów i parków.

Jak podkreślał wtedy Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar, było to niezgodne z polskim prawem:

Zarówno sam zakaz wstępu do lasu, jak i sposób jego wydania nie ma podstaw prawnych; żadna ustawa nie zakazuje wstępu do lasów z powodu chorób ludzkich

To Rada Medyczna przyczyniła się też m.in. do zamknięcia cmentarzy w listopadzie 2020:

Pośród bardziej niezrozumiałych obostrzeń był także m.in. nakaz biegania w maseczce. Czynność ta, warto podkreślić, sama w sobie jest niezdrowa dla naszego organizmu. Przez jakiś czas obowiązywał także nakaz jazdy samochodem z zasłoniętymi ustami oraz nosem.

SB