kopalnia węgla

Dopłaty do węgla. Komu przysługują?

12.07.2022
Kamil Śliwiński
Czas czytania: 2 minut/y

Prezydent podpisał ustawę o rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych, która zakłada wprowadzenie rekompensat dla przedsiębiorców, sprzedających węgiel po cenie nie wyższej niż 996,6 zł brutto za tonę – poinformowała Kancelaria Prezydenta.

Ustawa wprowadza mechanizm rekompensat dla podmiotów sprzedających gospodarstwom domowym paliwa stałe, tj. węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85 proc. węgla kamiennego, wydobyte lub wyprodukowane w Rzeczypospolitej Polskiej lub do niej sprowadzone w okresie od dnia 16 kwietnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

– informuje Kancelaria Prezydenta. Ustawa wejdzie w życie w ciągu 13 dni od jej ogłoszenia.

Przez gospodarstwo domowe ustawa rozumie gospodarstwo, którego głównym źródłem ogrzewania są: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwem stałym.

Osoby, które zechcą zakupić węgiel po cenie nie wyższej niż 996,60 zł brutto za tonę, będą zobowiązane do przekazania sprzedawcy oświadczenia o ilości zakupionego już węgla oraz udokumentowania, że pod adresem budynku, znajduje się źródło spalania paliw stałych.

Analogiczne wymogi ustawa nakłada na osobę działającą w imieniu i na rzecz wspólnoty mieszkaniowej albo spółdzielni mieszkaniowej, nabywającą paliwa stałe dla tej wspólnoty lub spółdzielni. Wzory oświadczeń składanych w tym zakresie przedsiębiorcy sprzedającemu paliwo stałe określają załączniki do ustawy.

Komu przysługują rekompensaty?

Rekompensata będzie wypłacana przedsiębiorcy na jego wniosek, podmiotem odpowiedzialnym za jej wypłatę będzie Zarządca Rozliczeń, zaś warunkiem jej przyznania będzie sprzedaż odbiorcom paliw po cenie nie wyższej niż 996,60 zł brutto za tonę.

Rekompensaty będą przysługiwały także w przypadku sprzedaży paliw stałych wspólnocie mieszkaniowej albo spółdzielni mieszkaniowej. Ustawa przewiduje, iż maksymalna ilość węgla, za którą przedsiębiorca może uzyskać rekompensatę, wynosi 3 tony dla jednego gospodarstwa domowego. Maksymalna wysokość rekompensaty za sprzedaż 1 tony węgla nie może wynieść więcej niż 1073,13 zł brutto za tonę.

Rekompensaty wypłacane będą z Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny. Fundusz Wypłaty Różnicy zostanie w 2022 r. zasilony kwotą 3 mld zł, pochodzącą ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem wskazanych w ustawie regulacji, które wchodzą w życie w terminach wskazanych w ustawie.

Zobacz też: Dopłaty od rządu mają pomóc zmniejszyć ceny węgla

MD/źródło: 300gospodarka

Masz temat, o którym powinniśmy napisać? Skontaktuj się z nami!
Opisujemy ciekawe sprawy nadsyłane przez naszych czytelników. Napisz do nas, opisz dokładnie fakty i prześlij wraz z ewentualnymi załącznikami na adres: redakcja@pkb24.pl.
REKLAMA
REKLAMA